Jak przebiega konsultacja implantologiczna?

Implantologia to nauka o wszczepianiu implantów, ich budowie i właściwościach, a także interakcjach, jakie zachodzą między nimi a żywymi organizmami. Mimo iż implanty są obecnie uważane za najlepszy sposób uzupełniania braków w uzębieniu, rozwiązanie to nie zawsze jest możliwe do zastosowania. Szczegóły postępowania omawia się z lekarzem podczas konsultacji implantologicznej.

Data aktualizacji
Czas czytania
2 min.

Pierwsza konsultacja implantologiczna pozwala skonfrontować oczekiwania pacjenta z możliwymi do osiągnięcia rezultatami. Podczas takiego spotkania należy przedstawić dentyście jakich efektów protetycznych i kosmetycznych się spodziewamy. W trakcie rozmowy będzie możliwe rozwianie wszelkich wątpliwości oraz udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące procesu leczenia. Dowiemy się również, jaki będzie czas i koszt leczenia, zostaniemy poinformowani o ryzyku, jakie wiąże się z przeprowadzeniem zabiegu oraz jakie czynności możemy wykonywać po leczeniu. Podczas konsultacji może okazać się, że aby uzyskać oczekiwany efekt kosmetyczny, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych zabiegów lub poddanie się leczeniu ortodontycznemu.

Jak wygląda konsultacja z implantologiem?

Na pierwszym spotkaniu lekarz implantolog będzie się również starał dowiedzieć jak najwięcej na temat naszego ogólnego stanu zdrowia. Zostaniemy zapytani, czy w przeciągu ostatnich dziesięciu lat znajdowaliśmy się pod specjalistyczną opieką lekarską. Będziemy musieli również poinformować lekarza o operacjach, które przechodziliśmy. Kolejnym ważnym punktem będzie pytanie o przyjmowane leki. U osób w średnim wieku istotny będzie również wywiad pod kątem osteoporozy. Choroby, na które będzie zwrócona szczególna uwaga, to choroby serca, wątroby, płuc, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia, czy choroby tarczycy. Zostaniemy również zapytani o palenie papierosów. Regularne palenie znacznie osłabia tkanki miękkie i pogarsza efekt leczenia implantologicznego, a odsetek udanych zabiegów obniża się.

Przebieg badania podczas konsultacji implantologicznej

Badanie jamy ustnej ma pozwolić na ocenę stanu uzębienia- ustala nawyki higieniczne, występowanie stanów zapalnych oraz ruchomość zębów. Oceniana jest tkanka miękka- jej kolor, grubość oraz występowanie ewentualnych owrzodzeń. Badane jest przyzębie, pozycja zębów oraz obszary bezzębne. Szczególnie dokładnej ocenie podlega miejsce wszczepu, sprawdzana jest wysokość oraz szerokość wyrostka.

Wykonywane jest zdjęcie pantomograficzne, które pozwala ocenić między innymi stan kości, stan zębów, wysokość wyrostka zębodołowego, położenie zatok szczękowych, grubość błony śluzowej oraz przebieg nerwów. Wykonywane są również badania ogólnomedyczne, które pozwalają w przybliżeniu określić zdolność tkanki kostnej do gojenia się oraz utwierdzić w przekonaniu o dobrym stanie ogólnym pacjenta.

Planowanie leczenia implantologicznego

Po zebraniu wywiadu z pacjentem, wykonaniu zdjęcia pantomograficznego oraz zapoznaniu się z wynikami zleconych badań, planowany jest proces leczenia. Lekarz implantolog wybiera optymalne miejsca dla wprowadzenia wszczepu oraz rozmiar implantu. W celu jak najlepszego zaplanowania leczenia, lekarz może posłużyć się specjalistycznym Systemem Planowania Leczenia Implantologicznego, który pozwoli na przedzabiegową ocenę wybranego miejsca wszczepu, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne jak i estetyczne.

Na koniec szacowane są koszty leczenia, przy czym należy pamiętać, że podana suma jest jedynie wartością przybliżoną. Na ogół jednak różnice pomiędzy zakładanym a ostatecznym kosztem leczenia nie przekraczają 10% pierwotnie zaproponowanej ceny.

Źródła:

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Implantologia

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę
lub zadzwoń po bezpłatną pomoc w wyborze specjalisty: 22 417 40 11

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…