Implanty stomatologiczne Białystok

Implantologia w Białymstoku - gdzie najlepiej?

Wkręcenie implantu w kość jest zabiegiem chirurgicznym i procedurą jednodniową. Substytut utraconego korzenia zęba, jakim jest tytanowy wszczep, ukryty zostaje w kości przez okres od 3 do 6 miesięcy i poddany procesowi osteointegracji. Dopiero potem następuje protetyczna odbudowa, która odtwarza pojedyncze braki. Implanty nie maskują ubytków w uzębieniu, lecz zastępują i wyglądają zupełnie jak nowy ząb.  

Trzecie zęby czyli wizyta u implantologa

Zlokalizowana w sąsiedztwie Parku Lubomirskich Klinika Stomatologii Estetycznej i Implantologii Edent, jest miejscem, które od ponad 20 lat świadczy usługi w zakresie specjalistycznych zabiegów stomatologicznych. Klinika wykorzystuje implanty Straumann, Mis, Bego, Endopore i inne. Zabiegi wszczepienia implantów poprzedza diagnostyka, która wykorzystuje m.in. radiowizjografię oraz panoramę cyfrową. W zakresie implantacji, placówka realizuje zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej (sinuslift), przeszczepy kości, a także wykonuje protezy oparte na implantach.

Pierwsze implanty w Białymstoku wszczepione zostały w 1992 r. w NZOZ – Dent-Plast Grażyna Szpak przez dr n. med. Grażynę Szpak, co czyni ją jedyną w tym regionie Polski, posiadającą tak długie doświadczenie w implantologii stomatologicznej. Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, implantolog dr Grażyna Szpak jest również laureatką wyróżnienia "Srebrnego Partnera Systemu Alpha-Bio". W zakresie implantacji wykonuje się m.in. operacje sinus lifting. Klinika posiada salę zabiegową z pełnym zapleczem anestezjologicznym. W zabiegach implantacji wykorzystywane są systemy firmy Dentsply Friadent. 

Profesjonale leczenie implantologiczne zapewni NSZOZ Dentimed, którego współwłaścicielem jest lek. stom. Bartosz Bagiński, specjalista chirurgii stomatologicznej, implantolog. Jest członkiem British Dental Association z praktyką w Wielkiej Brytanii. Posiada m.in. dyplom Dornwell z „Zastosowania miniimplantów w celu stabilizacji protez całkowitych. Praktyczny sposób połączenia powierzchni implantów z powierzchnią dośluzówkową protezy”. Gabinet stosuje implanty systemu Straumann, Astra oraz Biotech. W trudnych przypadkach realizowane są zabiegi sterowanej regeneracji kości (GBR), lub tkanek miękkich (GTR). Dentimed korzysta z możliwości rozliczeń usług w Systemie Ratalnym Żagiel.

Od 1994 r. na rynku stomatologicznym Podlasia istnieje gabinet stomatologiczny Alfa-Dent. Leczenie implantologiczne odbywa się tu pod kierunkiem lek. stom. i lek. med. Szczepana Czerniawskiego oraz specjalisty chirurgii stomatologicznej i implantologa – lek. stom. Pawła Sierko. Gabinet korzysta z systemów implantologicznych Zimmer, AB implant oraz Osteoplant.  Wyposażony jest w edukacyjny program komputerowy pomagający zrozumieć zasadność proponowanego leczenia. W celach diagnostycznych, prowadzone są tu badania kliniczne m.in. w zakresie anatomii i funkcji stawów skroniowo-żuchwowych. 

Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Czar-Dent powstało w 2001 r. z inicjatywy lek. stom. Bogusławy Czarnowskiej, która posiada dyplom ukończenia prestiżowego programu "Master in Implant Dentistry", wydanego przez Uniwersytet Kalifornijski (UCLA). Laureatka m.in. nagrody "Dentysty Roku 2014" w klasyfikacji regionalnej. Gabinety posiadają stanowiska z cyfrowym aparatem rtg, a w zakresie diagnostyki, wykorzystywany jest także skaner wewnątrzustny 3 Shape. Implantacje wykonuje się w systemie Trabecular Metal Zimmer, jaki objęty jest 10-letnią gwarancją.

Na obrzeżach miasta zlokalizowany jest NZOZ Stomatologia dr n. med. Romualda Knasia, który jest specjalistą II stopnia chirurgii stomatologicznej z certyfikatem umiejętności implantologicznej T.B.R od 1993 r. oraz Członkiem Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego – DGOI. Posiada tytuł Srebrnego Partnera firmy implantologicznej Alfa-Bio. Przychodnia realizuje zabiegi implantacji jedno- i dwuczasowej, a także implantacje materiału kościotwórczego. W zakresie wyposażenia oprócz skalerów ultradźwiękowych, autoklawu klasy B, do zabiegów wykorzystywany jest laser stomatologiczny.

Więcej na temat implantologia

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…