Zasady korzystania z Serwisu oraz polityka prywatności i plików cookies

Chronimy Twoje dane osobowe

Korzystanie ze strony Kliniki.pl

Serwis internetowy opublikowany pod adresem www.kliniki.pl jest prowadzony przez Kliniki.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414677, posiadająca NIP 9452167826 i REGON 12252929800000 zwaną dalej Kliniki.pl.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Serwisu oraz zawiera informacje na temat gromadzonych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzone w Serwisie akceptują Państwo zasady zawarte na tej stronie.

Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie stanowią porad czy opinii medycznych ani rekomendacji co do postępowania w konkretnych sprawach. Kliniki.pl nie poleca, ani nie popiera żadnych konkretnych badań, placówek, lekarzy, procedur medycznych, opinii lub innych informacji zawartych w Serwisie.

Kliniki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych w Serwisie informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.        

Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące układ graficzny oraz treść merytoryczną Serwisu stanowią własność Kliniki.pl lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z Kliniki.pl.

Kliniki.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł, były sprawdzone i rzetelne, przy czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji.

Polityka prywatności serwisu Kliniki.pl

Polityka Prywatności podsumowuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu www.kliniki.pl. Kliniki.pl sp. z o.o. w pełni szanuje prywatność użytkowników Serwisu. Wszelkie dane osobowe użytkowników są poufne oraz zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Kliniki.pl nie udostępnia żadnych danych osobowych o użytkownikach Serwisu podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych, jak również żądanie ich usunięcia.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Kliniki.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414677, posiadająca NIP 9452167826 i REGON 12252929800000.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika serwisu Kliniki.pl wyrażana podczas przekazywania danych osobowych. W czasie procesu przekazywania danych osobowych użytkownik określa zakres wykorzystywania tych danych oraz cel ich przetwarzania zgodnie z Regulaminem oraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu użytkownicy mogą przekazywać dane osobowe, w celu skorzystania z usług prezentowanych w Serwisie. Przekazanie niektórych danych np. danych kontaktowych jest niezbędne do skorzystania z prezentowanych usług. Wszystkie dane są przetwarzane za zgodą użytkownika. Podanie danych umożliwia przesyłanie za pomocą e-mail informacji o usługach, terminach wizyt i innych informacji żądanych przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Kliniki.pl określone zostały w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Zbieranie danych osobowych

Użytkownik w celu skorzystania z funkcji prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podaje swoje dane osobowe wypełniając Formularz kontaktowy bądź telefonicznie dzwoniąc pod wskazane w Serwisie numery telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożność skorzystania z niektórych usług prezentowanych w Serwisie. Zasady korzystania z Serwisu zawarto w Regulaminie.

Wykorzystanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu zapewnienia użytkownikom pełnej gamy usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu Kliniki.pl. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania i przetwarzania danych związanych z korzystaniem z Serwisu i e-usług na nim udostępnionych zawiera Regulamin oraz Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W jaki sposób użytkownik może poinformować o zmianie danych?

Użytkownik, który chciałaby zmienić dane osobowe może to zrobić w każdym momencie pisemnie wysyłając stosowne pismo za pośrednictwem operatora pocztowego lub wysyłając prośbę na adres e-mail [email protected].

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej serwisu Kliniki.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane te gromadzone są do celów statystycznych, profilowania użytkowników oraz ze względu na bezpieczeństwo Serwisu oraz jego użytkowników.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta użytkownik Serwisu‚ może przechowywać na jego dysku komputera lub innego urządzenia elektronicznego pliki tekstowe‚ tak zwane "cookies" (ang. ciasteczka). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak Kliniki.pl, na rozpoznawanie stałych użytkowników. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia Państwa komputerów czy plików. Serwis wykorzystuje cookies‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
 • funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia,
 • sesyjne pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
 • stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika,
 • własne ciasteczka Kliniki.pl pozwalające na dostosowywanie treści do preferencji użytkownika na podstawie historii przeglądania portalu.
 • pliki cookies zamieszczane na Stronie przez podmioty trzecie:
  • Google Ads - używane w celach marketingowych (sprawdź Prywatność i warunki Google);
  • Facebook Ads - używane w celach marketingowych;
  • LinkedIn Ads - - używane w celach marketingowych;
  • Google Analytics – używane do prowadzenia statystyk dla Strony;
  • Google Pixel – używane do re-marketingu,
  • Facebook Pixel – używane do re-marketingu,

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony.

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane.

Administrator oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna np. na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe informacje

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i mogą być udostępniane na żądanie organów ścigania, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa np. zniesławienia, pomówienia, stalkingu. Kliniki.pl dokłada wszelkiej staranności, aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom poprzez moderowanie opinii i komentarzy na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

W jaki sposób zabezpieczamy przesyłane informacje?

Komunikacja między Państwa komputerem a serwerem Kliniki.pl w każdym przypadku jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

Zmiany naszej polityki prywatności

Kliniki.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej Kliniki.pl. Jeśli korekta tego dokumentu będzie znacząca, Użytkownik zostanie o niej powiadomiony na adres e-mail wskazany podczas procesu rejestracji. Data aktualizacji zawarta jest na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.

Kontakt

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail [email protected]) lub telefonicznie pod numerem 22 417 40 01.

Akcja
Krok
odyl
Nie opuszczaj
nas jeszcze!
Sprawdź, jak zdobyć smartwatcha dzięki akcji Krokodyl!
Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…