Operacje i leczenie jaskry w Rzeszowie - gdzie najlepiej?

Jaskra jest chorobą nerwu wzrokowego, w trakcie której dochodzi do jego uszkodzenia (najczęściej na skutek podwyższonego ciśnienia śródgałkowego). Schorzenie prowadzić może do nieodwracalnej ślepoty. W leczeniu jaskry stosuje się zarówno metody zachowawcze, jak i operacyjne (laserowe i chirurgiczne).

Leczenie jaskry w Rzeszowie – kto ma je w swojej ofercie

Pomocy osobom, chorującym na jaskrę, udzielić może dr n. med. Katarzyna Rusin-Kaczorowska, specjalistka okulista, która staż specjalizacyjny odbyła na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. Wielokrotnie uczestniczyła w Sympozjach Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Udać się do niej można na kompletną diagnostykę w kierunku jaskry (np. ocena grubości warstwy włókien nerwowych nerwu wzrokowego, monitorowanie ubytku komórek zwojowych siatkówki, ocena głębokości komory przedniej oka i szerokości kąta przesączenia, pomiary grubości rogówki), jej oferta obejmuje także leczenie zachowawcze i laserowe jaskry.

Na leczenie operacyjne jaskry w Rzeszowie udać się można również do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Visum Clinic, w którym osoby, zmagające się z jaskrą, poddać się mogą trabekuloplastyce oraz irydotomii. W placówce wykonać mogą także badania diagnostyczne w kierunku jakskry, w tym badanie pola widzenia, badanie grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy oraz optyczną koherentną tomografię dna oka. Oferta kliniki obejmuje ponadto kapsulotomię, panfotokoagulację, Crosslinking (procedura stosowana w leczeniu stożka rogówki), zabiegi laserowej korekcji wzroku (np. operacja EpiLasik, operacja SBK Custom Lasik, operacja Standard EBK) oraz cały szereg procedur plastycznych (np. usunięcie kępki żółtej, zabieg guzka mięska łzowego z badaniem histopatologicznym, operacja plastyczna powiek dolnych i górnych).

W swojej ofercie w Rzeszowie operacje i leczenie jaskry posiada także Ośrodek Chirurgii Oka Profesora Zagórskiego, w którym przeprowadzany jest cały szereg procedur diagnostycznych i zabiegowych z zakresu okulistyki. W placówce pacjenci poddać się mogą badaniu lekarskiemu, oceniającemu anatomię oka, kąt przesączenia i wygląd tarczy nerwu wzrokowego oraz badaniu OCT, czyli optycznej koherentnej tomografii dna oka. Do ośrodka udać się można również na selektywną trabekuloplastykę z użyciem lasera neodymowo-yagowego (SLT) oraz irydotomię laserową przy pomocy lasera YAG. W placówce w leczeniu jaskry wykorzystuje się także laser Cyclo G6 amerykańskiej firmy IRIDEX (pierwszy w Polsce), z pomocą którego wykonuje się mikropulsową cyklofotokoagulację.

Pacjenci szukali zabiegu operacje i leczenie jaskry w pobliżu Rzeszowa, w miejscowościach: Dębica, Krosno oraz Mielec.

Więcej na temat operacje i leczenie jaskry

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…