Operacje i leczenie jaskry w Lublinie - gdzie najlepiej?

Jaskra jest chorobą oczu, której leczenie trwa do końca życia pacjenta. Zwykle występuje po 40. roku życia i jest dość częstym schorzeniem. Zdarza się, iż zostaje wykryta przypadkiem, a jej późna diagnoza prowadzi do konieczności poddania się operacji. Jaskra to choroba dotykająca nerw wzrokowy, a głównym czynnikiem jej powstawania jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, predyspozycje rodzinne a także tendencje do stanów naczynioskurczowych. Zaawansowana jaskra objawia się coraz większym ograniczeniem funkcji wzrokowych, które utrudniają orientację w terenie, rozpoznawanie otoczenia czy prowadzenie samochodu. Może prowadzić do ślepoty, a zmiany jaskrowe nie cofają się. Leczenie zachowawcze we wcześniejszym stanie jaskry pozwala natomiast na długotrwałe życie z tą chorobą bez ograniczenia widzenia.

Leczenie jaskry w ofercie lubelskich okulistów

Lekarzem, do którego można udać się na leczenie jaskry, jest dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, okulista (specjalizacja I stopnia w 1995 i II stopnia w 1998 roku), przyjmujący swoich pacjentów na terenie Lublina. Oferuje on zarówno zachowawcze, jak i operacyjne leczenie glaukomy. Zajmuje się także diagnostyką jaskrową z zakresu pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną za pomocą tonometru AT 900, a także pomiaru grubości rogówki (pachymetria z wykorzystaniem pachymetru Pacline) czy badaniu pola widzenia za pomocą polomierza komputerowego Octopus 101.

Operacje i leczenie jaskry to oferta z zakresu okulistyki, proponowana przez Centrum Medyczne Sanitas. Placówka ta oferuje zabiegi laserowe leczące glaukomę, takie jak trabekuloplastyka (ALT) oraz selektywna trabekuloplastyka (SLT), które obniżają ciśnienie w oku poprzez poprawienie drogi odpływu cieczy, a także zabieg chirurgiczny trabekulektomię  - wytworzenie sztucznego kanału. Ponadto pacjent może poddać się tutaj diagnostyce jaskry z zakresu gonioskopii (ocenie kąta przesączania), pachymetrii (ocenie grubości rogówki) oraz badaniom HRT, GDX i OCT (pomiar grubości włókien nerwowych oraz wymiary tarczy nerwu wzrokowego).

Na zabieg leczący jaskrę można udać się również na terenie Lublina do Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego. Tutaj w Poradni Diagnostyki i Leczenia Jaskry przeprowadzana jest diagnostyka jaskry z zakresu badań perymetrii, pomiaru grubości rogówki oraz gonioskopii i pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną. Także oferowane jest leczenie zachowawcze jaskry za pomocą zabiegów laserowych - trabekuloplastyki i irydotomii laserowej, oraz leczenie operacyjne, czyli trabekulektomia  z użyciem antymetabolitów czy zabieg wszczepienia implantów filtrujących.

Pacjenci szukali zabiegu operacje i leczenie jaskry w pobliżu Lublina, w miejscowościach: Świdnik oraz Puławy.

Więcej na temat operacje i leczenie jaskry

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…