Chirurgiczna irydektomia w leczeniu jaskry

Jaskra, obok zaćmy, stanowi jedną z głównych przyczyn utraty wzroku. Najczęściej w leczeniu podejmowane są próby stosowania preparatów farmakologicznych, jednak w przypadku jaskry zamkniętego kąta przesączenia (stanowiącej, według surgeryencyclopedia.com, 10% wszystkich przypadków tej choroby) konieczne jest leczenie zabiegowe. Jedną z dostępnych metod takiej terapii jest irydektomia chirurgiczna.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Główną przyczyną jaskry (łac. glaucoma) jest zbyt wysokie ciśnienie, panujące we wnętrzu gałki ocznej. Choroba ta jest niezwykle groźna, przy braku leczenia dochodzi bowiem do postępującego uszkodzenia siatkówki oraz nerwu wzrokowego, co ostatecznie grozi wystąpieniem nieodwracalnej ślepoty. 

Najdokładniejsze klasyfikacje dzielą jaskrę na kilkanaście podtypów, główny podział odbywa się jednak według obecności otwartego lub zamkniętego tzw. kąta przesączania. Podziały te są o tyle istotne, że postać choroby występująca u pacjenta definiuje sposób leczenia, któremu powinien on być poddany.

Kiedy w leczeniu jaskry przeprowadzana jest irydektomia chirurgiczna?

Pacjenci, u których wykryto jaskrę zamkniętego kąta, kwalifikowani są zwykle do leczenia zabiegowego. U tych osób przyczyną nadmiernego ciśnienia w gałce ocznej są zaburzenia przepływu cieczy w obrębie oka. Fizjologicznie płyn przedostaje się poprzez przestrzeń znajdującą się pomiędzy rogówką a tęczówką. W warunkach chorobowych pojawia się blokada, uniemożliwiająca przepływ płynu pomiędzy przednią i tylną komorą oka, skutkująca wystąpieniem objawów jaskry.

Jedną z dostępnych możliwości udrożnienia drogi przepływu dla wspomnianego płynu jest zabieg irydektomii. Nazwa procedury wywodzi się od greckich słów 'iris' (tęcza) oraz 'ektome' (oznaczającego wycięcie). Istnieje kilkanaście podtypów tego zabiegu, w leczeniu jaskry zazwyczaj stosuje się tzw. irydektomię obwodową.

Zabieg irydektomii chirurgicznej polega na wycięciu fragmentu tęczówki oka (zazwyczaj z jej okolicy brzeżnej lub podstawnej). Dostęp uzyskiwany jest przez wykonanie nacięcia w obrębie rogówki, pole zabiegowe obserwowane jest z użyciem mikroskopu. Po usunięciu fragmentu tkankowego, tęczówka, dzięki swojej elastyczności, powraca na pierwotnie zajmowane miejsce. Pacjent podlega znieczuleniu miejscowemu, w rzadkich przypadkach stosowane jest znieczulenie ogólne.

Irydektomia chirurgiczna cechuje się stosunkowo dobrymi rezultatami. Według danych prezentowanych przez portal surgeryencyclopedia.com, 6 na 10 pacjentów, u których przeprowadzono zabieg, uważa go za skuteczny.

Wskazania do zabiegu irydektomii obejmują, poza leczeniem jaskry zamkniętego kąta przesączania, również jednoczesne operacje jaskry i zaćmy czy niektóre stany związane z urazem gałki ocznej; czasami usunięcie fragmentu tęczówki przeprowadzane jest w związku z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej. Poza wymienionymi, metoda może być wykorzystywana w leczeniu czerniaka zlokalizowanego w gałce ocznej oraz, rzadko, przy usuwaniu ciał obcych z oka.

Alternatywnym sposobem leczenia dla pacjentów z jaskrą zamkniętego kąta przesączania jest zabieg laserowy (irydotomia). Wiąże się on z krótszym czasem rekonwalescencji i mniejszym odsetkiem powikłań, jednak czasami jego wykonanie może być przeciwwskazane (np. przy słabej przezierności rogówki pacjenta lub małą odległością między jego rogówką a tęczówką). U takich chorych preferowana jest raczej irydektomia chirurgiczna, poza tym, przewagę tej metody leczenia odnotowuje się również u osób z ostrą postacią zamknięcia kąta przesączania.

Opracowano na podstawie: www.medical-dictionary.com; www.medicinenet.com; www.surgeryencyclopedia.com, www.mdguidelines.com

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Operacja jaskry metodą irydektomii chirurgicznej

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…