Operacja nosa chrzęstnego i krzywej przegrody

Chirurgiczna korekta nosa plasuje się na górnych pozycjach w rankingu najpopularniejszych operacji plastycznych w Polsce. Ta tendencja utrzymuje się nie tylko w naszym kraju – jak podaje raport Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ASAPS), w 2015 roku plastyka nosa zamykała grupę pięciu operacji plastycznych najczęściej wykonywanych w Stanach Zjednoczonych. W przeważającej części powodem poddania się zabiegowi są pobudki natury estetycznej. Pacjenci zgłaszają się do klinik, kierowani chęcią pozbycia się kompleksu krzywego, zbyt długiego bądź szerokiego nosa, deformacji typu garbek czy bulwa, jak również gdy pragną mieć nos mały i zgrabny, podczas gdy ich własny jest – według nich – niedoskonały. Wskazaniem do zabiegu jest także przywrócenie drożności nosa u osób ze skrzywioną przegrodą (skrzywienie może być wrodzone bądź nabyte, np. w wyniku wypadku czy urazu). Skrzywienie upośledza funkcje oddechowe, przyczyniając się m.in. do bezdechów sennych i chrapania, nawracających stanów zapalnymi zatok i gardła czy krwawień z nosa. Leczenie chirurgiczne przypadłości przeprowadza się w takich przypadkach z powodów medycznych – jego celem jest przyniesienie pacjentowi ulgi.

Zabieg plastyki chrzęstnej nosa i krzywej przegrody nosa wykonuje się u osób, u których całkowicie zakończył się proces rozwoju oraz wzrostu nosa. Minimalny wiek pacjenta, najczęściej wymagany przez lekarzy specjalistów kwalifikujących do operacji, oscyluje w granicach 18 lat (niekiedy 16 lat – w przypadku kobiet). Procedurę poprzedza wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych. W zależności od rozległości operacji stosuje się znieczulenie ogólne bądź miejscowe. Przykładowo, korekta nosa chrzęstnego (bez naruszania tkanki kostnej) zazwyczaj wymaga znieczulenia miejscowego i dożylnego. Od stopnia ingerencji w ciało pacjenta zależy również czas trwania operacji. W trakcie zabiegu chirurg koryguje wygląd czubka nosa oraz usuwa skrzywiony element przegrody, a następnie wykonuje tzw. skaryfikację. Zabieg kończy zszycie nacięć błony śluzowej, włożenie tamponów nasączonych antybiotykiem do jam nosowych i unieruchomienie nosa gipsową szyną. Po ok. 7 dniach ma miejsce wizyta kontrolna, na której zdejmuje się gips oraz szwy. Zwykle po 14 dniach można wrócić do codziennych obowiązków. Finalny efekt operacji jest widoczny po ok. 1-1,5 roku.

Rhinoplastyka, powszechnie nazywana korektą nosa, jest zabiegiem z zakresu chirurgii plastycznej, mającym na celu poprawę wyglądu nosa oraz / lub naprawę jego funkcji oddechowej. Nos, poprzez swoje centralne położenie, jest narażony na wszelkiego typu urazy i uszkodzenia, a także częste oceny jego estetycznej prezencji. Nie od dziś wiadomo, że kształt i profil nosa znacząco wpływa na postrzeganie całej twarzy i odbiór jej wyrazu.

Już w starożytności zwracano baczną uwagę na nos jako ważny element estetyki twarzy. W tamtym okresie popularny był matematyczny pogląd na piękno ludzkiej twarzy, sprowadzający ją do określonych proporcji zachodzących pomiędzy konkretnymi jej częściami. Za jednego z inicjatorów tego poglądu uważany jest starożytny grecki rzeźbiarz Poliklet, który w V wieku przed naszą erą opracował własny system proporcji ludzkiego ciała, nazywany inaczej klasycznym kanonem piękna. Według jego założeń idealny nos powinien zachowywać pewne proporcje, a mianowicie jego długość powinna być równa długości uszu, a szerokość powinna być taka jak odległość między oczami. Poliklet uważał także, że poszczególne wymiary ludzkiej twarzy powinny dawać złotą proporcję, którą określany był współczynnik ϕ (phi) mający wartość 1,618 popularnie nazywany Golden Ratio. Model ten dużą popularnością cieszył się ponownie w renesansie, w epoce odrodzenia, której przedstawicielami byli Albrecht Durer i Leonardo da Vinci i miał odzwierciedlenie w ich sztuce. Później jeszcze w XX wieku naukowcy jeszcze raz poważnie zainteresowali się neoklasyczną koncepcją piękna ludzkiej twarzy, jednak nie potwierdzili oni w swych badaniach wcześniejszych założeń.

Tak jak nos był, jest i będzie źródłem zainteresowania wszelkiej maści artystów, tak również był i jest bardzo ważnym obiektem uwagi chirurgów plastycznych. Z historii wiemy, że chirurgiczną plastykę nosa wykonywano już wiele tysięcy lat temu. W VI wieku przed naszą erą w starożytnych Indiach żył i działał Sushruta, uważany do dziś za ojca chirurgii plastycznej. W swojej działalności specjalizował się właśnie w zabiegach z zakresu rhinoplastyki. Lata swojej pracy i doświadczeń uwiecznił w jednym z najstarszych dzieł poświęconych opisowi przebiegu zabiegów chirurgicznych jakim jest Sushruta Samhita.

Sushruta Samhita do dziś uważana jest za jeden z największych klejnotów indyjskiej i światowej literatury medycznej. Dzieło to zawiera bardzo szczegółowe relacje własnych naukowych i praktycznych doświadczeń wielkiego w tamtych czasach Sushruty, w tym między innymi opis operacji plastycznej nosa. Okres walk sprzyjał utratom wielu części ciała w tym nosa. Dodatkowo w starożytnych Indiach za wiele występków karano amputacją tej części ciała. Tworzyło to spore pole do ćwiczeń i wykazania się ówczesnym chirurgom. Sushruta w swoim dziele opisuje, iż powstały ubytek nosa powinien być skrupulatnie odmierzony przy pomocy liścia, który później służył do odmierzenia odpowiedniej wielkości pobieranej skóry (np. z policzka). Dalej uzupełniał skórne braki w nosie przy pomocy pobranego przeszczepu oraz formował jego kształt przy użyciu specjalnych rurek pełniących funkcję nozdrzy. W trakcie tej całej procedury chirurgicznej pacjent był znieczulany winem. 

Kolejnym krokiem milowym rozwoju chirurgii i całej medycyny były prace rzymskiego uczonego Corneliusa Auliusa, który dorobek swojego naukowego życia uwiecznił w ośmiotomowym dziele De Medicina. Zawarł w nim między innymi wiele szczegółowych opisów technik i procedur stosowanych w chirurgii plastycznej np. nosa, uszu, czy ust. W owych czasach w szczególny sposób zwracano uwagę na ludzkie piękno, co walnie przyczyniło się do rozwoju dziedzin medycyny, mających na celu poprawę ludzkiego wyglądu. Skutkiem tego było wiele pionierskich zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, w tym także z zakresu rhinoplastyki.

Dalszy rozwój plastyki nosa, jak i całej chirurgii, nieco przystopował w okresie średniowiecza, który to cechował się brakiem tolerancji dla ingerencji w ludzkie ciało, a wręcz potencjalną ingerencją uznawano za akt pogaństwa zagrożony surową karą. Pomimo tego na początku XV wieku sycylijski chirurg Branca de’Branca, dokonał pierwszej w Europie rekonstrukcji utraconego nosa. Swoim działaniem wzorował się na wcześniej wspomnianym indyjskim chirurgu, którym był Sushruta. Metody sycylijskiego chirurga Branco de Branca były dalej rozwijane w epoce renesansu. W tym okresie na uwagę zasługuje przykład Gaspare Tagliacozzi'ego, który dziś uważany jest za ojca nowożytnej chirurgii plastycznej, na szerszą skalę dokonywał rekonstrukcji amputowanych nosów. Ten znakomity włoski chirurg proponował kilkuetapowy zabieg przeszczepu skóry z ramienia, która później stanowiła uzupełnienie amputowanej części nosa. Cała procedura była dość złożona i uciążliwa, bowiem zmuszała pacjenta do trzymania ręki opartej na głowie nawet przez okres miesiąca. 

Następne lata i kolejne epoki to dalszy rozwój całej chirurgii, w tym również chirurgii plastycznej z przypadającym rozkwitem w okresie obu Wojen Światowych. Było to skutkiem oczywiście wielu  fizycznych obrażeń, poniesionych na polu walki i nie tylko, które to były zaopatrywane przez chirurgów. W tamtym czasie na szczególną uwagę z powodu swego wkładu w rozwój rhinoplastyki zasłużyli chirurdzy A. Rethi, Maurice H. Cottle, A. Sercer, Peer i Metzenbaum.

Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku Wilfred S. Goodman przedstawił w swojej pracy naukowej External Approach to Rhinoplasty techniczne udoskonalenia zabiegu plastyki nosa techniką otwartą, co walnie przyczyniło się do dalszej popularyzacji tej metody. Na koniec należy wspomnieć, iż właśnie w latach 70-tych XX wieku przeprowadzano po raz pierwszy operacje plastyczne nosa mające na celu poprawę jego naturalnego wyglądu, z czystych pobudek estetycznych. Metody plastyki nosa były i są rozwijane w dalszym ciągu, a rozwój całej medycyny tylko ten postęp napędza. 

{@25:right:200} Obecnie chirurgiczna korekta nosa należy do najbardziej popularnych zabiegów z zakresu całej chirurgii plastycznej. Zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS), w 2013 roku na całym świecie przeprowadzono ponad 23 miliony zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. W czołówce najbardziej popularnych zabiegów była plastyka nosa, na którą zgodnie z powyższymi statystykami zdecydowało się 954 423 osób, z czego ponad 70 procent stanowiły kobiety, a niespełna 30 procent mężczyźni. Na świecie pod względem ilości przeprowadzonych plastyk nosa niepodzielnie prowadzi Brazylia, a w Europie Niemcy, gdzie przeprowadzono w 2013 roku około 30 tysięcy tego typu operacji. Natomiast jeżeli chodzi o ilość operacji plastycznych w naszym kraju to niestety nie są prowadzone żadne oficjalne statystyki, ale z nieoficjalnych danych wynika, że rocznie przeprowadza się u nas około 30 tysięcy zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, z czego plastyka nosa należy do najbardziej popularnych, zaraz po zabiegu powiększania piersi. 

Podstawy anatomicznej budowy nosa

Nos pełni bardzo ważne funkcje w organizmie, a mianowicie oczyszcza, nawilża i ogrzewa wdychane powietrze. Ponadto, dzięki obecności receptorów węchowych w nosie, odczuwamy zapachy. W przypadku zaburzeń, spowodowanych wadą wrodzoną bądź nabytą, może dojść do upośledzenia tych funkcji nosa, co może skutkować wieloma dolegliwościami nie tylko natury estetycznej pod postacią krzywego nosa. 

By lepiej zrozumieć przebieg procedury korekcji nosa chrzęstnego i przegrody nosowej, warto bliżej poznać podstawy budowy anatomii nosa. W budowie nosa można wyróżnić dwie główne składowe, a mianowicie nos zewnętrzny oraz jamę nosową złożoną z przedsionka nosa i jamy nosowej właściwej. Na nos zewnętrzny składa się:

 • nasada nosa
 • grzbiet nosa
 • skrzydełka oraz koniuszek nosa

Z kolei środek jamy nosowej zajmuje przegroda nosa, która dzieli jamę na część lewą i prawą. Przegroda nosowa (łac. septum nasi) złożona jest z trzech części, a mianowicie z części kostnej (lemiesz i blaszka pionowa kości sitowej), chrzęstnej i błoniastej, czyli tak zwanej części ruchomej przegrody (łac. pars mobilis septi nasi). Przegroda nosa dzieli przedsionek i jamę nosa na przewód nosowy prawy i lewy, do których uchodzą zatoki przynosowe. Zatem prawidłowa budowa i ustawienie przegrody nosowej warunkuje prawidłowe funkcjonowanie zarówno całego nosa jak i zatok.

Część chrzęstna wraz kostną tworzą razem szkielet nosa, przykryty warstwą mięśni (m.in. mięsień podłużny nosa, mięsień nosowy, mięsień obniżacz przegrody, mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa). Poza podstawowym określeniem budowy anatomicznej nosa na potrzeby medycyny estetycznej, wyróżnia się jeszcze anatomię estetyczną tej części ciała. W nosie zewnętrznym, czyli piramidzie nosa, wyszczególnia się jego mniejsze składowe, ważne z punktu widzenia medycyny estetycznej, a mianowicie grzbiet nosa, korzeń nosa, wierzchołek nosa (na który składa się czubek nosa oraz skrzydełka i słupek) oraz boczne ściany nosa.

Na zakończenie rozważań, dotyczących budowy nosa, by jak najbardziej precyzyjnie zobrazować te wszystkie podjednostki, warto opisać ich położenie w obrębie nosa. Korzeń nosa to przestrzeń zawarta między wierzchołkiem kąta czołowo-nosowego a brzegiem rzęsowym powieki dolnej, widziany z profilu twarzy. Grzbiet nosa mieści się pomiędzy dolnym brzegiem korzenia nosa a początkiem jego wierzchołka.

Kto jest kandydatem do zabiegu korekcji części chrzęstnej nosa i krzywej przegrody?

Chirurgiczna korekta nosa jest zabiegiem, wykonywanym w przeważającej większości z pobudek czysto estetycznych. Znaczny odsetek poddających się temu zabiegowi to kobiety, które nie są do końca zadowolone z wyglądu własnego nosa, a jak powszechnie wiadomo każda kobieta chciałaby być zadowolona z każdej części swego ciała. W przypadku korekcji części chrzęstnej nosa chirurg plastyczny może doprowadzić  uniesienia czubka nosa zbyt opadającego, zwężenia nadmiernie szerokiego nosa (zakończonego bulwą), czy skrócenia końca nosa w przypadku nosa haczykowatego. 

Zabieg korekcji części chrzęstnej nosa jest jednym z najczęściej przeprowadzanych zabiegów z zakresu całej plastyki chirurgicznej nosa. Przeważnie polega na wymodelowaniu czubka / końca nosa, co korzystnie wpływa na wygląd całego jego kształtu. 

Zdarza się, iż w wyniku urazu czy wrodzonej wady nos ma skrzywioną przegrodę, co często skutkuje upośledzeniem jego drożności i całej funkcji oddechowej. Z racji budowy anatomicznej przegrody nosa, jej skrzywienie skutkować może nie tylko zaburzeniem funkcji oddechowej nosa, ale także nawracającymi stanami zapalnymi zatok, gardła, krwawień z nosa, zaburzeń powonienia,  uciążliwego chrapania, czy nawet bezdechu sennego. Zatem zabieg korygujący krzywą przegrodę nosa jest wykonywany z powodów czysto medycznych, a operacja pozwala uporać się z problemami spowodowanymi wystąpieniem tej wady.

Wśród kandydatów, zgłaszających się na konsultacje przed zabiegiem korekcji nosa chrzęstnego, przeważają osoby, których motywacją jest chęć poprawy wyglądu nosa. Zdarzają się pacjenci, których nosy według opinii lekarza wcale nie wymagają takich zmian. W powyższych przypadkach pacjent często dąży do określonego przez siebie ideału. Jeżeli jednak lekarz stwierdzi, że wymagania pacjenta są wygórowane i nierealne do wykonania może odmówić wykonania procedury.

Do zabiegu plastyki chrzęstnej nosa i krzywej przegrody nosa mogą przystąpić osoby, u których całkowicie zakończył się proces rozwoju i wzrostu nosa. Wówczas ryzyko zmiany efektu operacji wraz z upływem czasu jest zminimalizowane. Minimalny wiek jaki jest najczęściej wymagany przez lekarzy kwalifikujących do zabiegu oscyluje w granicach 18 lat.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Jakie znieczulenie stosowane jest w trakcie zabiegu korekcji chrzęstnej nosa i krzywej przegrody?

Zabieg chirurgicznej korekcji części chrzęstnej nosa i krzywej przegrody jest dla pacjenta całkowicie bezbolesny. W trakcie procedury z powodzeniem może być stosowane zarówno znieczulenie miejscowe, jak i ogólne. By zminimalizować ryzyko zachłyśnięcia się krwią, często wybierane jest znieczulenie ogólne. Jednak w przypadku niewielkich korekt, dotyczących nosa chrzęstnego, z powodzeniem stosowane jest znieczulenie miejscowe i dożylne. Zaletą tego znieczulenia jest możliwość jednodniowego pobytu w klinice. Nad bezpieczeństwem znieczulenia jak i całego zabiegu czuwa lekarz anestezjolog. 

Jaki lekarz przeprowadza zabieg korekcji chrzęstnej części nosa i krzywej przegrody nosa? 

Plastyka nosa chrzęstnego / czubka nosa należy do najczęściej wykonywanych zabiegów z zakresu całej rhinoplastyki. Najczęściej przeprowadzana jest przez doświadczonych lekarzy, specjalizujących się w chirurgii plastycznej lub otolaryngologii zabiegowej. W trakcie zabiegu może zostać jednocześnie skorygowana przegroda nosowa, ale zaznaczyć należy, że korekcja krzywej przegrody może być samodzielnym, oddzielnym zabiegiem wykonywanym zazwyczaj przez lekarzy otolaryngologów. 

Korekcja nosa chrzęstnego jest zabiegiem, wykonywanym w głównej mierze z pobudek estetycznych, z chęci poprawy własnego wyglądu. Dlatego też wiążę się z pełną odpłatnością za wykonany zabieg. Natomiast korekcja krzywej przegrody nosa często przeprowadzana jest ze wskazań medycznych, co przekłada się na możliwość refundacji zabiegu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Kwalifikacja do zabiegu korekcji chrzęstnej części nosa i krzywej przegrody nosa

Bardzo ważnym etapem, poprzedzającym zabieg chirurgicznej korekcji części chrzęstnej nosa, jest odpowiednio przeprowadzona kwalifikacja pacjenta do zabiegu. W przypadku korekty czysto estetycznej niezmiernie ważne jest poznanie oczekiwań pacjenta, dotyczących przyszłego efektu zabiegu oraz jego wizji na temat wyglądu nosa. Dlatego też decyzja ostatecznej kwalifikacji pacjenta do operacji ma miejsce w oparciu o przebieg wizyty konsultacyjnej, czyli rozmowy lekarza z pacjentem.

Czasami bywa tak, że pacjent obrazuje na kartce papieru czy na swoim nosie to co chciałby w nim zmienić. Dzięki postępowi techniki, przy pomocy programu komputerowego i ekranu monitora jest możliwa poglądowa wizualizacja przyszłego efektu zabiegu. Pomaga to na szczegółowe zaplanowanie całej procedury i minimalizuje ryzyko niezadowolenia pacjenta z pooperacyjnego wyglądu nosa. Podkreślić jednak należy, iż wizualizacja komputerowa nie musi w 100% odzwierciedlać realnego efektu zabiegu. Wynika to bowiem z niedoskonałości obrazowania zmian w obrębie nosa w cyfrowej projekcji. Fakt ten skłania wielu chirurgów do tradycyjnej formy obrazowania, a mianowicie przy pomocy czystej kartki i ołówka.

Wszystkie powyższe wizualizacje przyszłego wyglądu nosa mają na celu w jak najbardziej rzetelny sposób skonfrontować możliwości zabiegu z oczekiwaniami samego pacjenta. Po to by przygotować pacjenta na efekt operacji i zapewnić realność oczekiwań co do tej kwestii samego pacjenta. 

Ponadto, w czasie konsultacji z chirurgiem pacjent otrzymuje wszelkie możliwe informacje, dotyczące przebiegu, zakresu przygotowań, zastosowanego znieczulenia, możliwych powikłań oraz wymaganych zaleceniach pozabiegowych. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka potencjalnych powikłań, lekarz dokładnie wypytuje pacjenta o jego aktualny stan zdrowia, ewentualne choroby i przyjmowane leki. Ponadto w badaniu podmiotowym chirurg zwraca szczególną uwagę na występowanie jakichkolwiek zaburzeń w funkcjonowaniu nosa, a mianowicie czy nos jest drożny i czy nie ma żadnych utrudnień w oddychaniu, czy pacjent nie chrapie w nocy itp. W ramach badania przedmiotowego lekarz dokładnie ocenia nos pacjenta i przy pomocy wziernika zagląda do wnętrza jam nosowych, co pozwala mu na dokonanie dokładnej oceny struktur anatomicznych nosa i poznanie warunków obszarowych planowanego zabiegu. 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody

Podstawowym elementem prawidłowego przygotowania do zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody jest wyżej opisane postępowanie kwalifikacyjne. Równie ważne jest dokładnie poprowadzone badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe (badanie fizykalne) pacjenta, które pozwala lekarzowi zapoznać się z ogólnym stanem zdrowia kandydata do zabiegowej plastyki nosa. Ostateczna kwalifikacja do zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody nosa wymaga dostarczenia aktualnych wyników badań laboratoryjnych. Pełen zakres wymaganych badań pacjent otrzyma podczas wizyty konsultacyjnej i dobierany jest on indywidualnie w zależności od stanu zdrowia pacjenta. 

Możliwy pakiet badań zleconych przed zabiegiem korekcji części chrzęstnej nosa może obejmować:

 • morfologię krwi
 • grupę krwi
 • parametry układu krzepnięcia krwi (APTT, INR)
 • poziom glukozy
 • badanie poziomu elektrolitów (Na, K)
 • badanie stężenia kreatyniny
 • ogólne badanie moczu
 • poziom antygenu HBS (obecność wirusowego zapalenia wątroby typu B)
 • poziom anty-HCV (obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C)
 • badanie EKG

Jeżeli lekarz dostrzeże taką potrzebę, może zlecić jeszcze inne dodatkowe badania, najczęściej obrazowe, takie jak RTG klatki piersiowej, czy nosa i zatok przynosowych. W przypadku operacji krzywej przegrody nosa czasami bywa konieczne wykonanie jeszcze bardziej szczegółowych badań, jak tomografia komputerowa nosa i zatok przynosowych. 

Dodatkowo kandydat do zabiegu otrzymuje wszelkie niezbędne wymagania / informacje, do których powinien się zastosować w ramach przygotowania do zabiegu. Do najważniejszych należy zaprzestanie palenia papierosów na okres minimum czterech tygodni przed zabiegiem operacyjnym. Ma to bowiem istotny wpływ na regenerację tkanek miękkich po zabiegu. Ponadto w razie przyjmowanych przewlekle leków, pacjent powinien wiedzieć czy może je bezpiecznie brać, a jeśli nie to kiedy ma je odstawić. Dotyczy to przede wszystkim leków wpływających na układ krzepnięcia krwi, którego przykładem jest kwas acetylosalicylowy. Leki te powinny być odstawione na minimum dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem.

Kobiety, chcące się poddać zabiegowi plastyki nosa chrzęstnego, powinny wiedzieć, że nie może być on przeprowadzany w okresie krwawienia miesięcznego (dwa dni przed planowaną miesiączką oraz przez pierwsze dwa dni jej trwania). Dodatkowo kandydat do zabiegu plastyki nosa chrzęstnego powinien zostać poinformowany o konieczności ograniczenia nasłoneczniania twarzy w okresie poprzedzającym wykonanie zabiegu. 

W dzień zabiegu pacjent powinien stawić się do kliniki całkowicie na czczo. Na kilka godzin przed zabiegiem lub wcześniej w trakcie wizyty konsultacyjnej z lekarzem anestezjologiem ma miejsce rozmowa dotycząca ewentualnych uczuleń na leki oraz ogólnego stanu zdrowia pod kątem podawanego znieczulenia. Pacjent wypełnia ankietę anestezjologiczną i na tej podstawie anestezjolog kwalifikuje do odpowiedniego znieczulenia i całego zabiegu.

Przebieg zabiegu korekcji chrzęstnej części nosa i krzywej przegrody

Zabieg chirurgicznej plastyki nosa chrzęstnego i krzywej przegrody nosa przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym bądź miejscowym. Rodzaj zastosowanego znieczulenia zależy od rozległości zabiegu. Sama korekta nosa chrzęstnego zazwyczaj robiona jest w trakcie znieczulenie miejscowego i dożylnego. Pacjent układany jest w odpowiedniej pozycji i lekarz anestezjolog wprowadza operowanego w stan narkozy. Następnie chirurg określa plan zabiegu i zaznacza go na nosie specjalnym barwnikiem medycznym.

W dalszym etapie operator przechodzi do wykonania odpowiednich cięć, które pozwolą mu na oddzielenie tkanek miękkich nosa od jego rusztowania chrzęstno-kostnego. Zabieg plastyki nosa chrzęstnego sprowadza się w głównej mierze do poprawy wyglądu czubka nosa polegającego na korekcie nadmiernie opadającego końca nosa, skróceniu go lub usunięcia nieestetycznej części, tak zwanej „bulwy” na czubku nosa. Operator, chcąc poprawić wygląd koniuszka nosa, usuwa i / lub dodaje fragmenty chrząstek z pobranych wcześniej przeszczepów z małżowiny usznej czy chrząstki przegrody nosowej. W przypadku tego typu operacji cięcie zazwyczaj prowadzone jest w przedsionkach nosa i wówczas mówimy o zamkniętej technice operacji.

Następnie operator odwarstwia tkanki miękkie i dokonuje korekty części chrzęstnej nosa, w tym również może wyprostować skrzywioną przegrodę nosa i w tym celu oddziela się błonę śluzową i ochrzęstną od przegrody i wycina skrzywiony element przegrody, wykonując później skaryfikację. By zapewnić tak zwane suche pole operacyjne operator ostrzykuje pole operacyjne środkiem obkurczającym naczynia krwionośne. Pozwala to na dokładniejszą ocenę pola operacyjnego, a co za tym idzie precyzję zabiegu i minimalizację ryzyka popełnienia błędu. 

W etapach  kończących zabieg korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody chirurg zszywa nacięcia błony śluzowej przy użyciu katgutu (cienkiej nici chirurgicznej), a do jam nosowych zostają włożone specjalnie przygotowane tampony namoczone antybiotykiem. Na sam koniec nos zostaje unieruchomiony przy pomocy szyny gipsowej.

Zabieg korekcji krzywej przegrody nosa metodą endoskopową (septoplastyka)

Powyżej opisany został zabieg jednoczesnej plastyki nosa chrzęstnego i krzywej przegrody nosa. Jednak bardzo często korekcja krzywej przegrody nosa (septoplastyka) jest samodzielnym zabiegiem. Założeniem tej operacji jest przywrócenie drożności nosa wraz z odbudową prawidłowych warunków anatomicznej budowy nosa. Przeprowadza się ja także w znieczuleniu ogólnym, tak by pacjent w trakcie zabiegu nie odczuwał żadnych nieprzyjemnych dolegliwości. Zabieg nie wymaga wykonania żadnych cięć na zewnątrz nosa i wykonywany jest metodą endoskopową.

Lekarz operator wprowadza endoskop, dzięki któremu ma podgląd na całe pole operacyjne na ekranie monitora. Przekłada się to bezpośrednio na precyzję zabiegu jak i jego bezpieczeństwo. Sama procedura endoskopowego zabiegu korekty krzywej przegrody nosa polega na wykonaniu niewielkich nacięć błony śluzowej nosa i wyrównaniu jego kształtu. 

Zalecenia po zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody

Bezpośrednio po przeprowadzonym zabiegu pacjent zostaje przewieziony na salę pooperacyjną, gdzie dochodzi do siebie po zastosowanym znieczuleniu. Ze względu na ogólną narkozę, pacjent zostaję na noc w klinice. By zabezpieczyć nos przed krwawieniem, do jego przewodów wkładane są specjalne setony z gazy. Ulokowanie ich w jamach nosowych uniemożliwia pacjentowi oddychanie przez nos. Usuwa się je zazwyczaj po około 48-72 godzinach po zabiegu.

Bardzo ważne jest by w okresie rekonwalescencji pacjent przestrzegał wszystkich zaleceń lekarskich. Do najważniejszych należy oszczędny tryb życia w pierwszych dniach po zabiegu unikając jakichkolwiek okazji mogących skutkować urazem, nie spożywanie pikantnych i gorących potraw, które spowodowałyby wzrost ryzyka krwawienia. Dodatkowo, w pierwszych dniach po korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody nosowej przeciwwskazana jest pozycja leżąca w ciągu dnia, zaś w nocy do snu zalecana jest dodatkowa poduszka, która zapewni wyższe położenie głowy. Należy również unikać spania na boku, a najbardziej zalecaną przez lekarzy pozycją jest spanie na wznak.

Naturalną konsekwencją przeprowadzonego zabiegu korekcji chrzęstnej nosa jest jego obrzęk oraz obecność zasinienia w okolicy nosa i pod oczami, które nasila się w pierwszych dniach po zabiegu i samoistnie ustępuje. Obrzęk można złagodzić stosując zimne okłady lub okłady z rumianku. Zazwyczaj po zabiegu pacjentowi nie dokucza ból, jeśli jednak się pojawi to nie utrzymuje się długo i z powodzeniem może zostać zwalczony przy pomocy dostępnych środków przeciwbólowych.

Po około tygodniu pacjent zgłasza się do chirurga na pierwszą wizytę kontrolną, w trakcie której zdejmowany jest gips i szwy. Powrót do codziennych czynności pacjenta jest możliwy po około jednym, maksymalnie dwóch tygodniach. Zazwyczaj już po 14 dniach od zabiegu pacjent może wrócić do pracy. Końcowy efekt operacji kształtuje się po około 1-1,5 roku od przeprowadzonego zabiegu.

Możliwe powikłania po zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody

Zabieg korekcji części chrzęstnej i przegrody nosa ma najczęściej na celu skorygowanie czubka nosa oraz wyprostowanie skrzywionej przegrody nosowej. Jak każdy zabieg chirurgiczny obarczony jest ryzykiem wystąpienia powikłań. Jednak co należy podkreślić u większości pacjentów nie dochodzi do komplikacji. Wśród możliwych powikłań wymienić należy:

 • przedłużający się obrzęk nosa
 • zaburzenia węchu
 • utrudnione oddychanie
 • komplikacje wynikające z błędów popełnionych w trakcie operacji, takie jak: zniekształcenia przejawiające się wytworzeniem bruzdy spowodowanej brakiem zachowania ciągłości szkieletu kostnego i chrzęstnego nosa (rzadko występujące powikłanie związane nadmiernym wycięciem szkieletu nosa), nadmierna resekcja chrząstek skrzydłowych bocznych skutkuje zbytnim skróceniem nosa, nadmierne wycięcie części chrzęstnej nosa, które może prowadzić do zniekształceń nosa

Tak wyglądają potencjalne możliwe powikłania po zabiegu korekcji chrzęstnej i przegrody nosa. Jednak zazwyczaj korekcja nosa przynosi bardzo dobry efekt, ale by zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań pacjent powinien ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących rekonwalescencji po przeprowadzonym zabiegu. Ponadto ważne jest by decydować się na zabieg  korekcji chrzęstnej części nosa w renomowanych klinikach chirurgii plastycznej, które specjalizują się w przeprowadzaniu tego typów zabiegów i wykonują ich wiele w ciągu roku.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Najczęstsze pytania i odpowiedzi, dotyczące zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody

Czy zabieg korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody jest bolesny?

Korekcja nosa chrzęstnego i krzywej przegrody przeprowadzana jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym. Wiąże się to z pełną narkozą i nieodczuwaniem niczego w trakcie całej procedury. Chwili po zastosowaniu przez anestezjologa znieczulenia pacjent zasypia i jest w tym stanie przez cały okres trwania zabiegu. Zabieg jest więc całkowicie niebolesny a nad wszystkim czuwa lekarz anestezjolog.

Czy zabieg korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody może być przeprowadzony na NFZ?

Zabieg korekty nosa chrzęstnego jest przeprowadzany z pobudek czysto estetycznych. W razie braku zadowolenie z wyglądu własnego nosa. Z tego względu taki zabieg nie może być refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wiąże się z koniecznością poniesienia pełnej odpłatności za zabieg.

Są jednak przypadki, kiedy pacjent może ubiegać się o refundację kosztów zabiegu i ma to miejsce w przypadku wad wrodzonych nosa bądź wad będących skutkiem urazu, które wpływają na oddechową funkcję nosa. Przykładem jest skrzywiona przegroda nosa, której samodzielny zabieg może zostać zrealizowany na koszt NFZ. Niestety wiąże się to z dość długim oczekiwaniem na zabieg. 

Czy po zabiegu korekcji chrzęstnej części nosa blizny są mocno widoczne?

Zabieg korekcji nosa chrzęstnego zazwyczaj przeprowadzany jest z dostępu zamkniętego, to znaczy cięcie poprowadzone jest w przedsionkach nosa, co przekłada się na brak jakichkolwiek blizn na skórze i bardzo dobry efekt kosmetyczny. Niestety metoda ta ma też i swoje wady, bowiem operator ma węższy dostęp do pola operacyjnego niż w przypadku techniki otwartej, kiedy to cała plastyka przebiega pod kontrolą wzroku chirurga. 

Czy można uniknąć tamponowania nosa po zabiegu?

Jednym z postępowań po zabiegu chirurgicznej plastyki nosa jest umieszczenie w jamach nosowych specjalnych setonów (tamponów z gazą), mających na celu uniemożliwienie pacjentowi oddychanie przez nos w pierwszych dniach po zabiegu. Często tamponowanie nosa kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, jednak nowoczesne opatrunki (opatrunki donosowe w postaci gąbki fibrynowej czy miękkich płytek silikonowych) stosowane w specjalistycznych klinikach są mało uciążliwe dla pacjenta, a ich usuwanie nie wiąże się z dolegliwościami bólowymi. 

Kiedy można powrócić do uprawiania sportu po zabiegu korekcji nosa chrzęstnego?

Rekonwalescencja po zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody przeważnie przebiega bardzo sprawnie. Jednak okres pooperacyjny wymaga oszczędnego i ostrożnego trybu życia. Powrót do uprawiania sportu po korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody zazwyczaj możliwy jest dopiero po okresie trzech miesięcy od przeprowadzenia zabiegu. Pacjent po operacji powinien bardzo uważać na nowy nos aby nie uległ żadnemu uszkodzeniu. Uprawianie sportu, a w szczególności sportów kontaktowych wiąże się z wysokim ryzykiem urazu i możliwym zniweczeniem efektu operacji, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i wstrzymać z jego uprawianiem przez wymagany okres.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody?

Tak jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, tak i plastyka nosa chrzestnego i krzywej przegrody nosa wiąże się z obecnością pewnych przeciwwskazań. Zabieg ten nie powinien zostać przeprowadzony u pacjenta z zaburzeniami w układzie krzepnięcia. Ponadto korekty nosa chrzęstnego nie robi się u pacjentów chorujących na cukrzycę, niedokrwistość, przewlekłe zapalenie zatok oraz nieuregulowane nadciśnienie tętnicze. Pacjent może nie zostać zakwalifikowany do zabiegu w razie złych wyników badań laboratoryjnych. Korekcji nosa chrzestnego i krzywej przegrody nosa nie można przeprowadzić jeżeli u pacjenta występują przeciwwskazania do zastosowania znieczulenia.

Czy efekt korekcji nosa chrzęstnego jest trwały?

Chirurgiczna korekcja nosa chrzęstnego cechuję się całkowitą trwałością osiągniętego w trakcie zabiegu efektu kosmetycznego. Bywa czasami tak, że uzyskany efekt nie zadowala pacjenta. Według dostępnych statystyk, powtórna operacja nosa potrzebna jest u co dziesiątego pacjenta poddawanego zabiegowi plastyki nosa. Najczęstszą przyczyną ponownej operacji plastycznej nosa jest niezadowolenie samego pacjenta z osiągniętego efektu oraz zaburzenia dotyczące drożności nosa. Przewidywalność zabiegu korekcji chrzęstnej nosa i krzywej przegrody w dużej mierze wiąże się z doświadczeniem chirurga przeprowadzającego zabieg.

Jakie są sposoby radzenia sobie z pooperacyjnym obrzękiem nosa po zabiegu korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody?

Jednym z następstw operacji plastycznej nosa jest jego obrzęk. Nasila się on w ciągu pierwszych dni i może być nieco uciążliwy. Na szczęście istnieje kilka sposobów radzenia sobie z nim. By przyspieszyć proces zejścia obrzęku tkanek miękkich nosa pacjent może stosować zimne okłady na operowaną okolicę, a także posiłkować się środkami farmaceutycznymi działającymi miejscowo przeciwobrzękowo, takie jak maści z heparyną czy Arniką. Dodatkowo po usunięciu z jam nosowych tamponów z gazą zalecane jest okresowe nawilżanie błony śluzowej nosa. 

Czy istnieją ograniczenia wiekowe do korekcji nosa chrzęstnego i krzywej przegrody?

Korekcja nosa chrzęstnego ma pewne ograniczenia, dotyczące wieku kandydatów do operacji. Plastyki nosa nie powinno się przeprowadzać u pacjentów, u których nie został zakończony wzrost kostno-chrzęstny nosa, czyli dotyczy to kobiet w wieku poniżej 16 roku życia oraz mężczyzn poniżej 18 lat. Ponadto część chirurgów plastycznych za dolną granicę wieku przyjmuje 18 rok życia u obu płci. Przeprowadzenie zabiegu po zakończonej fazie wzrostu nosa nie wiąże się z ryzykiem zaburzenia efektu operacji przez dalszy wzrost nosa.

Ponadto operacja plastyki nosa, przeprowadzona u pacjentów w dojrzałym wieku (po 40 roku życia) jest bardziej skomplikowana niż u młodszych osób. Wynika to zarówno z faktu, że skóra w tym wieku ma mniejsze zdolności regeneracyjne oraz traci swą elastyczność oraz z tego, że pacjentowi po 40 roku życia może być trudno zaakceptować nowy kształt nosa ze względu na przyzwyczajenie do wcześniejszego  jego wyglądu. W tym wypadku wskazania do operacji powinny być jednoznaczne i indywidualnie oceniane przez chirurga.

Źródła: K. Mangathayaru. Pharmacognosy: An Indian perspective. Pearson Education India. p. 2. // Adam Hart-Davis. History: From the Dak"Sushruta: The first Plastic Surgeon in 600 B.C.". Internet Journal of Plastic Surgery (2). ISSN 1528-8293. // Loukas, M; Lanteri, A; Ferrauiola, J; Tubbs, R. S.; Maharaja, G; Shoja, M. M.; Yadav, A; Rao, V. C. (2010). "Anatomy in ancient India: A focus on the Susruta Samhita". Journal of Anatomy 217// Laryngol Rhinol. Otol. (Stuttg). 1978 Jul;57(7):581-91. The history of plastic surgery Keil G. //  Jerome Pierce Webster, Martha Teach Gnudi - Documenti inediti intorno alla vita di Gaspare Tagliacozzi in Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, 1935 // The Ideal Nasal Profile Rhinoplasty Patients vs the General Public David C. Pearson, MD; Peter A. Adamson, MD, FRCSC //  Photometric Facial Analysis - A Baseline Study Jain SK, Anand C & Ghosh SK. Dr. R.P. Govt. Medial College, Kangra at Tanda, H.P. // Ricketts RM. Divine proportion in facial aesthetics. Clin Plast Surg. 1982;9(4):401–22. // Holland E. Marquardt’s phi mask: pitfalls of relying on fashion models and the golden ratio to describe a beautiful face. Aesthet Plast Surg. 2008;32(2):200–8. // Facial Plastic and Reconstructive Surgery pod redakcją Ira D. Papel // Making the Body Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Surgery Sander L. Gilman // Gorney M. Patient selection in rhinoplasty: Practical guidelines. In: Daniel RK (ed) Aesthetic Plastic Surgery: Rhinoplasty. Boston: Little, Brown, 1993 // Closed rhinoplastyYadranko Ducic, MD, MSc, FRCS(C), FACS, Robert DeFatta, Operative Techniques in Otolaryngology (2007) 18, 233-242 // Jurgen Holle Chirurgia Plastyczna, wyd. PZWL.

Operacja nosa chrzęstnego i krzywej przegrody
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Zdjęcia