Na czym polega laserowe leczenie żylaków?

Laserowe leczenie żylaków

Leczenie żylaków laserem EVLT (ang. EndoVenous Laser Treatment) polega na termicznym uszkodzeniu zmienionych chorobowo naczyń żylnych poprzez tak zwaną termoablację laserową. W przypadku metody EVLT wzrost temperatury jest osiągany dzięki wewnątrznaczyniowej emisji impulsów laserowych, które oddziałują na ścianę żylaka na dwa sposoby. Po pierwsze - fotony światła laserowego są bezpośrednio absorbowane przez budujące komórki naczynia molekuły, doprowadzając do zwiększenia ich energii wewnętrznej. Drugim mechanizmem jest rozgrzanie ściany naczyniowej na drodze przewodzenia ciepła (indukcji) od rozgrzanej przez laser krwi oraz powstających w wyniku jej wrzenia pęcherzyków pary wodnej.

Termiczne uszkodzenie ściany naczynia żylnego prowadzi do obkurczania, rozwoju miejscowego stanu zapalnego oraz krzepnięcia krwi w świetle żylaka, a finalnie do jego zwłóknienia. W efekcie dochodzi do całkowitego, nieodwracalnego zarośnięcia chorego naczynia, które następnie jest stopniowo wchłaniane przez otaczające je tkanki. Uszkodzenie żylaka przez oddziaływanie światła laserowego jest zatem początkiem całego procesu, będącego fizjologiczną odpowiedzią na bodziec termiczny, których rezultatem jest kompletny zanik chorobowo zmienionego miejsca.

Jak wygląda zabieg?

Badanie przed laserowym usuwaniem żylaków

Pierwszy krok to przygotowanie pola operacyjnego poprzez mycie chirurgiczne i odkażenie skóry okolicy poddawanej zabiegowi. Następnie, pod kontrolą ultrasonograficzną, chore naczynie jest nakłuwane igłą (zazwyczaj w rozmiarze 21G) przez którą do naczynia wprowadzany jest cienki drut-prowadnik. Na prowadnik nasuwana jest tzw. koszulka naczyniowa o średnicy 4-5F. Po jej wprowadzeniu prowadnik jest usuwany. W ten sposób lekarz uzyskuje dostęp do naczynia i może wprowadzić narzędzia zabiegowe do jego wnętrza.

W dalszym etapie przez koszulkę wprowadzany jest cewnik zawierający światłowód, do momentu, gdy jego końcówka znajdzie się na obwodzie naczynia. W przypadku żyły odpiszczelowej, której poszerzenie jest najczęstszą przyczyną powstawania żylaków, końcówkę światłowodu umieszcza się w okolicy złącza odpiszczelowo-udowego, czyli miejsca, w którym żyłą odpiszczelowa wpada do udowej. Położenie światłowodu potwierdza operator za pomocą ultrasonografu. Następnie lekarz uruchamia generator światła laserowego i powoli wyciąga światłowód z wnętrza żylaka, a impulsy laserowe doprowadzają do zamknięcia kolejnych odcinków naczynia. Moc i czas trwania impulsów laserowych jest dobierany indywidualnie do kalibru żylaka.

Naczynia o średnicy do 4,5 mm mogą być trwale zamknięte, jeżeli na każdy 1 cm naczynia zostanie dostarczona energia 50J. Naczynia o średnicy 4,5-10 mm wymagają zastosowania energii 80J/cm, a większe - 120J/cm. Istnieje kilka technik termoablacji laserowej, wykorzystujących m. in. wiązki lasera o stałej lub modulowanej mocy. Zdania co do skuteczności ich stosowania oraz przewagi jednej z nich nad drugą są podzielone i wynikają głównie z indywidualnych doświadczeń różnych operatorów. Czas trwania zabiegu zależy od liczby i anatomii zamykanych naczyń, zazwyczaj jednak trwa od 30 do 60 minut.

Ablacja laserowa żylaków - czym się ją przeprowadza?

Głównym elementem zestawu do usuwania żylaków metodą EVLT jest laser diodowy. Generuje on impulsy laserowe, najczęściej o długościach fali 810 nm, 940 nm, 980 nm i 1064 nm, czyli takich, które są najlepiej pochłaniane przez hemoglobinę. Inną, coraz częściej stosowaną grupą urządzeń, są lasery generujące impulsy o długości 1470 nm (np metodą VascuLife). Cechują się one z kolei najlepszą absorpcją przez cząsteczki wody. Niektórzy eksperci uważają, że tego typu urządzenia są równie skuteczne i wywołują mniej powikłań niż lasery hemoglobinospecyficzne. Światło laserowe jest transmitowane do naczynia żylnego poprzez bardzo cienki cewnik zawierający światłowód przystosowany do transmisji impulsów laserowych o odpowiedniej dla danego generatora długości fali. Końcówka światłowodu zawiera z kolei nasadkę umożliwiającą prawidłowe rozproszenie światła laserowego wewnątrz żylaka.

Kto zajmuje się laserowym leczeniem żylaków?

Chorobami układu żylnego zajmują się flebolodzy. Lekarze tej specjalizacji z reguły są także  chirurgami naczyniowymi lub ogólnymi i to właśnie oni, poza operacją żylaków i skleroterapią żylaków, przeprowadzają laseroterapię. Specjaliści wykonujący zabiegi EVLT zdobywają doświadczenie i wiedzę teoretyczną na szkoleniach, gdzie pod okiem ekspertów przeprowadzają odpowiednią ilość zabiegów, co umożliwia im dalsze samodzielne, bezpieczne i skuteczne leczenie żylaków laserem. Przed zapisaniem się na zabieg należy udać się na konsultację, podczas której tak zwany “lekarz od żył” zbierze wywiad lekarski i przeprowadzi badania, które pozwolą ocenić stan zaawansowania choroby. Najpopularniejszym z nich jest tak zwane USG Dopplera. Obrazuje ono przepływ krwi w dużych tętnicach i żyłach. Inne stosowane w diagnostyce sposoby to m.in. warikografia i flebografia. W przypadku obu tych metod wykorzystuje się środek cieniujący. W diagnostyce żylaków można przeprowadzić także próby czynnościowe.

 Wewnątrzżylna terapia światłem laserowym UVLrx

Laser UVLrx za pomocą specjalnego światłowodu podaje światło wprost do żyły. Połączenie 3 długości i rodzajów światła pozwala naświetlić całą krew, a tym samym wpłynąć na poprawę funkcjonowania całego organizmu. UVLrx emituje 3 wiązki światła – czerwone, ultrafioletowe (UVA) i zielone. Każde z nich ma inne działanie. Światło czerwone (o fali długości 630 nm) odpowiada za zwiększenie energii komórkowej (produkcji ATP), zmniejszanie stanów zapalnych oraz stymulację funkcji komórek odpornościowych. Ultrafiolet (365 nm) działa przeciwbakteryjnie i to do niego należy redukcja patogenów. Natomiast światło zielone wpływa na rozprowadzanie tlenu po organizmie oraz poprawia funkcjonowanie krwinek czerwonych.

Wady i zalety zabiegu

Problem z żylakami na nogach

Zaletą laserowej operacji żylaków jest fakt, iż jest to metoda bezpieczna, nie wymagająca hospitalizacji i umożliwiająca szybki powrót do zdrowia. Dyskomfort związany z zabiegiem jest z reguły niewielki, a wszelkie dolegliwości są opanowane przez bezpieczne do stosowania znieczulenie miejscowe oraz pozabiegowe przyjmowanie leków przeciwbólowych. Leczenie w specjalistycznym ośrodku, w połączeniu z przestrzeganiem wtórnej profilaktyki żylaków kończyn dolnych pozwala na wyleczenie niemal 100% przypadków nawet zaawansowanych zmian żylnych. Podkreślaną przez wielu specjalistów zaletą metody EVLT jest łatwość jej przeprowadzenia u osób otyłych (w porównaniu z innymi wewnątrznaczyniowymi metodami leczenia żylaków kończyn dolnych).

Pamiętaj: Każda ingerencja chirurgiczna wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań. W przypadku laseroterapii zdarzają się one jednak rzadko i na ogół nie są niebezpieczne.

Do najczęstszych skutków ubocznych leczenia należą wybroczyny na skórze znajdującej się ponad poddawanym leczeniu żylakiem. Co ważne, stanowią one jedynie przejściowy defekt kosmetyczny, utrzymujący się do 2 tygodni. Innym częstym następstwem zabiegu jest ból kończyn dolnych lub dyskomfort, wywołany obecnością jałowego stanu zapalnego, związanego z działaniem lasera na żywe tkanki. W celu uśmierzenia tych dolegliwości stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ketoprofen.

Znacznie rzadziej (w około 5% przypadków) dochodzi do zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych, co objawia się ich zgrubieniem, zaczerwienieniem i bolesnością. W takiej sytuacji stosowane są wspomniane powyżej niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz pochodne heparyny (najczęściej w postaci maści lub żelu).

Do najrzadziej występujących, a przy tym najbardziej niebezpiecznych powikłań po laserowym usuwaniu żylaków należą oparzenia skórne, uszkodzenia termiczne nerwów z następczymi zaburzeniami czucia oraz zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych - stan, w którym dochodzi do formowania się zakrzepów w świetle naczyń głębokiego układu żylnego nóg. Zakrzepy mogą wraz z prądem krwi wędrować do serca, a następnie do płuc, co prowadzi do zagrażającej życiu zatorowości płucnej. Na szczęście powikłania tego typu zdarzają się bardzo rzadko, a ultrasonograficzna kontrola naczyń żylnych po zabiegu umożliwia ich wczesne wykrycie i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Laserowe leczenie żylaków - dlaczego warto się mu poddać?

Zabieg laserowego usuwania żylaków wykonuje się w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu miejscowym. Poprzedza go tak zwane mapowanie, czyli zaznaczanie przebiegu żylaków przy użyciu aparatu USG. Laseroterapia nie wymaga hospitalizacji, a dzięki krótkiej rekonwalescencji pacjenci mogą szybko powrócić do codziennej aktywności. Metoda ta znajduje zastosowanie zarówno w początkowych, jak i bardzo zaawansowanych stadiach rozwoju żylaków kończyn dolnych. Skuteczność, bezpieczeństwo i mała inwazyjność sprawiają, że laserowe leczenie żylaków cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów i jest często polecane przez lekarzy specjalizujących się w leczeniu schorzeń układu żylnego.

Jak się przygotować do zabiegu?

Diagnostyka przez zabiegiem laserowego leczenia żylaków

Na tydzień przed laserowym usuwaniem żylaków należy wykonać morfologię oraz koagulogram, który sprawdza parametry krzepnięcia krwi. Lekarz może poprosić także o zbadanie poziomu elektrolitów oraz potwierdzenie grupy krwi. Na dwie godziny przed rozpoczęciem procedury należy powstrzymać się od jedzenia. Lekarze zalecają też, by założyć na siebie luźne ubranie i wygodne obuwie na płaskiej podeszwie.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

Chociaż usuwanie żylaków laserem jest stosunkowo bezpieczną metodą leczenia żylaków kończyn dolnych, istnieją pewne przeciwwskazania do jego wykonania. 

Zaliczamy do nich:

 • okres ciąży i karmienia piersią - ze względu na możliwość przenikania substancji znieczulających przez łożysko lub do pokarmu
 • uszkodzenie wątroby - ze względu na niewystarczającą eliminację substancji znieczulającej z organizmu
 • alergię na środki znieczulające
 • silną duszność, uniemożliwiającą położenie się na plecach

Jakie są zalecenia po zabiegu?

W okresie pozabiegowym zalecane jest noszenie pończoch uciskowych, wywierających na kończyny dolne stopniowany ucisk (rosnący w kierunku od biodra do stopy), dochodzący do 30-40 mmHg.

Warto wiedzieć: W celu zmniejszenia dyskomfortu pozabiegowego lekarz zapisuje pacjentowi lek przeciwzapalny.

Kontrolna wizyta, służąca ocenie klinicznej i ultrasonograficznej jest zazwyczaj zalecana po 6 tygodniach. Niektórzy specjaliści zalecają również wykonanie kontrolnego badania USG Doppler żył kończyn dolnych od 1. do 3. doby po zabiegu w celu wykluczenia obecności zakrzepu złącza odpiszczelowo-biodrowego, nie jest to jednak rutynowe postępowanie.

Zazwyczaj zaleca się unikanie gorących kąpieli oraz intensywnego wysiłku fizycznego przez okres 7 dni po leczeniu. Wskazane są natomiast codzienne spacery (1-2 h dziennie) i odpoczywanie w pozycji leżącej lub siedzącej z nogami uniesionymi nieco do góry. Nie zaleca się długotrwałego przebywania nieruchomo w pozycji stojącej, a jeżeli okoliczności (np. praca) zmuszają do tego, należy robić systematyczne przerwy, wykonać kilka przysiadów, krótki spacer lub rozmasować nogi. Powyższe zalecenia mają na celu zapobieganie zakrzepicy żył kończyn dolnych, jak i nawrotowi żylaków.

FAQ, czyli najczęstsze pytania o laserowe leczenie żylaków

 • Czy podczas pierwszej wizyty można wykonać zabieg?

  Nie. Przed każdym zabiegiem niezbędna jest wizyta kwalifikacyjna w jednej z wielu klinik leczących żylaki laserem, w czasie której lekarz ustala z pacjentem zakres, warunki i termin zabiegu.

 • Czy laserem można usunąć duże żylaki nóg?

  Tak. Laserem można usuwać żylaki w każdym stopniu niewydolności żylnej. Lekarz podczas konsultacji określa zakres zabiegu i metodę znieczulenia.

 • Jaka jest przewaga laserowego usuwania żylaków nad tradycyjną metodą operacyjną?

  Podczas tradycyjnej metody operacyjnej usuwania żylaków dochodzi do usunięcia żylaków za pomocą usuwania/wyrwania żylaka, co powoduje często powikłania związane z siniakami i krwiakami oraz nasilonym bólem. Przy laserowym usuwaniu żylaków zamyka się chorą żyłę od środka, dzięki temu znacznie mniej ingeruje się w struktury tkanek. Również rekonwalescencja jest znacznie krótsza niż w przypadku tradycyjnej metody.

 • O jakiej porze roku najlepiej wykonać zabieg?

  Najlepszy czas na usunięcie żylaków to okres od jesieni do wczesnej wiosny, chociaż zabiegi laserem wykonywane są również latem. Po procedurze czasami zaleca się noszenie pończoch uciskowych, co jest związane z dyskomfortem podczas wyższej temperatury powietrza. Właśnie dlatego osobom, które muszą korzystać z wyrobów uciskowych, zaleca się poczekać z zabiegiem na chłodniejszą porę roku.

 • Czy laserowe usuwanie żylaków boli?

  Laseroterapia to jedna z najmniej inwazyjnych metod usuwania żylaków. Dzięki temu, że jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym, pacjent nie odczuwa w trakcie zabiegu bólu. Ewentualnych dolegliwości, pojawiających się już po zakończonej procedurze, można z łatwością pozbyć się zażywając tabletki przeciwbólowe.

 • Jaka jest ostateczna cena zabiegu EVLT?

  Ostateczną cenę zabiegu można określić dopiero podczas wizyty kwalifikacyjnej. Zależy ona m.in. od zakresu, techniki oraz ewentualnych, dodatkowych procedur medycznych, które omawia lekarz podczas wizyty.

Filmy

Przedstawiamy poniżej filmy, na których dr n. med. Norbert Zapotoczny (chirurg naczyniowy), dr n. med. Krzysztof Korta (chirurg ogólny) - eksperci tematyki laserowe leczenie żylaków nóg, dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na ten temat.

Laserowe usuwanie żylaków – zdjęcia przed i po

Laserowe usuwanie żylaków - efekty

Leczenie żylaków laserowo – opinie pacjentów

Poniżej przeczytasz opinie pacjentów, którzy zdecydowali się na laserowe usuwanie żylaków. Wszystkie zamieszczone komentarze pochodzą od osób, które zapisały się na zabieg za pośrednictwem naszego portalu, dzięki czemu są one w 100% rzetelne i zweryfikowane.

Polecam z czystym sumieniem
  
Ela Pinches

Sam zabieg odbyl sie bardzo szybko. Wszystko odbylo sie bardzo sprawnie i rzetelnie. Od zabiegu minelo poltora tygodnia, poki co czuje sie dobrze noga mnie nie boli ale tez nie bolala po zabiegu, jedyne co to na poczatku nie moglam jej klasc w dol bo mialam uczucie ciagniecia, w tej chwili sniaki prawie zginely dolna lydka prawie wygojona, natomiast na gornej mam jednego czarnego sniaka ktory mam nadzieje sie rozejdzie wkrotce oraz w jednym miejscu w ktorym bylo wkucie zyla stala sie taka twarda i byla napuchnieta, teraz opuchlizna prawie zeszla ale zyla dalej jest twarda, mam nadzieje ze to minie z czasem.

Opinia o: Gabinet chirurgiczny dr Zbigniew Jabłonka, Częstochowa (dr n. med. Zbigniew Jabłonka)
Polecam!
  
Ania

Zabieg wykonany przez 2 lekarzy - Bartosza Pułtoraka i Marka Pułtoraka. Opieka lekarska, a także pielęgniarska pani Agnieszki, na najwyższym poziomie. Opieka po zabiegu (kontrole) bardzo dobra. Efekt po zabiegu fantastyczny!

Opinia o: Medicus Estetic, Tychy (lek. Bartosz Pułtorak)
Super Klinika
  
Artur

Na początku byłem zestresowany ale dzięki pomocy personelu szybko to minęło .Wszyscy mili , starający się zmniejszyć stres i kierujący się dobrem pacjenta . Generalnie miałem wrażenie że to co dzieje się na sali operacyjnej znam z amerykańskich filmów :-) .Wszędzie sterylnie czysto . Sala operacyjna , narzędzia oraz cały sprzęt medyczny nowy , którego mogłaby pozazdrościć niejeden państwowy szpital .

Opinia o: Centrum Medyczne Plus Med, Kielce (lek. Roman Gołąbek)
Znikające żylaki
  
Justyna Fin

Mogę powiedzieć że to komfortowy zabieg. Mój był dość rozległy, miałam sporo żylaków, sam zabieg właściwie bezbolesny, po zabiegu nie było potrzeby zażywania środków p.bólowych. Szybki proces gojenia .Stosuję kompresoterapię zgodnie z zaleceniami lekarza,

Opinia o: Centrum Medycyny Estetycznej i Naczyniowej, Zielona Góra (lek. Marcin Wilczyński)
Jestem bardzo zadowolona po zabiegu nogi w PLUS MED
  
Zadowolona i wdzięczna pacjentka Małgorzata

Zabieg laserowy mojej lewej nogi odbył się bez problemów, prawie bezboleśnie.Po zabiegu przykladalam tylko pierwszego dnia lód,nawet nie musialam brac tabletki przeciwbolowej bo nie było potrzebyJuż widzę efekty zabiegu choć mam jeszcze zasinienia na udzie a pełen efekt pewnie będzie widoczny po zdjęciu pończochy uciskowej którą muszę nosić dwa tygodnie.Jestem pewna że wszystko będzie dobrze .

Opinia o: Centrum Medyczne Plus Med, Kielce (lek. Roman Gołąbek)
Klinika ok
  
Marta

W porównaniu do metody chirurgicznej - jak niebo i ziemia, laser super! Szybki zabieg, prawie bezbolesny, dwie godziny po już mogłam wrócić do normalnego funkcjonowania, oczywiście nie przemęczając nogi.

Opinia o: Lifemedica, Gdańsk
POLECAM
  
MD

Zabieg praktycznie bezbolesny i zaskakująco krótki, czas jego trwania nie przekroczył 30 min. Lekarz robił wszystko, aby zminimalizować mój dyskomfort związany z tą sytuacją. Po zabiegu wróciłam od razu do domu, a następnego dnia mogłam wykonywać codzienne czynności. Nie było żadnych szwów, ponieważ ślad po użyciu światłowodu jest maksymalnie 2 milimetrowy. Z perspektywy czasu uważam, że niepotrzebnie zwlekałam z leczeniem.

Opinia o: Ars Estetica Warszawa, Warszawa (dr n. med. Michał Kowalczewski)
Polecam. Zabieg bezstresowy
  
Katarzyna

Zabieg był metodą laserową, lekarz tłumaczył, że leczenie metodą SVS nie jest trwałe. Lekarz usunął również przyczynę tworzenia się żylaków, czyli uszczelnił zastawkę w pachwinie (być może nie dość poprawne określenie). Ciężko ocenić na 3 tyg. po zabiegu. Na tą chwilę noga wygląda b.dobrze. Skutki uboczne: brak czucia- miejscowo, niewielki obszar. Czucie powinno wrócić. Uczucie ciężkości nóg zniknęło.

Opinia o: Sonomed, Szczecin (dr n. med. Kosma Kozłowski)
Pełen profesjonalizm oraz fantastyczne podejście do klienta!
  
Violetta R.

Zabieg laserowy żylaka metodą EVLT wykonany profesjonalnie i bezboleśnie. Efekt po zabiegu fenomenalny! Polecam dr Michała Kowalczewskiego.

Opinia o: Ars Estetica Warszawa, Warszawa (dr n. med. Michał Kowalczewski)
Zadowolona, wolna od żylaków
  
Monika

Profesjonalizm każdej z pielęgniarek i lekarzy. Dbałość o dobre samopoczucie pacjenta.

Opinia o: Venavita, Poznań (lek. Krzysztof Błachowiak)
Moje obserwacje
  
Michael Grey

Sam zabieg nie byl jakos mocno inwazyjny. W moim przypadku byly to zyly odstrzalkowe dwoch nog. Procedura sterylna, czesciowe znieczulenie w danych odcinkach konczyn. Jesli chodzi o czucie na bol, to o ile mozna to zakwalifikowac do tej kategorii jest same naklucie i przebieg powolnego wyciagania lasera. Dodam jeszcze ze po zejsciu znieczulenia odczuwa się mocny bol w postaci sciagania / naciagania w danych odcinku, ktory ustaje z biegiem dni. Zazwyczaj pomaga ketanol + jakis zel (w moim przypadku Lioton 1000)

Opinia o: Lexmed, Katowice (dr n. med. Andrzej Lekstan)
Cieszę się, że wybrałam Plus Med
  
Małgorzata

Zabiegł przebiegł bezproblemowo. Miałam usuwane żylaki w obydwu nogach podczas jednego zabiegu. Jestem zadowolona.

Opinia o: Centrum Medyczne Plus Med, Kielce (lek. Roman Gołąbek)
Cieszę się, że wybrałam tę klinikę.
  
Ewa

Zabieg przebiegł bezproblemowo. Podczas zabiegu panowała miła i spokojna atmosfera, co pomogło mi się rozlużnić.

Opinia o: Centrum Medyczne Plus Med, Kielce (lek. Paweł Bodzenta)
Jestem pozytywnie zaskoczona kliniką. Prpcesjonalne podejście do pacjenta
  
Ewa

Jestem zadowolona z zabiegu i z efektów.

Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Diana Kupczyńska)
Bardzo profesjonalna placówka medyczna, dobrzy fachowcy
  
Jacek

Bardzo profesjonalna placówka medyczna, dobrzy fachowcy którzy w bardzo szybkim czasie pozbyli moich kompleksów. Zabieg przeszedł bezproblemowo, bez bólu. Jestem zadowolony z efektów zabiegu. Polecam.

Opinia o: Laser Med, Kędzierzyn-Koźle (lek. Mirosław Wróbel)
Ogólna opinia o lekarzu i placówce jest pozytywna.
  
Pacjentka

Zabieg przeprowadzany był z duża starannością, w sterylnych warunkach. Otrzymywałam informacje o wszystkich etapach zabiegu. Na efekt końcowy musze jednak poczekać. Nogi jeszcze sie goja i czekam na kontrolę.

Opinia o: Gabinet chirurgiczny dr Zbigniew Jabłonka, Częstochowa (dr n. med. Zbigniew Jabłonka)
Zadowolona
  
Lonia

Sam zabieg przeprowadzony szybko i prawie bezboleśnie

Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Wojciech Rybak)
Polecam
  
Agnieszka

Efekty jak na ten moment są świetne. Nogi w końcu przestały puchnąć i boleć. Siniaki szybko się goją i znikają.

Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Wojciech Rybak)
Czuję się świetnie
  
Ala G.

Jestem zadowolona bardzo, czuję się świetnie, nic mnie nie boli i oby nie było tylko powroty tych żylaków

Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Wojciech Rybak)
Polecam wszystkim, którzy nadal się wahają - jestem bardzo zadowolony 5+
  
Marek K (Irlandia)

Zabieg dokonano 04.12.2018, jestem więc ponad 5 tygodni po i jestem bardzo zadowolony - nie odczuwam już bólu ani typowego zmęczenia i ciężkości nóg po całym dniu

Opinia o: Szpital Medicus Bonus Środa Wielkopolska, Środa Wielkopolska (dr n. med. Krzysztof Galbas)
Po żylakach nie ma śladu, polecam!
  
Michał

Wszytko przebiegło bardzo sprawnie, efekt super, po żylakach nie ma śladu, do tego poprawiła się moja pamięć i koncentracja

Opinia o: Lexmed, Katowice (dr n. med. Andrzej Lekstan)
Polecam
  
Lukasz

Sam zabieg przeprowadzony sprawnie. Ból po zabiegu jest znikomy i zanika po 3 tygodniach całkowicie.

Opinia o: Certus NZOZ, Łódź (dr n. med. Piotr Blimel)
Jestem zadowolona
  
Cecylia

Zabieg przebiegał bezproblemowo . Stosując się do zaleceń lekarskich z każdym dniem czuję się lepiej widać poprawę

Opinia o: Laser Med, Kędzierzyn-Koźle (lek. Mirosław Wróbel)
Świetna klinika
  
Aga

Zabieg przeprowadzony szybko i dokładnie, szczerze polecam.

Wizyta całkowicie spełniła moje oczekiwania. Zostałam wyleczona.
  
Aneta

Zabieg odbył się bezboleśnie, lekarz anestezjolog przemiły, opieka pielęgniarska cudowna.

Opinia o: Venavita, Poznań (lek. Krzysztof Błachowiak)
Polecam
  
Szczotnik

Polecam tę metodę. Bezbolesna, mało inwazyjna i faktycznie dała rezultaty.

Opinia o: Ars Estetica Warszawa, Warszawa (dr Jan Bujok)
Super
  
Ela

Przebiegał bezproblemowo. Na ocenę zabiegu jest jeszcze za wcześnie

Opinia o: Centrum Medyczne Plus Med, Kielce (lek. Roman Gołąbek)
Jestem w pełni zadowolona zabiegu
  
Grażyna P

Zabieg odbył się bez problemowo i bez boleśnie, efekt jest zadowalający.

Opinia o: Humana Medica Omeda, Białystok (dr hab. n. med. Jerzy Głowiński)
Jak macie problem z żylakami, to serdecznie polecam!
  
Beata

Miałam dwa zabiegi (obie nogi) skleroterapi żył kończyn dolnych. Na efekt końcowy muszę jeszcze trochę poczekać. Zabieg praktycznie bezbolesny.

Opinia o: Centrum Medycyny Estetycznej i Naczyniowej, Zielona Góra (lek. Marcin Wilczyński)
Miło, szybko, bezboleśnie
  
Gosia

Szybki, bezbolesny zabieg, zadowalający efekt widoczny już po 2 tygodniach.

Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Diana Kupczyńska)
Bardzo polecam
  
Helena

Praktycznie bezbolesny, można po zabiegu normalnie funkcjonować.

Opinia o: Centrum Medycyny Estetycznej i Naczyniowej, Zielona Góra (lek. Marcin Wilczyński)
Pełen profesjonalizm
  
Hubert W.

Efekt w pełni zadawalajacy

Opinia o: Centrum Medyczne Plus Med, Kielce (lek. Paweł Bodzenta)
Jestem bardzo zadowolona z leczenia w klinice
  
Katarzyna

Jestem zadowolona

Opinia o: Euroklinika, Bielsko-Biała (lek. Tomasz Kozik)
Pracę całego zespołu oceniam na wielką piątkę z plusem. Polecam!
  
Anna L.

Zabieg w zasadzie bezbolesny. Efekty świetne.

Opinia o: Proclinic, Wrocław (lek. Rafał Mulek)
Polecam
  
Renata

100% sukcesu.

Opinia o: Angiomedicus, Radom (lek. Zbigniew Kupis)
Pozytywna
  
Córka

Super

Opinia o: Medicus Estetic, Tychy (lek. Marek Pułtorak)

Umów wizytę!

Jeśli Ty także borykasz się z problemem żylaków na nogach, nie wahaj się dłużej - skontaktuj się z nami. Nasz doradca bezpłatnie przedstawi Ci pełną ofertę leczenia metodą laserową spośród 62 klinik w Polsce wraz ze szczegółowymi cenami. Pomoże również w umówieniu wizyty konsultacyjnej u wybranego specjalisty na dogodny termin.

Zadzwoń do nas:   (telefon czynny pon - pt, w godz. 8:00 - 18:00)

Źródła:

 • Zubilewicz T., Terlecki K., Terlecki P.,, "Minimalnie inwazyjne metody leczenia żylaków kończyn dolnych", Kardiologia po Dyplomie, 47-51, 2014
 • Noszczyk W., "Żylaki i inne choroby żył", Warszawa, 2005, ISBN: 83-200-3142-7
 • Zubilewicz T., Wroński J., Michalak J., "Przewlekła niewydolność żylna. Od objawu i rozpoznania do leczenia", Medycyna Rodzinna, 96-100, 2002