Co to jest implant zęba?

Braki w uzębieniu były problemem już w starożytności. Cztery tysiące lat temu do ich uzupełnienia używano fragmentów muszli. W starożytnym Egipcie protezy robiono z zębów zwierząt i złota. W nowoczesnym świecie można użyć protez, mostów, koronek. W 1978 roku dopuszczono do użytku pierwsze implanty.

Implant zębowy przypomina śrubę. Po umieszczeniu w kości szczęki lub żuchwy zastępuje korzeń usuniętego zęba.

Zrobiony jest z materiałów, które bardzo rzadko wywołują reakcje alergiczne, są dobrze tolerowane przez organizm:

 • tytanu – materiału niezwykle trwałego, biozgodnego (dobrze działa w żywym organizmie; tytan to jedyny metal, który w 99 proc. zostaje w pełni zintegrowany z kością, na zawsze). Kość wrasta w powierzchnie tytanowego implantu. Proces, w którym kość układa się wokół i utrzymuje implant w miejscu to osteointegracja (został odkryty w 1952 roku przez szwedzkiego ortopedę Ingvara Branemarka przez przypadek). Tytanowy implant ma szary odcień, więc w przypadku osunięcia się dziąsła (bardzo rzadko) może być widoczny;
 • tlenku cyrkonu (ceramiczne) – wytrzymałego i doskonale integrującego się z naturalnymi tkankami materiału. Jest jednak mniej stabilny i krócej stosowany w stomatologii niż tytan. Ma kolor kości słoniowej, więc po obsunięciu dziąsła pozostanie niewidoczny.

Implant zęba zbudowany jest z: wszczepu (wchodzi w kość) i łącznika (wkład, który utrzymuje koronę). Połaczenie implant-łącznik musi być idealne. Inaczej korona nie utrzyma się na implancie. Ważne jest również utrzymanie odpowiedniego poziomu tkanki kostnej wokół wszczepu, aby zapobiec mikroruchom. 

Kształt (cylinder, stożek), długość i średnica implantu zależą od tego, jaki ząb zastępuje:

 • z szeroką szyjką (ang. wide neck, WN) – do wszczepów zastępujących trzonowce,
 • ze standardową szyjką (ang. regular neck, RN) – do przedtrzonowców, kłów i centralnych siekaczy górnych,
 • z wąską szyjką (ang. narrow neck, NN) – do dolnych i górnych bocznych siekaczy.

Niektóre implanty mają łącznik na linii kości (ang. bone level), a inne – na linii tkanki miękkiej (ang. tissue level). Pozycja łącznika ma wpływ na poziom kości wokół wszczepu. 

Implanty są:

 • jednofazowe – na tej samej wizycie zakłada się implant i protezowanie (tymczasowe lub ostateczne),
 • dwufazowe – najpierw wszczepia się implant jako sztuczny korzeń zęba. Potem czeka się nawet do kilku miesięcy (dla szczęki minimalny czas to 5-6 miesięcy, dla żuchwy – około 3 miesiące) na całkowite wrośnięcie implantu w strukturę kostną, ażeby założyć oprotezowanie. Mocowanie korony następuje po około 6 miesiącach. Do tego czasu nosi się tymczasową protezę.

Ważne: Implanty stomatologiczne można stosować u osób powyżej 18. roku życia (zakończył się u nich intensywny wzrost kości). Górna granica nie istnieje.

Dzięki implantom zębowym nie trzeba rezygnować z żadnych potraw, łatwo utrzymuje się higienę jamy ustnej (nie odkłada się na nich płytka oraz kamień nazębny), nie ma problemów z wymową, alergią. Raz wszczepiony i odpowiednio pielęgnowany implant pozostaje najczęściej przez całe życie. 

Przed wszczepieniem implantu zębowego

Wybór typu implantu musi być poprzedzony wywiadem lekarskim, badaniami, skrupulatną diagnozą i oceną stanu kości pacjenta. 

Lekarz zapoznaje się z predyspozycjami pacjenta, ogólnym stanem jego zdrowia, kondycją jamy ustnej. Musi wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mogące wpłynąć niekorzystnie na przyjęcie wszczepu. Lekarz zleca badanie, jakim jest tomografia komputerowa. Dzięki niej może ocenić jakość kości oraz zlokalizować wszelkie struktury anatomiczne. Często przy znacznej utracie kości niezbędna jest augmentacja (wypełnienie ubytków kości wyrostka zębodołowego). 

Ważne: Pacjent powinien mieć taką ilość kości, by pokryła implant, utrzymała go w miejscu oraz odizolowała od dna zatoki szczękowej lub kanału nerwu zębodołowego dolnego.

Biorąc pod uwagę predyspozycje pacjenta, jego styl życia, ogólny stan zdrowia, kondycję jamy ustnej, lekarz tworzy plan leczenia.

Implanty zębów – przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wszczepienia implantu stomatologicznego mogą być:

 • niewyrównana cukrzyca (pacjenci z tą chorobą mają upośledzony system immunologiczny; dlatego przed zabiegiem należy cukrzycę utrzymać pod kontrolą), 
 • przyjmowanie leków z grupy bifosfonianów (w leczeniu osteoporozy i niektórych nowotworów),
 • radioterapia,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby przyzębia (istnieje większe ryzyko zapalenia tkanki kostnej i miękkiej wokół implantu; choroby przyzębia muszą być przed zabiegiem zaleczone),
 • czynne choroby autoimmunologiczne w trakcie ich zaostrzeń,
 • zaburzenia układu krzepnięcia.
Przeciwwskazania względne to natomiast:
 • bruksizm, czyli zgrzytanie i zaciskanie zębów (często w przypadku pacjentów z bruksizmem stosuje się szyny relaksacyjne),
 • palenie (powoduje redukcję krwi napływającej do tkanek otaczających implant, a to może wydłużyć lub zaburzyć proces gojenia),
 • picie alkoholu (może zahamować proces gojenia). 

Jakie są etapy leczenia implantologicznego?

Standardowe leczenie implantologiczne to kilkuetapowy proces, który może potrwać nawet sześć miesięcy. W tym czasie wszczep zrasta się z kością. Później jest już gotowy do osadzenia na nim korony.

Wszczepianie implantu stomatologicznego 

Jeśli przed zabiegiem trzeba usunąć ząb, lekarz wykonuje to tak, aby nie uszkodzić kości. Istnieją do tego typu ekstrakcji dedykowane systemy. Jeżeli jest możliwa implantacja natychmiastowa, to wszczepia się implant od razu po ekstrakcji.

Wszczepienie jednego implantu zębowego trwa ok. 30 minut. Jeśli jest ich więcej, zabieg oczywiście się wydłuża. Pacjent poddawany jest znieczuleniu miejscowemu.

Implantację można wykonać z użyciem szablonów chirurgicznych dedykowanych do systemów, co gwarantuje doskonałą dokładność pozycji implantów. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wykonać implantację poprzez dziąsła bez klasycznego cięcia i szycia oraz przy mnogich implantacji założyć od razu przykręcaną pracę tymczasową.

Lekarz implantolog:

 • nacina i odwarstwia błonę śluzową,
 • nawierca, poszerza jeden lub kilka otworów za pomocą specjalnych wierteł,
 • wprowadza implant (implanty),
 • zszywa odwarstwioną śluzówkę.

Osteointegracja implantu

Implant jest zaszywany na ok. 3-6 miesięcy. W tym czasie następuje osteointegracja, czyli całkowite zespolenie się z kością. Dzięki temu implant będzie stabilny.

Tempo osteointegracji zależy głównie od ilości i jakości tkanki kostnej otaczającej wszczep.

Oddanie koronki, mostu lub protezy

Gdy implant zrośnie się z kością, stomatolog nacina błonę śluzową nad wszczepem i odsłania implant. 

Następnie przygotowuje się korony, mosty lub protezy na zatrzaskach. Są one dopasowane do potrzeb i warunków anatomicznych pacjenta. Ich kształt i kolor przypomina naturalne zęby pacjenta. 

Jeśli zajdzie potrzeba, koronę można wymienić. Proces wymiany jest dość prosty.

Ważne: Na każdym z etapów leczenia pacjent – w miejsce zębów – otrzymuje uzupełnienia tymczasowe. Dzięki temu może normalnie funkcjonować.

Co po wszczepieniu implantu?

Po zabiegu zaleca się spożywanie jedynie pokarmów płynnych i półpłynnych.

Pierwsza wizyta kontrolna powinna odbyć się już tydzień lub dwa po zabiegu. Lekarz zdejmuje wtedy szwy, sprawdza stan dziąseł.

Pełna integracja implantów trwa od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie pacjent może normalnie funkcjonować.

Jak dbać o implant zębowy? 

Po wszczepieniu implantu bardzo ważne jest mechaniczne usuwanie biofilmu bakteryjnego, kamienia, osadu z jamy ustnej. Nieusunięte patogeny sprzyjają powstawaniu zmian zapalnych wokół implantów i ich destabilizacji.

Przez 7-10 dni po zabiegu okolica wszczepienia implantów musi być po każdym posiłku przepłukiwana specjalnym płynem stosowanym po zabiegach implantologicznych.

Dbając o higienę implantów zębowych, pacjent może (i powinien) używać:

 • manualnej lub elektrycznej szczoteczki do zębów, 
 • jednopęczkowej szczoteczki – do krawędzi korony lub mostu,
 • szczoteczek międzyzębowych oraz nici dentystycznych – do miejsca, gdzie łączy się implant z wkładem,
 • irygatorów.

Jeżeli pacjent ma protezę umocowaną na implantach, lekarz wyjaśni, jak dbać o nią i o zatrzaski lub belkę mocującą przytwierdzoną do implantów. W tych miejscach odkłada się kamień nazębny. Nagromadzony może uniemożliwić poprawne noszenie protezy.

Implant zęba – po zabiegu

Po wszczepieniu implantu zęba mogą wystąpić sińce i krwiaki, jednak nie są one powodem do niepokoju i nie wymagają dodatkowego leczenia. Poluzowaną bądź odkręconą śrubę gojącą wystarczy natomiast dokręcić podczas wizyty u stomatologa.

Możliwe powikłania po wszczepieniu implantu to:

 • odrzucenie implantu – zdarza się to u około 1-2 proc. pacjentów. Najczęściej po kilku miesiącach można przystąpić do kolejnej implantacji,
 • brak osteointegracji wszczepów – powodem może być wrośnięcie dziąsła między implant a kość. W takiej sytuacji wykonuje się ponowny zabieg założenia implantów.

Periimplantitis

Najczęstszym powodem odrzucenia wszczepu jest periimplantitis. To zapalenie tkanek wokół implantu. Są dwa rodzaje periimplantitisu:  

 1. stan zapalny dotyczy tylko tkanek miękkich (dziąsła),
 2. obejmuje również tkanki twarde (kość, w której osadzony jest sztuczny korzeń).

Schorzenie na początku może przebiegać bezobjawowo. Potem mogą pojawiać się objawy podobne do choroby dziąseł, m.in.:

 • zaczerwienie, obrzęk i tkliwość dziąseł wokół implantów,
 • krwawienie podczas szczotkowania,
 • wysięk surowiczy lub ropa wokół implantu,
 • nieprzyjemny zapach z ust,
 • ruchomość implantu.

Powodem powstania procesu zapalnego może być niewłaściwa higiena jamy ustnej. Jeśli pacjent nie usuwa nalotu z powierzchni implantów, z czasem żyjące w nim drobnoustroje wywołują stan zapalny dziąseł. Uszkadzają też tkanki prowadząc do rozwoju periimplantitis. Jeśli schorzenie zostało wykryte wcześnie i objęło tylko tkanki miękkie, dentysta użyje skalingu i oczyści implanty.

Jeśli choroba objęła już kości, trzeba będzie zastosować antybiotykoterapię i leczenie chirurgiczne. 

W najbardziej zaawansowanej fazie choroby stosuje się przeszczep kości. Implant najlepiej wtedy usunąć i na jego miejsce wszczepić nowy.

Czynnikami ryzyka periimplantitis są również przebyte choroby przyzębia, predyspozycje genetyczne, słaba odporność, palenie papierosów, cukrzyca.

Implant zęba a NFZ

Wszczepianie implantów zębowych nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie ma go w wykazie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o implanty stomatologiczne

 • Ile kosztują implanty zębowe?

  Ceny implantów zębowych – na podstawie danych z 151 klinik oraz od 81 lekarzy – wynoszą od 1 400 zł do 5 200 zł. Przed zabiegiem wszczepienia implantu zębowego konieczne są też: konsultacja (zwykle to 100-200 zł) oraz badania zlecone przez lekarza. Jeśli miejsce, gdzie wszczepiony ma być implant, wymaga leczenia, to również dodatkowe koszty. Koszt wszczepienia zależy od rodzaju implantu i metody wszczepiania. Należy jednak pamiętać, że implant staje się częścią naszego ciała. Na wszczepionym implancie zamontowana zostanie korona lub proteza. Ceny są zróżnicowane. Korony mogą być z cyrkonu pełnokonturowego licowanego ceramiką, pełnoceramiczne, na podbudowie z cyrkonu, ze złota... Nieco tańszym rozwiązaniem będą korony na podbudowej z metalu licowane ceramiką.

 • Ile kosztuje implant jedynki?

  Ceny implantów zębowych – na podstawie danych z 151 klinik oraz od 81 lekarzy – wynoszą od 1 400 zł do 5 200 zł. Zależą m.in. od rodzaju implantu, metody wszczepiania. Należy jednak pamiętać, że implant staje się częścią naszego ciała. Do jedynek używa się implantów ze standardową szyjką (ang. regular neck, RN).

 • Ile kosztuje implant zęba dwójki?

  Ceny implantów zębowych – na podstawie danych z 151 klinik oraz od 81 lekarzy – wynoszą od 1 400 zł do 5 200 zł. Zależą m.in. od rodzaju implantu, metody wszczepiania. Do dwójek używa się implantów z wąską szyjką (ang. narrow neck, NN).

 • Ile kosztuje implant zęba szóstki?

  Do wszczepów zastępujących trzonowce używa się implantów z szeroką szyjką (ang. wide neck, WN). Ceny implantów zębowych – na podstawie danych z 151 klinik oraz od 81 lekarzy – wynoszą od 1 400 zł do 5 200 zł. Zależą m.in. od rodzaju implantu, metody wszczepiania.

Filmy

Przedstawiamy poniżej filmy, na których lek. dent. Tomasz Niżański (stomatolog) - eksperci tematyki implanty zębowe, dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na ten temat.

Implanty stomatologiczne przed i po – zdjęcia

Chcesz zobaczyć jak wygląda jama ustna po wszczepieniu implantów zębowych? Zdjęcia znajdujące się w poniższej galerii zostały wykonane u tych samych pacjentów przed i po procedurze.

Implanty stomatologiczne – opinie pacjentów

Poniżej przeczytasz opinie pacjentów, którzy zdecydowali się na leczenie implantami stomatologicznymi. Wszystkie zamieszczone komentarze pochodzą od osób, które zapisały się na zabieg za pośrednictwem naszego portalu, dzięki czemu są one w 100% rzetelne i zweryfikowane.

Obsługa bez zastrzeżeń
  
Barbara J

Profesjonalnie wykonane

Opinia o: Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Gołkiewicz, Lublin (lek. dent. Katarzyna Gołkiewicz)
Cadent
  
Jejku

pozytywny efekt zabiegu

Opinia o: Cadent, Gdynia (lek. dent. Grzegorz Olszewski)
Zabieg przebiegł szybko
  
Michał

Zabieg przebiegł szybko i bezboleśnie, a efekty są w pełni zadowalające.

Opinia o: Dental Corner, Wrocław

Umów wizytę!

Jeśli Ty także borykasz się z problemem z uzębieniem, nie wahaj się dłużej - skontaktuj się z nami. Nasz doradca bezpłatnie przedstawi Ci pełną ofertę leczenia spośród 60 klinik w Polsce wraz ze szczegółowymi cenami. Pomoże również w umówieniu wizyty konsultacyjnej u wybranego specjalisty na dogodny termin.

Zadzwoń do nas: (telefon czynny pon - pt, w godz. 8:00 - 18:00)

Źródła:

 • Śliwowski K.T., "Implanty krok po kroku, cz. II Żuchwa", 2006, ISBN: 9788385700487
 • Joanna Antoszewska, Beata Kawala, Michał Sarul, "Czynniki wpływające na stabilność implantów ortodontycznych. Metoda wrocławska", Forum Ortodontyczne 2010; 6 (1), 5-14, ISSN: 1734-1558
 • Daniel Buser, Jun Y. Cho, Alvin Teo, "Chirurgia Implantologiczna: Procedury Step by Step", Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa, 2007, ISBN: 978-93-85700-82-1
 • Carl Drago, Thomas Peterson, Re. Wyd. Pol. Piotr Malara, "Implanty dentystyczne. Procedury laboratoryjne krok po kroku", PZWL, Warszawa, 2014, ISBN: 978-83-200-4667-0
 • red. Andrzej Przylipiak, "Podstawy medycyny estetycznej. Podręcznik dla studentów kosmetologii", s. 140 - 141, Białystok, 2014, ISBN: 978-83-937785-4-6
 • PSHS, "Implanty zębowe. Podstawy dla asystentek stomatologicznych" (www.pshs.pl)
 • Wikipedia, "Implant" (pl.wikipedia.org)