Operacja nosa chrzęstnego / czubka nosa

Operacja plastyczna nosa (rhinoplastyka) to zabieg, którego celem jest wymodelowanie prawidłowego kształtu nosa. Największą grupą kandydatów do operacji są osoby pragnące pozbyć się kompleksów związanych z kształtem bądź wielkością czubka nosa. Dzięki chirurgicznej korekcji chrzęstnej części można zwęzić zbyt szeroki nos bądź skrócić zbyt długi, podnieść lub obniżyć jego koniec, jak również pozbyć się garbka (bulwy) na czubku nosa.

Operacje przeprowadza się u osób, u których zakończył się proces wzrostu nosa – czyli u pacjentów, którzy ukończyli 18 lat (u kobiet niekiedy już po 16 roku życia). Przez zabiegiem konieczna jest konsultacja ze specjalistą oraz poddanie się badaniom laboratoryjnym oraz obrazowym (m.in. morfologia, glukoza, poziom anty-HCV oraz antygenu HBS, poziom elektrolitów, EKG. Niekiedy wymaga się również badania RTG nosa i zatok). Plastyka nosa chrzęstnego trwa ok. 1-1,5 godziny, przeprowadza się ją w znieczuleniu ogólnym bądź miejscowym – w zależności od rozległości i zakresu procedury. Polega zwykle na usunięciu nadmiaru chrząstki. Operacja zazwyczaj jest przeprowadzana przy użyciu techniki z dostępu zamkniętego, po której nie ma żadnych blizn pozabiegowych (cięcia wykonuje się w przedsionkach nosa). Procedurę kończy zszycie nacięć błony śluzowej cienką nicią chirurgiczną oraz stabilizacja nosa gipsowym opatrunkiem. Zdejmuje się go po 7 dniach. Większość pacjentów po operacji nosa chrzęstnego powraca do codziennych czynności po ok. 14 dniach, a pełne rezultaty zabiegu są widoczne po kilkunastu miesiącach.

Rhinoplastyka to dział chirurgii plastycznej, zajmujący się szeroko pojętą poprawą zewnętrznego wyglądu nosa. Zabieg chirurgiczny, poza poprawą samego wyglądu, skupia się także na poprawie ewentualnych dysfunkcji oddechowych nosa, kiedy to na przykład krzywa przegroda nosa utrudnia ten fizjologiczny proces. 

Niemniej zabieg plastyczny nosa w przeważającej większości wykonywany jest z pobudek czysto estetycznych. Każdego roku w samych Stanach Zjednoczonych ponad pół miliona osób konsultuje się z lekarzem chirurgiem odnośnie zabiegu, poprawiającego wygląd nosa. Jest to jeden z najbardziej popularnych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej: jak podają statystyki w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono ponad 200 000 zabiegów chirurgicznej plastyki nosa. Łącznie na całym świecie w 2013 roku, zgodnie z danymi, podanymi przez Międzynarodowe Towarzystwo Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS), zabiegowi chirurgicznej plastyki nosa poddało się 954 423 osób, z czego ponad 70 procent stanowiły kobiety, a niespełna 30 procent mężczyźni.

W Polsce sytuacja wygląda podobnie jeżeli chodzi o popularność zabiegu plastyki nosa na tle innych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej. Nie prowadzi się nas niestety oficjalnych statystyk przeprowadzanych zabiegów, jednak z danych szacunkowych wynika, iż co roku przeprowadza się w rodzimych klinikach około 30 tysięcy zabiegów chirurgicznej plastyki nosa i plasuje się on w czołówce zabiegów chirurgicznych, mających na celu poprawę wyglądu. Pod względem popularności rhinoplastyka ustępuje jedynie zabiegowi powiększania piersi. 

Pomnik ojca chirurgii plastycznej, indyjskiego chirurga Sushruty

Historia operacji plastycznych nosa sięga czasów starożytnego Egiptu, z których zachowały się zapiski z przeprowadzanych procedur chirurgicznych, mających na celu poprawę estetyki nosa. Pierwsze operacje plastyczne nosa, o których coś wiemy, przeprowadzane były już w VI wieku przed naszą erą. W starożytnych Indiach żył i działał niejaki Sushruta, słynny do dziś chirurg, uważany za jednego z ojców chirurgii plastycznej. Cały swój dorobek naukowy zawarł w dziele Sushruta Samhita, która do dziś uważana jest za jeden z największych skarbów literatury medycznej.

Sushruta Samhita jest zbiorem szczegółowych opisów wielu procedur chirurgicznych, których podczas swego życia opracował Sushruta, w tym między innymi bardzo dokładny przebieg operacji plastyki nosa, a dokładnie jego pełnej rekonstrukcji. Zgodnie z jego założeniami ubytek nosa (powstały na przykład w trakcie walk lub będący skutkiem kary za przewinienie) powinno się odmierzyć przy pomocy liścia, którego wielkość była pomocna do pobrania odpowiedniej ilości przeszczepu skóry pochodzącego najczęściej z policzka. Sushruta w trakcie zabiegu uzupełniał braki wyżej wspomnianym przeszczepem tkanki, a ubytki w rusztowaniu nosa uzupełniał przy pomocy specjalnych rurek pełniących rolę nozdrzy. Cała procedura chirurgicznej korekty nosa była znieczulana dużymi ilościami wina. 

Dalsze lata to szybszy bądź wolniejszy rozwój nauki i medycyny, w tym również chirurgii plastycznej nosa. W 1887 roku znakomity otolaryngolog John Orlando Roe opisał po raz pierwszy zabieg, mający na celu korektę czubka nosa oraz korektę garbu nosowego. Jednak to Jacques Joseph uważany jest za ojca współczesnej rhinoplastyki, bowiem opracował i przedstawił  on szczegółowo techniki operacyjne, zakładające korektę plastyczną nosa. Póżniej poprzez okres obu wojen oraz czasy teraźniejsze dalszy rozwój medycyny zapewnił skuteczność i przewidywalność zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej. 

Dlaczego decydujemy się na chirurgiczną plastykę nosa?

Nos zajmuje centralną część ludzkiej twarzy, przez co jego wygląd znamiennie wpływa na całościowy odbiór estetyki twarzy. Jeżeli w jakiś sposób nos nie jest zgodny z resztą części twarzy, może zaburzać jej całą symetrię, co przekłada się na ocenę estetyczną. Wielkość nosa, jego kształt i rysy wpływają na nasz obiór wśród innych, a także przyczynia się do poczucia pewności siebie w relacjach interpersonalnych. Dlatego też plastyka nosa należy do najbardziej popularnych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej. Do najczęstszych przyczyn należą oczywiście względy czysto estetyczne, czyli chęć poprawy własnego wyglądu. Wyróżnia się wiele typów nosów, jedne są lepiej postrzegane, inne gorzej. Ponadto zdarzają się pewne cechy nosa, które można określić jako swoiste defekty. Do najczęstszych należy opadający czubek nosa, którego korekta wiąże się z operacją części chrzęstnej nosa. 

Zaznaczyć należy, że nos pełni bardzo ważną funkcję oddechową i zdarza się, iż pewne wady w strukturze chrzęstnej bądź kostnej nosa skutkują upośledzeniem jego drożności, a co za tym idzie jego fizjologicznej roli, jaką jest oddychanie. Może to się objawiać utrudnionym oddychaniem przez nos, chrapaniem lub oddychaniem ustami podczas snu.

Inną przyczyną decydowania się na zabieg operacyjny korekty nosa są wszelkiego rodzaju urazy, powodujące zmiany w jego strukturze chrzęstnej i/lub kostnej, które często skutkują defektem  zarówno estetycznym jak i funkcjonalnym. Wówczas konieczna bywa operacyjne korekta nosa pourazowego. 

Operacja plastyczna nosa wykonywana jest także w przypadku wad wrodzonych twarzoczaszki. Jedną z częściej występujących wad rozwojowych jest rozszczep wargi i podniebienia, a wadzie tej towarzyszy porozszczepowe zniekształcenie nosa. Tak więc jednym z elementów leczenia tej wady jest chirurgiczna korekta nosa. 

Podsumowując operacyjna korekta nosa może obejmować każdy jego element, a dokładniej skrzydełka nosa, nadmierny garb, wielkość, czy opadający czubek nosa. Do najczęściej wykonywanych zabiegów z zakresu rhinoplastyki  jest zabieg usunięcia garbu nosowego oraz korekty opadającego czubka nosa (korekty nosa chrzęstnego). 

Idealny kształt i profil nosa

Planując przyszły efekt operacji plastycznej nosa należy zrobić to w taki sposób, by jego pozabiegowy wygląd tworzył spójną całość z resztą twarzy. Każdy kandydat do zabiegu pragnie, by jego nos po korekcie miał idealny wygląd. Pojęcie „idealny” ma tutaj bardzo subiektywne znaczenie. Mimo to obowiązujące kanony piękna pozwalają określić pewne „złote” proporcje, których zachowanie pozwala na osiągnięcie pożądanego efektu. By określić ideał nosa należy wziąć pod uwagę takie cechy jak symetria, profil i proporcje. Z pomocą przychodzą matematyczne wyliczenia pozwalające na oszacowanie idealnych proporcji nosa i całej twarzy.

Przykładem takich obliczeń jest współczynnik nazywany Golden Ratio, który według wielu autorów określa idealne proporcje naszego ciała. Golden Ratio obliczane jest z ciągu Fibonacciego i oznaczane symbolem ϕ (phi), który wynosi 1,618. Matematycznymi obliczeniami w aspekcie oceny ludzkiego piękna zajmowali się już starożytni uczeni. Współczynnik Golden Ratio po raz pierwszy pojawia się w  w opisach Euklidesa datowanych na IV wiek przed naszą erą. Do dnia dzisiejszego wielu współczesnych chirurgów plastycznych opiera się matematycznych proporcjach twarzy planując przyszły efekt zabiegu. Zgodnie z tymi wytycznymi długość nosa powinna stanowić środkową 1/3 długości twarzy, zaś jego szerokość winna być równa szerokości szpary powiekowej oraz odległości między wewnętrznymi kącikami oczu.

Ponadto gdybyśmy poprowadzili cztery pionowe linie przebiegające przez oba wewnętrzne i zewnętrzne kąciki oczu, to twarz zostałaby podzielona na pięć równych części, a w środkowej powinien zajmować nos. Podkreślić należy, iż wygląd nosa powinien być postrzegany całościowo na tle twarzy i uwzględniając osobowość kandydata do zabiegu korekty nosa. Dzisiejsze możliwości techniczne pozwalają w bardzo precyzyjny sposób oszacować i zobrazować przyszły efekt operacji. Ma to duże znaczenie w dobraniu odpowiednich założeń co do planu całej procedury. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Podstawy anatomicznej budowy nosa

Budowę nosa można rozpatrywać pod względem jego klasycznej anatomii oraz podjednostek estetycznych, które zostały stworzone na potrzeby chirurgii plastycznej nosa. Nos składa się z dwóch jam nosowych, oddzielonych od siebie przegrodą chrzęstno-kostną. Przegroda nosowa (łac. septum nasi) złożona jest z trzech części, a dokładnie z części kostnej (lemiesz i blaszka pionowa kości sitowej), chrzęstnej i błoniastej, czyli tak zwanej części ruchomej przegrody (łac. pars mobilis septi nasi). Tkanka chrzęstna i kostna tworzą swoiste rusztowanie nosa, które składa się na nos zewnętrzny. Szkielet kostny przykrywa warstwa mięśni, w tym mięsień podłużny nosa, mięsień nosowy, mięsień obniżacz przegrody, mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa. Estetyczna anatomia nosa wyróżnia w nim takie części jak grzbiet nosa, korzeń nosa, wierzchołek nosa (składający się z czubka nosa oraz skrzydełek i słupka) oraz boczne ściany nosa.

By lepiej zobrazować sobie te wszystkie podjednostki, warto opisać ich położenie w obrębie twarzy. Korzeń nosa to przestrzeń, zawarta między wierzchołkiem kąta czołowo-nosowego a brzegiem rzęsowym powieki dolnej, widziany z profilu twarzy. Z kolei grzbiet nosa mieści się między dolnym brzegiem korzenia nosa a początkiem jego wierzchołka.

Kto jest kandydatem do zabiegu nosa chrzęstnego?

Kandydatem do operacji plastycznej nosa chrzęstnego są osoby, które chcą poprawić wygląd swojego nosa. W przypadku operacji nosa chrzęstnego korekta polega na wymodelowaniu czubka nosa. U pacjentów, którzy zgłaszają się do tego typu operacji, korekta polega na zwężeniu, skróceniu, podniesieniu bądź obniżeniu końca nosa.

Głównym kryterium do korekcji części chrzęstnej nosa, oprócz ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jest jego wiek. Operacje plastyczne nosa, ingerujące w jego część chrzęstną przeprowadzane są jedynie u pacjentów, u których został zakończony proces wzrostu nosa. Zakłada się, iż wiekiem odpowiednim do przeprowadzenia plastyki nosa jest wiek 18 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.  W przypadku kobiet dolna granica wieku bywa czasami niższa i wynosi 16 lat. Pacjenci, którzy chcą się poddać operacji plastycznej nosa, muszą osiągnąć wymagany wiek. Przeprowadzenie korekty nosa chrzęstnego przed zakończeniem całego procesu wzrostu wiązałoby się z ryzykiem, iż osiągnięty operacyjnie efekt nie zostanie zachowany na skutek dalszego wzrostu i rozwoju nosa.

Warto również wspomnieć, że u pacjentów po 35 roku życia proces gojenia ran po operacji nosa chrzęstnego będzie dłuższy niż u osób młodych. Ma to związek z obniżeniem zdolności regeneracyjnych skóry, które osłabiają się z upływem lat. Zanim u pacjenta zostanie przeprowadzona plastyka nosa chrzęstnego konieczne jest sprawdzenie jego ogólnego stanu zdrowia. Przeciwwskazaniem do korekcji nosa chrzęstnego może być nieuregulowane nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia krwi, infekcje wirusowe oraz bakteryjne, cukrzyca, miesiączka, ciąża jak również okres karmienia piersią. Ponadto zabiegu nie przeprowadza się u pacjentów jeżeli istnieje ryzyko reakcji na znieczulenie.

Jaki lekarz wykonuje zabieg korygujący nos chrzęstny?

Operację nosa chrzęstnego przeprowadza lekarz specjalista z dziedziny chirugii plastycznej. Pacjent   zainteresowany zabiegiem plastycznym nosa chrzęstnego powinien zgłosić się na konsultację medyczną do doświadczonego chirurga, który przeprowadził wiele takich operacji. Obecnie pacjenci mają dostęp do bardzo szerokiej ofety wielu wyspecjalizowanych klinik, które posiadają duże doświadczenie w zabiegach plastycznych nosa. 

Jakie znieczulenie stosowane jest podczas operacji nosa chrzęstnego?

Cała procedura korygująca nos chrzęstny wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Rodzaj znieczulenia ustalany jest z pacjentem przed zabiegiem. W trakcie zabiegu oprócz chirurga obecny jest również lekarz anestezjolog, który czuwa nad działaniem znieczulenia.

Operacje plastyczne nosa często wykonywane są w znieczuleniu ogólnym (narkozie), zwłaszcza w przypadku totalnej korekcji nosa, która obejmuje ingerencję w część kostną. W przypadku korekcji części chrzęstnej nosa można zastosować znieczulenie miejscowe. Wówczas pacjent może wrócić do domu jeszcze w tym samym dniu.

Kwalifikacja do zabiegu korekty nosa chrzęstnego

Jednym z niezbędnych elementów, poprzedzających wykonanie zabiegu korekcji chrzęstnej nosa, jest proces kwalifikacji do procedury chirurgicznej. Bardzo ważne jest, by lekarz poznał oczekiwania pacjenta co do przyszłego efektu zabiegu oraz jego wizję pozabiegowego wyglądu nosa. W tym celu bardzo pomocna jest rozmowa lekarza z pacjentem, w trakcie której pacjent przedstawia swoje oczekiwania, a także argumentuje powody, którymi się kieruje decydując się na zabieg plastyki nosa.

W trakcie wizyty konsultacyjnej chirurg z pacjentem określają rodzaj oraz zakres operacji, a także starają się zobrazować przyszły efekt zabiegu. Najczęściej odbywa się to przy pomocy programu komputerowego i ekranu monitora. Wizualizacja przyszłego efektu pozwala zaplanować całą procedurę oraz zmniejszyć ryzyko niezadowolenia pacjenta po przeprowadzonym zabiegu. Pacjent powinien jednak być świadomy tego, iż wizualizacja cyfrowa nie musi w stu procentach oddawać przyszłego efektu zabiegu, co związane jest z niedoskonałym obrazowaniem nosa w cyfrowej projekcji. Część chirurgów poza komputerową projekcją używa również tradycyjnych metod, jaką jest kartka i ołówek, z pomocą których chirurg szkicuje pacjentowi przyszły wygląd nosa. Ukazanie na takim rysunku nosa z kilku perspektyw pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z nowym wyglądem nosa. 

W trakcie wizyty konsultacyjnej pacjent poznaje wszystkie szczegóły, dotyczące przebiegu zabiegu, wymaganych przygotowań, zastosowanego znieczulenia oraz niezbędnych zaleceń pozabiegowych. Ponadto przed zakwalifikowaniem pacjenta do zabiegu lekarz dokładnie zbiera wywiad na temat aktualnego stanu zdrowia, ewentualnych chorób przewlekłych i przyjmowanych leków, a także przeprowadza badanie przedmiotowe, skupiające się w głównej mierze na nosie, jego budowie i obecności ewentualnych zaburzeń w jego funkcji oddechowej. Przy pomocy specjalnego wziernika lekarz zagląda do wnętrza jam nosowych, oceniając w ten sposób anatomię nosa pacjenta oraz zapoznając się z warunkami przyszłego pola operacyjnego. Gdy lekarz nie widzi przeciwwskazań kwalifikuje pacjenta do zabiegu plastyki nosa chrzęstnego. 

Przygotowanie do korekcji nosa chrzęstnego / czubka nosa.

Operacja nosa chrzęstnego wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta. Dwa tygodnie przed terminem zabiegu pacjent powinien odstawić wszelkie leki wpływające na krzepliwość krwi. Pacjentom zaleca się również odstawienie palenia tytoniu na okres minimum miesiąca przed zabiegiem. Dodatkowo, przed operacją nosa chrzęstnego należy unikać opalania twarzy przez co najmniej dwa tygodnie. W okresie przygotowującym do zabiegu warto również zadbać o odpowiednią dietę. W tym czasie pacjenci powinni stosować lekkostrawne posiłki. Należy unikać ostrych potraw, zawierających chili, czosnek, chrzan czy imbir, bowiem mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia. Pacjent w okresie przedoperacyjnym powinien wykonać zlecone przez lekarza badania. 

W skład badań laboratoryjnych, przeprowadzanych przed operacją nosa chrzęstnego wchodzą:

  • badanie grupy krwi
  • morfologia, OB
  • poziom anty-HCV (na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C)
  • poziom antygenu HBS (na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu B)
  • poziom elektrolitów (Na, K, Mg)
  • poziom glukozy
  • oznaczenie parametrów układu krzepnięcia krwi (APTT, INR)
  • badanie stężenia kreatyniny
  • badanie moczu
  • badanie EKG

Zestaw badań dobierany jest indywidualnie, w zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Zdarza się, iż konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, takich jak RTG klatki piersiowej, nosa oraz zatok. W przypadku pacjentów, którzy pozostają pod stałą opieką poradni specjalistycznej, mogą być wymagane dodatkowe konsultacje lekarskie.

W dniu zabiegu nie można nic jeść ani pić, należy pozostać na czczo. Twarz powinna być pozbawiona makijażu. W dniu operacji lub dzień przed pacjent odbywa konsultację z lekarzem anestezjologiem. W trakcie konsultacji należy powiadomić lekarza o wszystkich obecnych i przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach, przebytych zabiegach chirurgicznych, reakcjach na znieczulenie, ewentualnych powikłaniach, jeżeli takie wystąpiły. Lekarz anestezjolog poprosi o wypełnienie ankiety anestezjologicznej i zaproponuje bezpieczną metodę znieczulenia. Po anestezjologicznej kwalifikacji pacjent może przystąpić do zabiegu.

Przebieg zabiegu korekcji nosa chrzęstnego / czubka nosa

Chirurgiczna plastyka nosa chrzęstnego może być przeprowadzona zarówno w znieczuleniu ogólnym, jak i miejscowym, zależnie od wielkości i zakresu operacji dobierana jest odpowiednia narkoza. W przypadku nosa chrzęstnego jest to najczęściej znieczulenie miejscowe i dożylne. Cała procedura plastyki części chrzęstnej nosa trwa około 1-1,5 godziny. Pacjent układany jest na stole operacyjnym w odpowiedniej pozycji. Następnie lekarz anestezjolog znieczula operowanego i przekazuje go chirurgowi.

W pierwszym etapie zabiegu operator określa cały plan zabiegu plastyki nosa chrzęstnego i przy użyciu barwnika medycznego oznacza go na nosie operowanego. Dalej chirurg poprzez poprowadzenie odpowiednich cięć odpreparowuje tkanki miękkie od całego rusztowania kostno-chrzęstnego nosa. Korekta nosa chrzęstnego najczęściej dotyczy przypadków, w których chirurg poprawia wygląd czubka nosa i wiąże się z takimi „defektami” jak nadmiernie opadający czubek nosa, zbyt długi czubek nosa, czy zbyt szeroki, kiedy mamy do czynienia z tak zwaną „bulwą” na czubku nosa. Chirurg, dokonując plastyki w obrębie wymienionych struktur, zazwyczaj usuwa nadmiar chrząstki.

Plastyka nosa chrzęstnego zazwyczaj przeprowadzana jest techniką z dostępu zamkniętego, w której to poprowadzone cięcie znajduje się w przedsionkach nosa. Główną zaletą tej metody jest brak jakichkolwiek blizn pooperacyjnych. Dalszy przebieg operacji uzależniony jest od konkretnego celu zabiegu. W przypadku korekty mającej na celu obniżenie czubka nosa chirurg usuwa środkową część chrząstek skrzydełkowych nosa. Natomiast w razie konieczności podniesienia czubka nosa operator osiąga pożądany efekt poprzez zszycie dwóch chrząstek skrzydłowych. Kiedy plastyka dotyczy zbyt szerokich nozdrzy nosa, wówczas chirurg koryguje ten problem poprzez usunięcie bocznej części chrząstki skrzydełek nosa, a w razie zbyt wypukłych nozdrzy lekarz, poprzez niewielkie wycięcia chrząstek i późniejsze ich zszycie, ma możliwość odpowiedniego wymodelowania nosa. Usuwane w trakcie zabiegu fragmenty chrząstki nosa wykorzystywane są do uzupełnienie ubytków i brakujących elementów struktury chrzęstnej nosa. 

Zabieg kończy zszycie nacięć błony śluzowej przy pomocy cienkiej nici chirurgicznej (katgutu), stabilizacja nosa opatrunkiem gipsowym oraz włożeniem specjalnych tamponów do wnętrza jam nosowych. 

Zalecenia po zabiegu nosa chrzęstnego / czubka nosa

Po operacji nosa chrzęstnego pacjentowi do przewodów nosowych wkładane są setony gazowe, które stanowią podporę dla rusztowania nosa. Pacjent poprzez umieszczone setony może odczuwać lekki dyskomfort, bowiem tymczasowo zmuszony jest oddychać ustami. Po operacji nosa chrzęstnego setony zazwyczaj usuwane są dość szybko w ciągu 1-2 dni. Nos zewnętrzny zabezpieczany jest plastrami modelującymi oraz gipsem, który zakładany jest w celu ustabilizowania zmienionych elementów nosa oraz chroni go przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Pacjent po operacji nosa chrzęstnego może wrócić do domu jeszcze tego samego dnia, o ile otrzymał znieczulenie miejscowe; jeżeli zastosowano narkozę, pacjent będzie musiał pozostać na co najmniej jedną noc w klinice. Po opuszczeniu kliniki pacjent powinien stosować się do wszystkich zaleceń lekarskich. Po operacji w obrębie nosa i oczu powstaje obrzęk i zasinienie, które stopniowo z upływem czasu stają się coraz mniej widoczne. Aby zmniejszyć obrzęk pacjenci mogą stosować okłady z rumianku.

Pacjent po zabiegu powinien się oszczędzać. W ciągu dnia nie należy odpoczywać w pozycji leżącej. W nocy pacjentom zaleca się spanie na wznak oraz stosowanie poduszki aby głowa była uniesiona wyżej. Pacjent po korekcji nosa chrzęstnego przez kilka dni nie powinien spożywać gorących, twardych ani ostrych potraw, aby nie doprowadzić do krwawienia z nosa. Istotne jest aby po zabiegu nie naruszyć konstrukcji nosa. Należy przez okres minimum tygodnia unikać wszelkich sytuacji, które mogą spowodować przypadkowy uraz nosa.

Po operacji nosa chrzęstnego gips zdejmowany jest zazwyczaj po 7 dniach na wizycie kontrolnej. Większość pacjentów może wrócić do codziennych czynności po 7-14 dniach, jeżeli nie występują żadne komplikacje. Aby uniknąć możliwych powikłań w okresie pooperacyjnym  należy przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich, które pozwolą bez zbędnych problemów przetrwać okres rekonwalescencji. Należy również podkreślić, iż kompletne ukształtowanie nowego kształtu nosa może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Możliwe powikłania po zabiegu korekcji chrzęstnej nosa / czubka nosa  

Każdy zabieg operacyjny obarczony jest pewnym ryzykiem powikłań. Dotyczy to także zabiegu plastyki nosa chrzęstnego. Na szczęście ryzyko wystąpienia poważnych powikłań jest bardzo niewielkie. Wśród możliwych następstw zabiegu wymienić należy pooperacyjny ból mogący utrzymywać się przez okres kilku dni po zabiegu. Ból ten z powodzeniem może zostać zniesiony przy pomocy szeroko dostępnych środków przeciwbólowych. Jeżeli ból nie ustępuje, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, przeprowadzającym zabieg. Naturalnym następstwem tego zabiegu jest obrzęk i zasinienie w obrębie operowanej części twarzy, które może utrzymywać się nawet do kilku tygodni od zabiegu. Ponadto po zabiegu korekty nosa chrzęstnego mogą wystąpić przemijające zaburzenia oddechu i węchu. 

Dodatkowo, jak każdy zabieg, tak i korekta nosa chrzęstnego obarczona jest ryzykiem krwawienia i infekcji, co może skutkować przedłużaniem się procesu rekonwalescencji. Jednak ryzyko wystąpienia powyższych komplikacji jest niewielkie. 

Kolejnym potencjalnym powikłaniem jest możliwość popełnienia błędu w trakcie operacji. Do takich defektów zaliczyć należy: zniekształcenia przejawiające się wytworzeniem bruzdy spowodowanej brakiem zachowania ciągłości szkieletu kostnego i chrzęstnego nosa (rzadko występujące powikłanie związane nadmiernym wycięciem szkieletu nosa), nadmierna resekcja chrząstek skrzydłowych bocznych skutkuje zbytnim skróceniem nosa, nadmierne wycięcie części chrzęstnej nosa, które może prowadzić do zniekształceń nosa.

By zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań, należy decydować się na zabieg w renomowanych klinikach, specjalizujących się w tego typu zabiegach i mogących się pochwalić  doświadczonym personelem. Ponadto bezwzględne stosowanie się do zaleceń pooperacyjnych pozwala dodatkowo zmniejszyć potencjalne ryzyko komplikacji.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Najczęstsze pytania i odpowiedzi, dotyczące zabiegu korekty nosa chrzęstnego / czubka nosa

Czy zabieg korekcji nosa chrzęstnego może być przeprowadzony na NFZ?

Zabieg korekty nosa chrzęstnego przeprowadzany jest zazwyczaj z powodów czysto estetycznych. Pacjent decyduje się na korektę nosa, która ma skutkować poprawą jego wyglądu i co za tym idzie wzrostem zadowolenia z własnego ciała. W takich przypadkach zabieg wiąże się z koniecznością poniesienia pełnej odpłatności i nie można liczyć na refundację przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak zdarza się, iż pacjent ma możliwość ubiegania się o refundację z NFZ. Ma to miejsce w przypadku wad wrodzonych nosa, bądź wad będących wynikiem urazu, które wpływają na funkcję  oddechową nosa. Niestety zabieg przeprowadzany w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wiąże się to z dość długim oczekiwaniem w kolejce. 

Czy można uniknąć tamponowania nosa po zabiegu?

Bezpośrednio po zabiegu korekty nosa chrzęstnego / czubka nosa nos zabezpieczany jest opatrunkiem gipsowym, zaś we wnętrzu jam nosowych umieszczane są specjalne tampony, mające na celu uniemożliwienie pacjentowi oddychanie przez nos oraz minimalizację ryzyka infekcji w obrębie rany pooperacyjnej (setony nasączone są antybiotykiem). Niestety jest to często nieprzyjemne i męczące dla samego pacjenta.

Na szczęście tych nieprzyjemnych dolegliwości da się uniknąć, bowiem nowoczesne opatrunki (opatrunki donosowe w postaci gąbki fibrynowej czy miękkich płytek silikonowych) stosowane w renomowanych klinikach cechuje niewielka uciążliwość w trakcie ich noszenia. Ponadto usuwanie ich nie wiąże się z żadnymi dolegliwościami bólowymi.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu korekcji nosa chrzęstnego?

Niestety nie każdy może poddać się zabiegowi korekcji nosa chrzęstnego. Istnieją pewne przeciwwskazania, które uniemożliwiają przeprowadzenie operacji. Zabiegu nie można wykonać u pacjentów z obecnymi zaburzeniami w układzie krzepnięcia krwi, chorujących na cukrzycę, niedokrwistość, przewlekłe zapalenie zatok oraz nieuregulowane nadciśnienie tętnicze. Ponadto w przypadku nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych, czy obecnych przeciwwskazaniach do znieczulenia również lekarz nie wykona zabiegu korekty nosa chrzęstnego. 

Czy efekt korekcji nosa chrzęstnego jest trwały?

Zabieg korekcji nosa chrzęstnego / czubka nosa, przeprowadzany przez doświadczonych lekarzy w renomowanych klinikach, cechuje się wysoką skutecznością i niskim ryzykiem powikłań. W przeważającej wielkości efekt zabiegu korekty nosa chrzęstnego cechuje się pełną trwałością. Może się jednak zdarzyć, iż osiągnięty pooperacyjny efekt nie jest taki jak zakładano lub po prostu nie zadowala samego pacjenta, co wiąże się z koniecznością ponownej operacji. Ma to miejsce bardzo rzadko. Zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi, powtórna operacja nosa potrzebna jest u co dziesiątego pacjenta poddawanego zabiegowi plastyki nosa, a najczęstszym jej powodem jest niezadowolenie samego pacjenta z osiągniętego efektu oraz zaburzenia dotyczące drożności nosa.

Jakie są sposoby radzenia sobie z pooperacyjnym obrzękiem nosa po zabiegu korekcji nosa chrzęstnego?

Niewątpliwie występujący po zabiegu korekty nosa chrzęstnego obrzęk tkanek miękkich może być uciążliwy. Nasila się on w pierwszych dniach po zabiegu i może utrzymywać się nawet do kilku tygodni. Na szczęście są sposoby, pozwalające na złagodzenie dolegliwości z nim związanych. By przyspieszyć proces schodzenia obrzęku można zastosować zimne okłady na operowaną okolicę (na przykład okłady gazikami nasączonymi chłodnym naparem z rumianku), używać zaleconych środków farmakologicznych działających miejscowo przeciwobrzękowo (maści lub żele z heparyną, czy arniką). Ponadto po usunięciu z jam nosowych setonów z gazą zalecane jest okresowe nawilżanie błony śluzowej nosa. 

Czy operacja nosa chrzęstnego jest bolesna?

Operacja plastyczna nosa chrzęstnego przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Rodzaj znieczulenia omawiany jest przed operacją w trakcie konsultacji z lekarzem anestezjologiem i zależy od wielkości zabiegu. W przypadku niewielkich zabiegów korekcyjnych stosuje się znieczulenie miejscowe i dożylne. W trakcie procedury na sali operacyjnej obecny jest lekarz anestestezjolog, który czuwa nad stanem pacjenta podczas całego zabiegu. Korekcja nosa chrzęstnego jest więc w pełni bezbolesna. Większość pacjentów również po zabiegu nie skarży się na dolegliwości bólowe. W razie wystąpienia bólu pooperacyjnego można go skutecznie złagodzić za pomocą środków przeciwbólowych.

Czy po korekcji nosa chrzęstnego pozostają widoczne blizny?

Operacja nosa chrzęstnego przeprowadzana jest z dostępu zamkniętego. Technika ta polega na wykonywaniu cięć wewnątrz nosa. U pacjenta na nosie zewnętrznym nie są więc widoczne żadne blizny. Istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu z dostępu otwartego. Wówczas cięcia wykonywane są na nosie zewnętrzym, ale blizny są bardzo mało widoczne. Szczegóły operacji nosa chrzęstnego w tym technika prowadzenia cięć ustalane są po dokładnym omówieniu zabiegu, w szczególności jego rozległości podczas wizyty konsultacyjnej.

Po jakim czasie po operacji nosa chrzęstnego można wrócić do uprawiania sportu?

Po korekcji nosa chrzęstnego pacjent powinien szczególnie uważać na zoperowany nos, aby go w żaden sposób nie uszkodzić. Powrót do uprawiania sportu po operacji nosa chrzęstnego możliwy jest po 2-3 miesiącach. Okres ten jest uzależniony od przebiegu procesu gojenia ran pooperacyjnych, który jest indywidualny dla każdego pacjenta. Przebieg rekonwalescencji może ocenić jedynie lekarz, który wykonywał zabieg podczas wizyty kontrolnej. Nos po operacji plastycznej kształtuje się nawet przez kilkanaście miesięcy, dlatego pacjenci wracający do sportu po kilku miesiącach po zabiegu powinni w dalszym ciągu chronić nos przed ewentualnymi urazami.

Jakie są ograniczenia wiekowe do operacji nosa chrzęstnego?

Przyjmuje się, iż dolna granica wieku, w której można przeprowadzić zabieg korygujący część chrzęstną nosa, wynosi 18 lat dla kobiet i mężczyzn. Część specjalistów przyjmuje też niższą granicę wieku czyli 16 lat dla kobiet i 17 lat dla mężczyzn. Niewątpliwie do operacji nosa chrzęstnego mogą zostać zakwalifikowani pacjenci, u których nos jest w pełni ukształtowany czyli zakończył się jego wzrost i rozwój.

Górna granica wieku, w której można wykonać plastykę nosa chrzęstnego, nie została określona. W opinii niektórych specjalistów takie zabiegi można wykonywać do 70-80 roku życia, jeżeli nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne. Należy jedynie podkreślić, że u osób starszych proces gojenia ran po operacji nosa jest znacznie dłuższy niż u osób młodych ze względu na słabsze zdolności regeneracyjne skóry.

Czy operacja nosa chrzęstnego może się nie udać?

W większości przypadków operacja nosa chrzęstnego nie wymaga powtórnego zabiegu. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy pacjent nie jest zadowolony z efektu końcowego operacji i wówczas przeprowadzany jest kolejny zabieg. U niektórych pacjentów dochodzi do powikłań pooperacyjnych, które wymagają ponownego zabiegu. Z szacunkowych danych wynika, że średnio około 10% operacji plastycznych nosa wymaga wtórnej rhinoplastyki.

Operacje plastyczne nosa to zabiegi skomplikowane, które wymagają od specjalisty dużego doświadczenia i wyjątkowej precyzji. Szczególnie trudne do przeprowadzenia są operacje, w których koryguje się nos po innym specjaliście. Ponadto niektórzy pacjenci mają zbyt wysokie oczekiwania co do przyszłego wyglądu nosa, które są technicznie niemożliwe do wykonania. W takich sytuacjach lekarz może odmówić przeprowadzenia zabiegu. Pacjenci, którzy chcą się poddać kolejnej operacji nosa, powinni odczekać minimum rok. Niewielkie niedoskonałości nie muszą wymagać wtórnej plastyki nosa, a mogą zostać skorygowane poprzez wstrzyknięcie kwasu hialuronowego.

Źródła: Closed rhinoplasty Yadranko Ducic, Robert DeFatta, Operative Techniques in Otolaryngology (2007) 18, 233-242 // Adam Hart-Davis. History: From the Dak"Sushruta: The first Plastic Surgeon in 600 B.C.". Internet Journal of Plastic Surgery (2). ISSN 1528-8293. // The Ideal Nasal Profile Rhinoplasty Patients vs the General Public David C. Pearson, MD; Peter A. Adamson, MD, FRCSC //  Photometric Facial Analysis - A Baseline Study Jain SK, Anand C & Ghosh SK. Dr. R.P. Govt. Medial College, Kangra at Tanda, H.P. // Gorney M. Patient selection in rhinoplasty: Practical guidelines. In: Daniel RK (ed) Aesthetic Plastic Surgery: Rhinoplasty. Boston: Little, Brown, 1993 //  Jurgen Holle Chirurgia Plastyczna, wyd. PZWL // Facial Plastic and Reconstructive Surgery pod redakcją Ira D. Papel // portal medscape // Holland E. Marquardt’s phi mask: pitfalls of relying on fashion models and the golden ratio to describe a beautiful face. Aesthet Plast Surg. 2008;32(2):200–8. //

Operacja nosa chrzęstnego / czubka nosa
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Zdjęcia