Jak zbudowany jest staw biodrowy?

Staw biodrowy łączy: 

 • głowę kości udowej,
 • panewkę stawu biodrowego składającą się z kości miednicy: biodrowej, kulszowej, łonowej.

Panewkę pogłębia obrąbek stawowy. Powierzchnie stawowe są pokryte odporną na ścieranie, sprężystą chrząstką szklistą. Torebkę stawową wzmacniają bardzo silne więzadła (hamują nadmierne ruchy kończyny):

 • biodrowo-udowe, 
 • łonowo-udowe, 
 • kulszowo-udowe,
 • głowy kości udowej.

Staw otoczony jest grubą i mocną torebką stawową wyściełaną błoną maziową. Wytwarza ona płyn nawilżający powierzchnie stawowe. To umożliwia swobodny ruch:

 • odwodzenie,
 • przywodzenie,
 • prostowanie,
 • zginanie,
 • rotacyjny wewnętrzny,
 • rotacyjny zewnętrzny.

Od urazu do choroby zwyrodnieniowej

Ze względu na skomplikowaną budowę i sposób poruszania się staw biodrowy – podobnie jak inne stawy – narażony jest na przeciążenia i uszkodzenia. Przyczyną urazu mogą być upadek, wypadek, uraz skrętny, intensywnie uprawiany sport (np. sporty walki, gimnastyka, hokej, piłka nożna). 

Ból stawu biodrowego mogą powodować m.in.:

 • zwichnięcie, 
 • skręcenie,
 • naderwane mięśnia, 
 • uszkodzenie chrząstki, 
 • zapalenie ścięgien,
 • nadwyrężenia więzadeł i mięśni, 
 • rwa kulszowa,
 • zwyrodnienie stawu biodrowego .

Ważne: Urazy nieleczone, bądź źle leczone prowadzą do choroby zwyrodnieniowej.

Co to jest choroba zwyrodnieniowa stawu?

Choroba zwyrodnieniowa stawów – w tym również stawów biodrowych – to proces prowadzący w ciągu lat do zaburzenie tworzenia i degeneracji chrząstki stawowej. Na chorobę tę cierpieli już ludzie pierwotni, starożytni Egipcjanie, plemiona łowieckie. Według szacunków choruje na nią ok. 2 mln Polaków. Objawy występują u ok. 18 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn na świecie.

Ważne: Choroba zwyrodnieniowa stawów należy do 10 powodujących najcięższe kalectwo na świecie.

U ok. 80 proc. chorych dochodzi do znacznego ograniczenia ruchomości stawów, a u 25 proc. do kalectwa

Choroba została podzielona na:

 • pierwotną – jej przyczyna nie jest znana;
 • wtórną – wywołują ją: uszkodzeniami struktury stawu, nieprawidłowości w budowie i choroby.

Główne objawy choroby zwyrodnieniowej stawu to:

 • przewlekły ból. Może być odczuwany również w pachwinie, pośladku, udzie, kolanie. Nasila się przy skrajnych ruchach w stawie biodrowym, szczególnie przy rotacji wewnętrznej. Jako pierwsze pojawia się ograniczenie rotacji wewnętrznej, następnie przeprostu (silne wygięcie w tył), odwodzenia, zginania, przywodzenia i  rotacji zewnętrznej,
 • ograniczenie ruchomości stawu,
 • sztywność stawu,
 • osłabienie siły mięśni kończyn dolnych, zaniki mięśniowe okolicy ud i goleni,
 • trzeszczenie i tarcie w stawach,
 • obrzęk stawów,
 • wysięk obejmujący torebkę stawową i okoliczne tkanki. 

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Leczenie choroby zwyrodnieniowej – również choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego – składa się z wielu etapów. Przede wszystkim pacjent powinien zmienić to, co przyczyniło się do choroby, a później ją nasila: skorygować wady postawy, wyleczyć otyłość. Zalecenia lekarza obejmują też: aktywny tryb życia (ćwiczenia poprawiające ruchomość stawu, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową ) z wykorzystaniem sprzętów wspomagających (laska, balkonik itd.), leczenie uzdrowiskowe.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów leczenia jest farmakoterapia. Jeśli w ciągu kilku tygodni nie przynosi rezultatu, stosuje się fizjoterapię (również kinezyterapię). Metodą ostateczną jest endoprotezoplastyka (zastępuje się chory staw biodrowy sztuczną protezą). 

Leczenie stawu biodrowego komórkami macierzystymi

W ostatnich latach bardzo popularna, a zarazem skuteczna stała się metoda leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego komórkami macierzystymi. Umożliwia ona naprawę uszkodzonych tkanek komórkami macierzystymi pochodzącymi wyłącznie od pacjenta. Ten rodzaj nowoczesnej terapii jest bezpieczny dla chorego.

 dr Paweł Stajniak, doświadczony chirurg i ortopeda: Podanie komórek macierzystych w wielu przypadkach pomaga uniknąć dużych zabiegów endoprotezoplastyki stawów, które przeprowadza się w chorobie zwyrodnieniowej i leczeniu uszkodzeń pourazowych

Co to są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste to niewyspecjalizowane i niedojrzałe jeszcze komórki ludzkiego organizmu. Mogą dzielić się wielokrotnie oraz różnicować (tworzyć komórkę potomną określonego typu, np. mięśniową, nerwową). Podczas podziału komórka główna nie znika. Po podziale mamy więc dwie komórki: macierzystą i wyspecjalizowaną potomną.

Komórki macierzyste mogą pochodzić z zarodka (zarodkowe komórki macierzyste – do ich zastosowania jeszcze jest daleko) lub z dorosłego organizmu (dorosłe komórki macierzyste). Dorosłe komórki macierzyste – w zależności od ich rodzaju – mogą przekształcać się w różne rodzaje tkanek: kostną, chrzęstną, mięśniową, tłuszczową, w komórki krwi. Pozyskuje się je z:

 • szpiku kostnego,
 • krwi pępowinowej,
 • zdrowych organów,
 • tkanki tłuszczowej,
 • sznura pępowinowego.

W przypadku dwóch ostatnich pozyskuje się tzw. mezenchymalne komórki macierzyste. Mogą się one przekształcać w różne rodzaje tkanek: kostną, chrzęstną, mięśniową, tłuszczową. Stosuje się je w stawach kolanowych, barkowych, skokowych, po urazach: tkanek miękkich, więzadeł, chrząstki, ścięgien, do leczenia zwyrodnienia stawu – w tym biodrowego. 

Pobieranie komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej

Do zabiegów ortopedycznych (wypełniania ubytków w chrząstkach stawowych, przy zerwanych więzadłach czy mięśniach, do leczenia zwyrodnienia stawu biodrowego) komórki macierzyste najczęściej pobiera się z tkanki tłuszczowej. To metoda mniej inwazyjną niż pozyskiwanie ich ze szpiku kostnego. Tkanka tłuszczowa jest bogatym źródłem mezenchymalnych komórek macierzystych, które potrafią przekształcić się w komórki tkanki chrzęstnej, kostnej czy mięśniowej. 

Przy pobieraniu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej wykorzystuje się metodę liposukcji. Małe kaniule (np. słomy) wprowadza się przez niewielkie nacięcie i odsysa tłuszcz. Tkanka tłuszczowa pobierana jest najczęściej z okolic brzucha.

Zwykle wystarczającą do leczenia biodra komórkami macierzystymi liczbę komórek dostarcza 100 ml pobranego tłuszczu. Lipoaspirat jest następnie poddawany minimalnej obróbce, aby nie uszkodzić wartościowych elementów komórkowych oraz drobnych naczyń krwionośnych.

Podanie komórek macierzystych do stawu biodrowego

Istnieją dwa sposoby umieszczenia komórek macierzystych w miejscu wymagającym regeneracji: iniekcja bezpośrednia, artroskopia (umożliwia wprowadzenie narzędzia do jamy stawu przez nacięcie o szerokości 1 cm), bądź klasyczne otwarcie jamy stawu.

 • W przypadku ubytków w chrząstkach stawowych komórki macierzyste są umieszczane w uszkodzonej strukturze na specjalnym kolagenowym nośniku. Zadaniem błony kolagenowej jest wypełnienie ubytków. Komórki macierzyste odbudują na niej funkcjonalną tkankę.
 • Przy zerwanych więzadłach czy mięśniach zawiesinę komórek macierzystych można podać w trakcie wstrzyknięcia. Preparat komórek macierzystych wypełnia wówczas jamę stawu biodrowego. 

Regeneracja stawu biodrowego komórkami macierzystymi

Po podaniu komórek macierzystych do stawu biodrowego, kiedy te znajdują się już w zmienionym chorobowo miejscu, rozpoczynają proces namnażania. 

Ważne: Komórki mezenchymalne mają zdolność „rozpoznania" problemu. Zaczynają różnicować się w taką tkankę, która wymagana jest do wyleczenia schorzenia. W przypadku większości schorzeń stawu biodrowego będzie to tkanka chrzęstna.

Komórki macierzyste przekształcają się i namnażają dzięki bogactwu czynników wzrostu z tkanki tłuszczowej. Ponadto komórki macierzyste mają zdolność hamowania procesów zapalnych, częstych w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dzięki umieszczeniu komórek macierzystych na kolagenowej membranie koncentrat pozostaje we właściwym miejscu, nie przemieszcza się, co dodatkowo usprawni procesy naprawcze.

Leczenie biodra komórkami macierzystymi w wielu przypadka pozwala uniknąć dużego zabiegu – endoprotezoplastyki stawu.

Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu chorób stawu biodrowego pozwala pacjentom wrócić do pełnej aktywności fizycznej oraz odzyskać ruchomość w stawie w zakresie większym niż umożliwia to proteza. Leczenie to jest mniej inwazyjne, w zasadzie nieobarczone ryzykiem powikłań i nie wiąże się z wielomiesięcznym okresem rehabilitacji.

Ważne: Komórki macierzyste nie są w stanie odbudować zupełnie zniszczonego stawu. Mogą jedynie wspomóc jego regenerację.

Jak przebiega zabieg?

Przed podanie komórek macierzystych do stawu biodrowego pacjent przechodzi kwalifikację i szereg badań. 

Sam zabieg trwa kilka godzin. Przeprowadza się go w miejscowym znieczuleniu. Z uda lub okolic brzucha metodą liposukcji pobiera się tłuszcz. Następnie poddaje się go obróbce, a przygotowane w ten sposób komórki macierzyste wstrzykuje bezpośrednio do chorego stawu biodrowego.

Zdarza się, że miejsce iniekcji jest obrzęknięte przez 4-5 dni. Można wtedy miejscowo stosować zimne kompresy.

Przebieg rekonwalescencji i powrotu do aktywności fizycznej po zabiegu musi być ustalony wspólnie z lekarzem. Pacjent powinien unikać dużego wysiłku przez przynajmniej 1-2 tygodnie po zabiegu.

Najczęściej po zabiegach pacjent rozpoczyna rehabilitację – proste ćwiczenia bez obciążeń, np. stretching, jazda na rowerze, pływanie na basenie. Ich celem jest rozprowadzenie mazi po stawie i budowa struktury mięśniowej. By stopniowo zwiększać zakres pracy stawu, po ok. 2 miesiącach przechodzi się do ćwiczeń siłowych. 

FAQ, czyli najczęstsze pytania o leczenie biodra komórkami macierzystymi

 • Ile kosztuje leczenie biodra komórkami macierzystymi?

  Zabieg podania komórek macierzystych do stawu biodrowego – na podstawie danych z 37 klinik oraz 7 od lekarzy – kosztuje od 400 zł do 22 040 zł.

 • Na czym polega regeneracja stawu biodrowego komórkami macierzystymi?

  Do regeneracji stawu biodrowego komórki macierzyste najczęściej pobiera się z tkanki tłuszczowej metodą liposukcji (małe kaniule, np. słomy, wprowadza się przez niewielkie nacięcie i odsysa tłuszcz). Tkanka tłuszczowa pobierana jest najczęściej z okolic brzucha. Następnie poddawana jest obróbce i wstrzykiwana w chore miejsce. Po podaniu komórek macierzystych do stawu biodrowego, kiedy te znajdują się już w zmienionym chorobowo miejscu, rozpoczynają proces namnażania. Komórki mezenchymalne (takie pobiera się z tłuszczu) mają zdolność „rozpoznania" problemu. Zaczynają różnicować się w taką tkankę, która wymagana jest do wyleczenia schorzenia. W przypadku większości schorzeń stawu biodrowego będzie to tkanka chrzęstna.

Umów wizytę!

Jeśli Ty także myślisz o leczeniu biodra komórkami macierzystymi, nie wahaj się dłużej - skontaktuj się z nami. Nasz doradca bezpłatnie przedstawi Ci pełną ofertę leczenia spośród 25 klinik w Polsce wraz ze szczegółowymi cenami. Pomoże również w umówieniu wizyty konsultacyjnej u wybranego specjalisty na dogodny termin.

Zadzwoń do nas: 22 417 40 49 (telefon czynny pon - pt, w godz. 8:00 - 18:00)

Źródła: