Jak zbudowany jest staw biodrowy?

Staw biodrowy łączy głowę kości udowej i panewkę stawu biodrowego składającą się z kości miednicy: biodrowej, kulszowej, łonowej. Panewkę pogłębia obrąbek stawowy. Powierzchnie stawowe są pokryte odporną na ścieranie, sprężystą chrząstką szklistą. Torebkę stawową wzmacniają bardzo silne więzadła (hamują nadmierne ruchy kończyny):

 • biodrowo-udowe, 
 • łonowo-udowe, 
 • kulszowo-udowe,
 • głowy kości udowej.

Staw otoczony jest grubą i mocną torebką stawową, wyściełaną błoną maziową. Wytwarza ona płyn nawilżający powierzchnie stawowe. To umożliwia swobodne ruchy odwodzenia, przywodzenia, prostowania, zginania oraz rotacyjne.

Przyczyny rozwoju choroby zwyrodnieniowej

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną rozwoju zwyrodnienia biodra jest obecność konfliktu udowo-panewkowego. Znacznie rzadziej dochodzi do jego rozwoju po urazie lub przebyciu zapalenia. Konflikt udowo-panewkowy może mieć postać kleszczową (z ang. pincer type), czyli polegającą na zbyt głębokiej panewce, postać krzywkową (z ang. cam type) - polegającą na zbyt płaskim przejściu głowy w szyjkę kości udowej - lub postać mieszaną.

Im bardziej intensywnie obciąża się biodro, w którym istnieje konflikt, tym wcześniej dochodzi do zmian w postaci uszkodzenia obrąbka stawowego, chrząstki i rozwoju pełnoobjawowego zwyrodnienia. Im większy jest stopień konfliktu, tym wcześniej dochodzi do wyżej wymienionych uszkodzeń. Nie bez znaczenia jest również sposób przeciążania biodra - do grupy największego ryzyka należą dyscypliny takie jak piłka nożna, sztuki walki, balet i inne wymagające dynamicznych wykroków, wykonywania wymachów, kopnięć i silnego odwodzenia w stawie.

lek. Grzegorz Jarosławski: Jeżeli biodro ma prawidłową, idealną strukturę, to nigdy nie dochodzi do rozwoju zwyrodnienia. Widujemy czasami 90 - 95 letnich pacjentów bez żadnych problemów z biodrami - mają idealny, inaczej mówiąc “dobrze spasowany” staw.

Ból okolicy biodra mogą powodować m.in.:

 • istnienie konfliktu udowo - panewkowego (najczęstsze)
 • uszkodzenie chrząstki lub obrąbka stawu
 • przebycie skręcenia lub zwichnięcia
 •  zwyrodnienie
 • zapalenie kaletki biodrowo - lędźwiowej lub okołokrętarzowych
 • konflikt nerwu skórnego bocznego uda
 • biodro przeskakujące (są 4 warianty)
 • zwapnienia okołoprotezowe lub obrąbka stawowego
 • zapalenie biodra

Ważne: Urazy nieleczone, bądź źle leczone prowadzą do choroby zwyrodnieniowej.

Co to jest choroba zwyrodnieniowa stawu?

Choroba zwyrodnieniowa stawów – w tym również stawów biodrowych – to proces prowadzący w ciągu lat do zaburzenia tworzenia i degeneracji chrząstki stawowej. Na chorobę tę cierpieli już ludzie pierwotni, starożytni Egipcjanie, plemiona łowieckie. Według szacunków choruje na nią ok. 2 mln Polaków. Objawy występują u ok. 18 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn na świecie.

Choroba zwyrodnieniowa stawów należy do 10 powodujących najcięższe kalectwo na świecie. U ok. 80 proc. chorych dochodzi do znacznego ograniczenia ruchomości stawów, a u 25 proc. do kalectwa.

Choroba została podzielona na pierwotną, której przyczyna nie jest znana, oraz wtórną, którą wywołują uszkodzenia struktury stawu, nieprawidłowości w budowie (w tym najczęściej konflikt udowo - panewkowy) i choroby.

Główne objawy choroby zwyrodnieniowej stawu to:

 • przewlekły ból. Może być odczuwany również w pachwinie, pośladku, udzie, kolanie. Nasila się przy skrajnych ruchach w stawie biodrowym, szczególnie przy rotacji wewnętrznej i zginaniu biodra. Jako pierwsze pojawia się ograniczenie rotacji wewnętrznej, następnie przeprostu (silne wygięcie w tył), odwodzenia, zginania, przywodzenia i rotacji zewnętrznej,
 • ograniczenie ruchomości stawu,
 • sztywność stawu,
 • osłabienie siły mięśni kończyn dolnych, zaniki mięśniowe okolicy ud i goleni,
 • wysięk obejmujący torebkę stawową i okoliczne tkanki.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Leczenie choroby zwyrodnieniowej – również choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego – składa się z wielu etapów. Przede wszystkim pacjent powinien zmienić to, co przyczyniło się do choroby, a później ją nasila: skorygować wady postawy, wyleczyć otyłość. Zalecenia lekarza obejmują też: aktywny tryb życia (ćwiczenia poprawiające ruchomość stawu, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową) z wykorzystaniem sprzętów wspomagających (laska, balkonik itd.), leczenie uzdrowiskowe.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów leczenia jest farmakoterapia. Jeśli w ciągu kilku tygodni nie przynosi rezultatu, stosuje się fizjoterapię (również kinezyterapię). Metodą ostateczną jest endoprotezoplastyka (zastępuje się chory staw biodrowy sztuczną protezą). 

Leczenie stawu biodrowego komórkami macierzystymi

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego (oraz innych chorób tego stawu) komórkami macierzystymi to popularna w ostatnich latach, a jednocześnie skuteczna metoda. Umożliwia ona częściową odbudowę uszkodzonych tkanek komórkami macierzystymi, pochodzącymi wyłącznie od pacjenta. To powoduje, że terapia jest bezpieczna dla chorego.

Co to są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste to niewyspecjalizowane i niedojrzałe jeszcze komórki ludzkiego organizmu. Mogą dzielić się wielokrotnie oraz różnicować (tworzyć komórkę potomną określonego typu, np. mięśniową, nerwową). Podczas podziału komórka główna nie znika. Po podziale mamy więc dwie komórki: macierzystą i wyspecjalizowaną potomną.

Komórki macierzyste mogą pochodzić z zarodka (zarodkowe komórki macierzyste – do ich zastosowania jeszcze jest daleko), ze sznura pępowinowego lub z dorosłego organizmu (dorosłe komórki macierzyste). Dorosłe komórki macierzyste – w zależności od ich rodzaju – mogą przekształcać się w różne rodzaje tkanek: kostną, chrzęstną, mięśniową, tłuszczową, w komórki krwi. Pozyskuje się je m.in. z:

 • szpiku kostnego,
 • krwi pępowinowej,
 • zdrowych organów,
 • tkanki tłuszczowej,
 • krwi pępowinowej.

W przypadku dwóch ostatnich pozyskuje się tzw. mezenchymalne komórki macierzyste. Mogą się one przekształcać w różne rodzaje tkanek: kostną, chrzęstną, mięśniową, tłuszczową. Stosuje się je w stawach kolanowych, barkowych, skokowych, po urazach: tkanek miękkich, więzadeł, chrząstki, ścięgien, do leczenia zwyrodnienia stawu – w tym biodrowego.

Pobieranie komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej

Jedną z najmniej inwazyjnych metod pozyskiwania komórek macierzystych do leczenia stawu biodrowego (do zabiegów regeneracji ubytków w chrząstkach stawowych, przy zerwanych więzadłach czy mięśniach, do leczenia zwyrodnienia stawu biodrowego) jest pobranie ich ze szpiku kostnego. Zabieg przeprowadza się w miejscowym znieczuleniu. Pobranie szpiku trwa 10 minut.

Nie wykonuje się rozległego nacięcia powłok brzusznych lub uda, nie trzeba nosić pasów, opatrunków. Nie ma też problemów z pobraniem materiału od osób szczupłych (a tak dzieje się w przypadku wykorzystania komórek macierzystych z tłuszczu).

Podanie komórek macierzystych do stawu biodrowego

Przy rozlanych, wielomiejscowych ubytkach w chrząstkach stawowych (takie powstają przy zwyrodnieniu stawu) najlepszym rozwiązaniem jest podanie komórek macierzystych metodą iniekcji. W przypadku biodra, konieczne jest do tego umiejętne znalezienie stawu i wprowadzenie do niego igły pod kontrolą USG. Jeśli ubytki są miejscowe, ale pełnej grubości (III lub IV stopnia), najlepszym rozwiązaniem jest artroskopia biodra. W miejscu ubytku umieszcza się tzw. membranę (m.in. kolagenową, z kwasu hialuronowego, chitosanu, PGA), na którą nanosi się pobrane wcześniej lub w trakcie operacji komórki macierzyste.

Regeneracja stawu biodrowego komórkami macierzystymi

Po podaniu komórek macierzystych do stawu biodrowego, kiedy te znajdują się już w zmienionym chorobowo miejscu, rozpoczynają proces namnażania. Membrana utrzymuje komórki macierzyste w miejscu podania, stymuluje je do różnicowania się w tkankę chrzęstnopodobną, stymuluje podziały komórek, ,doprowadza do wytworzenia grubszej warstwy regenerat.

 Warto wiedzieć: Komórki mezenchymalne mają zdolność „rozpoznania" problemu. Zaczynają różnicować się w taką tkankę, która wymagana jest do wyleczenia schorzenia. W przypadku większości schorzeń stawu biodrowego będzie to tkanka chrzęstna.

Leczenie biodra komórkami macierzystymi w wielu przypadkach pozwala uniknąć lub bardzo znacznie opóźnić przeprowadzenie dużego zabiegu – endoprotezoplastyki stawu. Komórki macierzyste mają zdolność hamowania procesów zapalnych, częstych w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. Ich zastosowanie jest możliwe jedynie, jeśli staw biodrowy nie uległ jeszcze całkowitemu zniszczeniu. Komórki macierzyste nie są w stanie odbudować zupełnie zniszczonego stawu. Mogą jedynie wspomóc jego regenerację.

Przebieg rekonwalescencji i powrotu do aktywności fizycznej po zabiegu musi być ustalony wspólnie z lekarzem. Pacjent powinien unikać dużego wysiłku przez przynajmniej 1-2 tygodnie po zabiegu.

Najczęściej po zabiegach pacjent rozpoczyna rehabilitację – proste ćwiczenia bez obciążeń. Ich celem jest rozprowadzenie mazi po stawie i budowa struktury mięśniowej. By stopniowo zwiększać zakres pracy stawu, po ok. 2 miesiącach przechodzi się do ćwiczeń siłowych.

FAQ, czyli najczęstsze pytania o leczenie biodra komórkami macierzystymi

 • Na czym polega regeneracja stawu biodrowego komórkami macierzystymi?

  Regeneracja stawu biodrowego komórkami macierzystymi zaczyna się od pobrania komórek. Jedną z najmniej inwazyjnych metod pozyskiwania komórek macierzystych do leczenia stawu kolanowego jest pobieranie ich ze szpiku kostnego. Zabieg przeprowadza się w miejscowym znieczuleniu, a samo pobranie szpiku trwa 10 minut. Przy rozlanych, wielomiejscowych ubytkach w chrząstkach stawowych najlepszym rozwiązaniem jest podanie komórek macierzystych metodą iniekcji pod kontrolą USG. Jeśli ubytki są miejscowe, ale pełnej grubości (III lub IV stopnia), najlepszym rozwiązaniem jest artroskopia biodra.

 • Ile kosztuje leczenie biodra komórkami macierzystymi?

  Zabieg podania komórek macierzystych do stawu biodrowego – na podstawie danych z 37 klinik oraz 7 od lekarzy – kosztuje od 400 zł do 22 040 zł.

 • Jak przebiega zabieg?

  Zabieg pobrania komórek macierzystych polega na znieczuleniu miejscowym okolicy pobrania - najczęściej talerza kości biodrowej. Wprowadzenia grubej igły (stalowej kaniuli o średnicy 4- 4,5 mm) , którą pobierany jest szpik z kości. Następnie pobrane ok 50 ml szpiku umieszczane jest wraz z antykoagulantem w specjalnej maszynie Magellan, która w mechanizmie kilkuetapowego odwirowania doprowadza do maksymalnego zatężenia komórek macierzystych. Ostatecznie maszyna wprowadza zawiesinę 4 ml stężonych komórek macierzystych do osobnej strzykawki. Ta zawartość jest od razu wstrzykiwana do stawu biodrowego pod kontrolą USG. Cały zabieg pobierania i podawania komórek zajmuje nie więcej niż 30 minut.

Umów wizytę!

Jeśli Ty także myślisz o leczeniu biodra komórkami macierzystymi, nie wahaj się dłużej - skontaktuj się z nami. Nasz doradca bezpłatnie przedstawi Ci pełną ofertę leczenia spośród 14 klinik w Polsce wraz ze szczegółowymi cenami. Pomoże również w umówieniu wizyty konsultacyjnej u wybranego specjalisty na dogodny termin.

Zadzwoń do nas: (telefon czynny pon - pt, w godz. 8:00 - 18:00)

Źródła: