Pokaż więcej wyników

Laryngolodzy - informacje

Autor:

Specjalista laryngolog zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem m.in. chorób gardła, nosa i jamy ustnej, a także zatok przynosowych oraz krtani. Szukać u niego pomocy mogą pacjenci zmagający się z bólem zatok lub uszu, z bezdechem sennym, z przewlekłym katarem oraz z problemami ze słuchem. Udać się do niego można również na płukanie uszu, nakłuwanie zatok lub ropni oraz podcięcie wędzidełka języka.

Oferta laryngologiczna w Polsce

W Gdańsku ofertę diagnostyczno-leczniczą z zakresu laryngologii realizuje dr n. med. Konrad Chełmiński, specjalista laryngolog i alergolog. Wykonuje badania endoskopowe gardła, nosa i uszu oraz pobiera materiał biologiczny do badania bakteriologicznego z oceną antbiotykoodporności z uszu, nosa, migdałków i spojówek. Udać się do niego można także na oczyszczenie uszu ssakiem (w przypadku niskiej tolerancji płukania i w przypadku przewlekłego zapalenia uch środkowego oraz ucha pooperacyjnego), koagulację naczyń w jamie nosowej (w krwawieniach z nosa), nacięcie ropni okołomigdałkowych oraz usunięcie brodawczaków jamy ustnej i gardła z badaniem histopatologicznym. Jego oferta obejmuje ponadto podcięcie wędzidełka języka, usuwanie pojedynczych polipów jamy nosowej, oczyszczanie migdałków podniebiennych z treści retencyjnej oraz podśluzówkową ablację podniebienia (leczenie chrapania i bezdechu sennego).

Schorzenia górnych dróg oddechowych we Wrocławiu leczy lek. med. Maciej Ryszkowski, specjalista z zakresu laryngologii, który doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Przeprowadza diagnostykę endoskopową nosa, nosogardła - w tym trzeciego migdałka, oraz diagnostykę niedosłuchu (audiometria, tympanometria). Udać się do niego można także na usunięcie trzeciego migdałka oraz przecięcie lub usunięcie migdałków podniebiennych.

W Warszawie na konsultację i leczenie larynogoliczne udać się można do dr n. med. Piotra Wójtowicza, specjalisty laryngologa. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu laryngologii, w tym publikacji „Ocena endoskopowa w kwalifikacji chorych do leczenia zaburzeń drożności nosa i trąbki słuchowej”. Przeprowadza badania endoskopowe i fiberoendoskopowe nosa, nosogardła, zatok i krtani oraz badania polisomnograficzne (stosowane w celu analizy zaburzeń w trakcie snu). Jego oferta obejmuje również operacje endoskopowe zatok, plastykę przegrody nosa, operacje częściowe krtani oraz plastykę podniebienia.