dr n. med. Przemysław Kądziołka

ginekolog-położnik - Poznań

dr n. med. Przemysław Kądziołka ginekolog-położnik

Znajomość języków: polski, angielski

Przyjmuje w placówkach:

Informacje ogólne - dr n. med. Przemysław Kądziołka

Doktor nauk medycznych Przemysław Kądziołka jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1989 roku ukończył specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa, stając się specjalistą drugiego stopnia z tej dziedziny. Tytuł doktora nauk medycznych zdobył w 1998 roku, po obronie rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie amniopunkcji wczesnej do badań kariotypu płodów". Doświadczenie zawodowe uzyskał, pracując m.in. jako adiunkt i starszy asystent w Klinice Rozrodczości, a także w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ponadto jest członkiem stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz International Continence Society. 

Doktor Przemysław Kądziołka nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w dziedzinie technik operacyjnych oraz diagnostycznych. Jest również wykładowcą i organizatorem warsztatów oraz konferencji dotyczących problemu inkontynencji u kobiet. Uczestniczył w wielu szkoleniach zawodowych zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. Basic Pelvic Neuromodulation Training Program, Maastricht 2010 oraz Indywidualne szkolenie technik operacyjnych zakładania implantów około cewkowych, Warszawa 2013). W 2011 roku odbył staż z zakresu uroginekologii w Krankenhaus-Hagen w Niemczech. Wziął udział w szkoleniach: „Ultrasonografia uroginekologiczna dla praktyków z badaniami na żywo. Nowoczesna pessaroterapia” (Łódź, 29-30.11.2013) oraz „Diagnostyka Ultrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej i uroginekologii. Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu piersiowego” (Poznań, 13.12.2013).

W 2014 roku uczestniczył w następujących szkoleniach oraz konferencjach naukowych:

 • Diagnostyka i leczenie pęcherza nadreaktywnego. Międzynarodowe Lubelskie Dni Uroginekologiczne (Lublin, 6-7.3.2014)
 • „Metody, techniki obrazowania i algorytmy postępowania w diagnostyce miednicy mniejszej od in utero do późnej starości (w praktyce położniczo-uro/ginekologicznej, urologicznej, chirurgiczno-proktologicznej)”, Kazimierz Dolny, 29-30.8.2014.
 • IV Deutsch-Polnischen Uroginekologischen Workshop (15-16.10.2014, Pasewalk Niemcy)
 • Konferencja, „Cukrzyca i ciąża” (Poznań, 18.10.2014)
 • XI Krajowa Konferencja Szkoleniowa Ginekologia i Położnictwo 2014 (Kraków, 21-22.11.2014)
 • Warsztaty „Dopęcherzowe podanie toksyny botulinowej w cystoskopii” (Kraków, 22.11.2014)
 • Warsztaty „Diagnostyka uroginekologiczna w codziennej praktyce ginekologicznej” (Kraków, 22.11.2014).
 • Kurs szkoleniowy „Diagnostyka ulrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej i uroginekologii” (jako wykładowca; „Praktyczna ultrasonografia w uroginekologii”, Poznań, 28.11.2014).
 • „Zaburzenia statyki dna miednicy-kwalifikacja do leczenia” (jako wykładowca; zebranie szkoleniowe Oddziału Wielkopolskiego PTG, Poznań, 12.12.2014).

2015 roku wziął udział w następujących konferencjach i warsztatach:

 • Konferencja ”Uroginekologia – ratunek w intymnych kontaktach” (jako wykładowca; „Zaburzenia statyki narządów miednicy”, Luboń k/Poznania 10.1.2015)

 • Konferencja, II Forum uroginekologiczne (Zakopane, 16-18.1 2015)

 • Konferencja, „Aktualne problemy uroginekologii. Update 2015” (Warszawa, 06.3.2015)

 • XIV Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej. Problemy endokrynologiczne w medycynie perinatalnej i ginekologii (Poznań, 17-19.5.2015)

 • III Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie (jako wykładowca; ”Ultrasonografia w uroginekologii nie dla wybranych, ale dla wszystkich”, Zakopane 29-30.5.2015)

 • Warsztaty: Pelvic Floor Ultrasound Imaging (Nicea, Francja, 9.6.2015)

 • Warsztaty: Comprehensive Pelvic Floor Ultrasonography including Transperineal, Endovaginal and Endoanal Imaging (Nicea, Francja, 9.6.2015)

 • Warsztaty: Complications of pelvic organ prolapse surgery: How to stay out of trouble (Nicea, Francja, 10.6.2015)

 • Warsztaty: Laparoscopy in Urogynecology (Nicea, Francja, 10.6.2015)

 • 40. Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Uroginekologicznego – IUGA (Nicea, Francja, 9-13.6.2015)

 • Ginekologia i Położnictwo – Nowe Trendy (Poznań, 19-20.6.2015)

 • Zebranie naukowe Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (jako wykładowca; „Powikłania operacji całkowitego wypadania narządów płciowych", Poznań, 23.10.2015)

 • 8 doroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (EAUGA – 8 annual Congress) (Warszawa, 5-7.11.2015)

 • Kurs Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego „Diagnostyka Ultrasonograficzna w Niepłodności, Onkologii Ginekologicznej i Uroginekologii (jako wykładowca; „Praktyczna Ultrasonografia w Uroginekologii”, Poznań, 27.11.2015)

 • Hands-on WorkShop: Prevention of Praterm birth and conservative treatment of prolapse and incontinance (Berlin, 04.12.2015)

W 2016 roku wziął udział w następujących konferencjach i warsztatach:

 •  III Forum Uroginekologiczne (Kraków, 15-16.12.2016)

 • Wykład dla przedstawicieli medycznych firmy Miralex (jako wykładowca; „Budowa dróg moczowych i leczenie Zespołu Bólowego Pęcherza”, Poznań, 03.02.2106)

 • Wykład dla lekarzy rodzinnych organizowany przez firmę Astellas  (jako wykładowca; „Diagnostyka i leczenie Pęcherza Nadreaktywnego”, Poznań, 25.2.2016)

 • Wykład dla ginekologów organizowany przez firmę Meringer (jako wykładowca; „Pessaroterapia w ginekologii i położnictwie, Poznań, 12.3.2016)

 • Wykład dla lekarzy rodzinnych  i ginekologów organizowany przez firmę Astellas (jako wykładowca; „Diagnostyka i leczenie Pęcherza Nadreaktywnego”, Poznań, 15.2.2016)

 • Zebranie Oddziału Wielkopolskiego PTG (jako wykładowca; „Zespół bólowy pęcherza i zapalenie śródmiąższowe pęcherza”, Poznań, 18.3.2016)

 • XV Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej, Praktyczne aspekty farmakoterapii podczas ciąży (Poznań, 15-16.4.2016)

 • II Konferencja Naukowa „Aktualne problemy Uroginekologii – UPDATE-2106" (Warszawa, 16.4.2016)

 • Wykłady dla lekarzy rodzinnych organizowane przez firmę Miralex (jako wykładowca, kierownik naukowy. Tematyka: 1. Pęcherz nadreaktywny objawy, leczenie, badania. 2. Nawracające infekcje układu moczowego., 3. Jak uroginekologia rozwiązuje problemy związane z Wysiłkowym Nietrzymaniem Moczu., 4. Zaburzenia statyki narządu miednicy.

 • Intensywny kurs sonografii uroginekologicznej z badaniami na żywo (Gdańsk, 11.06.2016)

 • Konferencja „Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy” (Poznań, 17-18.6.2016)

 • Warsztaty Uroginekologiczne. Współorganizator „Techniki operacyjne w leczeniu zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej" Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Poznań, 29.7.2016)

 • Wykłady dla lekarzy rodzinnych organizowane przez firmę Miralex. Wykładowca, kierownik naukowy. Tematyka: 1.Pęcherz nadreaktywny objawy, leczenie, badania. 2. Nawracające infekcje układu moczowego., 3. Jak uroginekologia rozwiązuje problemy związane z Wysiłkowym Nietrzymaniem Moczu., 4. Zaburzenia statyki narządu miednicy (Poznań, 15.9.2016)

 • Wykład edukacyjny „Problemy zdrowotne kobiet po menopauzie i ich zapobieganie" Oddział Wielkopolski UroContiStowarzyszenie Osób z NTM (Poznań 09.11.2016)

 • Wykład "Problemy nietrzymania moczu wśród kobiet" Warsztaty Kampania edukacyjna co 3-cia (Poznań, 20.11.2016)

 • Konferencja: V Łódzkie Dni Uroginekologiczne, Uroginekologia 2016 aspekty praktyczne (Łódź, 09-10.12.2016)

W 2017 roku wziął udział w następujących konferencjach i warsztatach:

 • Zebranie naukowe Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (jako wykładowca; „Pessaroterapia w położnictwie i ginekologii", Poznań, 27.1.2017)

 • V Forum Uroginekologii Astellas (Kraków 3-5.3.2017)

 • IV Ogólnopolska Konferencja "Kobieta poza macierzyństwem" (jako wykładowca; „Jak uroginekologia rozwiązuje problem nietrzymania moczu”, Polskie Centrum Edukacji, Poznań, 13-15.3.2017)

 • Zebranie szkoleniowe (jako wykładowca; „Pessaroterapia w położnictwie i ginekologii”, Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Police, 10.4.2017)

 • IV Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej (Poznań, 13.5.2017)
  III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (Gdynia, 26-27.5 2017)

 • Praktyczne warsztaty laparoskopowe pt. „Hysterektomia laparoskopowa – krok po kroku” (Poznań, 8.6.2017)

 • Konferencja „Ginekologia i położnictwo – nowe trendy” (Poznań, 9-10.6.2017)

 • Wykład dla ginekologów i lekarzy rodzinnych (jako wykładowca; „Pęcherz nadreaktywny", Zielona Góra, 19.6.2017)

 • Wykład dla ginekologów i lekarzy rodzinnych (jako wykładowca; „ Pęcherz nadreaktywny", Poznań, 20.6.2017)

 • Diagnostyka urodynamiczna i ultrasonograficzna w uroginekologii. Warsztaty (NZOZ – TOMMED Katowice, 29.9.2017)

 • X Kongres Europejskiego Towarzystawa Uroginekologicznego EUGA (Barcelona, 19-21.10.2017)

W 2018 roku wziął udział w następujących konferencjach i warsztatach:

 • Zebranie Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (jako wykładowca; „Pęcherz Nadreaktywny”, Poznań, 26.01.2108)

 • Kurs sekcji Ultrasonografii PTG. Diagnostyka i leczenie niepłodności. Zastosowanie ultrasonografii w ginekologii (jako wykładowca; „Rola ultrasonografii i metody diagnostyczne w nietrzymaniu moczu”, Poznań, 27.01.2018)

 • VI Forum Uroginekologiczne (Kraków, 2-4.03.2018)

 • Warsztaty Minimalnie Inwazyjnych Technik Chirurgii Ginekologicznej w zakresie rekonstrukcji dna miednicy z użyciem tyranizowanego materiału syntetycznego/Minimally invasive Techniques of Gynecological Surgery In the field of PFR with  titanized synthetic mesh material (Poznań, Polna 33, GPS,12-13.03.2018)

 • Kurs dla zaawansowanych operatorów – Laparoskopowa naprawa dna miednicy. Warsztaty operacyjne (Kraków, 19.03.2018)

 •  Warsztaty – Technika szycia laparoskopowego (Kraków 20.03.2018)

 •  IV Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (Kraków, 20-21.04.2018)

 • Warsztaty – Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej (Poznań, 7.6.2018)

 • II kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (Jachranka, 8-9.6.2018)

 • XVIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

 • V Środkowoeuropejski Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

 • XIII Międzynarodowa Konferencja "Lasery i inne źródła energii w medycynie estetycznej" (Warszawa, 27-30.9.2018)

 • Warsztaty – Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej. „Krok po kroku” (Poznań, 04.12.2018).

2019 roku wziął udział w następujących konferencjach i warsztatach:

 • Warsztaty – Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej. „Krok po kroku” (Poznań, 26.02.2019)
 • Forum Uroginekologiczne (Toruń, 8-10.03.2019)
 • Warsztaty – Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej. „Krok po kroku” (Poznań, 02.04.2019)
 • Pelvic Organ Prolapse Cadaver Lab Course, Boston Scientific, Amsterdam Skills Center (The Netherlands, 26-27.3.2019)
 • Diagnostyka i terapia w Uroginekologii, XVI Warszawskie Dni Ultrasonograficzne (Warszawa, 18.5.2019)
 • Ginekologia Estetyczna i Urologia, VI Konferencja APTOS (Warszawa, 19-20.5.2019)
 • Warsztaty – Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej. „Krok po kroku” (Poznań, 30.05.2019)
 • X Konferencja Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy (Poznań, 31.5 – 01.6.2019)
 • Warsztaty – Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej. „Krok po kroku” (Poznań, 03.09.2019).

Doktor Kądziołka ma na swoim koncie ponad 30 publikacji, opublikowanych m.in. w „European journal of Gynaecological Oncology” i „Ginekologii Polskiej”.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. P. Kądziołka

Przedmiotem szczególnego zainteresowania doktora Kądziołki jest problem nietrzymania moczu. Stosuje i naucza metodę ultrasonografii uroginekologicznej, pomocnej w diagnostyce inkontynencji i obniżeń narządów płciowych. W swojej codziennej pracy pomaga pacjentkom uporać się z tym krępującym schorzeniem, proponując metody fizjoterapeutyczne, w tym ćwiczenia mięśni dna miednicy, technikę biofeedback, elektrostymulację czynnościową, dopochwowe krążki i wkładki. Przeprowadza też leczenie farmakologiczne, a w uzasadnionych przypadkach zabiegi operacyjne z użyciem implantów (siatki i taśmy).

Dla doktora Kądziołki kwestią priorytetową jest profilaktyka schorzeń ginekologicznych i ich wczesne wykrywanie poprzez cyklicznie przeprowadzane badania (sonografia i badania cytologiczne). Prócz tego wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu kosmetoginekologii oraz wykorzystuje metody kriochirurgiczne w leczeniu nadżerek. Zajmuje się ponadto odmładzaniem okolic intymnych.

Zdjęcia dr n. med. Przemysław Kądziołka

Urofem – Estetica Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Konsultacje

Konsultacja ginekologiczna
150 zł - konsultacja ginekologiczna z USG piersi
od 250 do 300 
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej
od 250 do 300 
Konsultacja z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności
od 200 do 300 
Konsultacja uroginekologiczna
Inne nazwy:

bezpłatna kwalifikacja do zabiegów uroginekologicznych

bezpłatna kwalifikacja do zabiegów uroginekologicznych
300

Ginekologia

Wizyta ginekologiczna z badaniem USG
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
20-30 min
od 250 do 300 
Wizyta położnicza z badaniem USG
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
20-30 min
150
Leczenie i operacje endometriozy
Leczenie endometriozy chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 1 000 do 3 000 
Leczenie endometriozy laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Leczenie endometriozy w bliźnie po cesarskim cięciu
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 1 000 do 3 000 
Leczenie endometriozy metodą ablacji
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 1 000 do 3 000 
Leczenie i operacje mięśniaków macicy
Usunięcie mięśniaków macicy metodą elektroresekcji
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
4 000
Usunięcie mięśniaków macicy laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Usunięcie mięśniaków macicy chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 5 000 
Leczenie nadżerek szyjki macicy
Leczenie nadżerki szyjki macicy chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
1 zmiana
2 000
Leczenie nadżerki szyjki macicy kriochirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
1 zmiana
500
Leczenie nadżerki szyjki macicy elektrokoagulacją
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
1 zmiana
od 500 do 2 000 
Operacje przepuklin pochwy
Operacja przepukliny pęcherzowo - pochwowej z użyciem siatki
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 7 000 
Operacja przepukliny odbytniczo - pochwowej z użyciem siatki
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 7 000 
Operacja przepukliny jelitowo-pochwowej z użyciem siatki
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 7 000 
Konizacja chirurgiczna szyjki macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 000
Kriokonizacja szyjki macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 500 do 2 000 
Elektrokonizacja szyjki macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 500 do 2 000 
Usunięcie gruczołu Bartholina
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 000
Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
3 500
Operacja rekonstrukcji dna miednicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 000 do 10 000 
Wyłyżeczkowanie ścian kanału szyjki i jamy macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
3 000
Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 800
Wyłyżeczkowanie jamy macicy po poronieniu
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 800
Leczenie operacyjne wypadania macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 8 000 
Leczenie operacyjne wypadania pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 8 000 
Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Usunięcie polipa szyjki macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 800
Usunięcie polipa jamy macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 800
Usunięcie wodniaka jajowodu laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Usunięcie jajnika / jajowodu laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Usunięcie guza jajnika
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
5 500
Usunięcie torbieli jajnika operacyjnie
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
5 500
Usunięcie torbieli jajnika laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Usunięcie guza pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
3 500
Usunięcie torbieli pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
3 500
Usunięcie polipa pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
3 500
Usunięcie macicy drogą brzuszną
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Usunięcie macicy przezpochwowe
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 6 000 do 7 000 
Usunięcie macicy przezpochwowe z plastyką krocza / pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 7 000 do 8 000 
Usunięcie macicy laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
8 000
Usunięcie trzonu macicy laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
7 000
Usunięcie szyjki macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 800
Usunięcie szyjki macicy z plastyką przednią
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 500 do 6 000 
Operacja naprawcza pęknięcia szyjki macicy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 2 500 do 4 000 
Usunięcie kaszaka sromu / krocza
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
1 zmiana
2 500
Usunięcie tłuszczaka sromu / krocza
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
1 zmiana
2 500
Pobranie wycinka sromu
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
1 zmiana
500
Pobranie wycinka pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
1 zmiana
500
Założenie pessarium ginekologicznego
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 200 do 500 
Zabieg uretrolizy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
4 000
Operacja zwężenia i zarośnięcia pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
8 000
Laparoskopia diagnostyczna w ginekologii
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Laparoskopia operacyjna w ginekologii
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Histeroskopia diagnostyczna
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
3 900
Histeroskopia operacyjna
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
4 000
Operacja ciąży pozamacicznej laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 
Usunięcie guza przydatków laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 5 500 do 7 000 

Ginekologia estetyczna

Odmładzanie pochwy kwasem hialuronowym
Inne nazwy:
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 
2 500
Odmładzanie pochwy osoczem bogatopłytkowym
Inne nazwy:
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 
3500 zł - 4 zabiegi
od 1 000
Powiększenie punktu G kwasem hialuronowym
Inne nazwy:
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 
1 500
Plastyka przedsionka pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
2 000
Plastyka pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
4 000
Plastyka krocza i pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 7 000 
Plastyka krocza, przedsionka pochwy i pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 4 000 do 7 000 
Poporodowa plastyka pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 3 000 do 4 000 
Poporodowa plastyka krocza i pochwy
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 3 000 do 4 000 
Poporodowa plastyka krocza
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 3 000 do 4 000 
Plastyka krocza
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
4 000
Lifting krocza nićmi Vaginal Narrower
Inne nazwy:
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 
od 2 000 do 3 500 
Plastyka napletka łechtaczki
Inne nazwy:
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 
2 500
Plastyka warg sromowych mniejszych / większych
Inne nazwy:
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 
4 500
Usunięcie błony dziewiczej
Inne nazwy:
Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej - cena od 250 do 300 
2 000

Antykoncepcja

Antykoncepcja dla kobiet
Założenie spirali antykoncepcyjnej Mirena
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
cena zawiera koszt wkładki;
+ konieczna Konsultacja ginekologiczna (200 zł)
od 1 200 do 1 400 
Założenie wkładki antykoncepcyjnej Jaydess
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
cena zawiera koszt wkładki;
+ konieczna Konsultacja ginekologiczna (200 zł)
od 1 100 do 1 300 
Usunięcie wkładki / implantu antykoncepcyjnego
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
200
Założenie klasycznej spirali antykoncepcyjnej
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 600 do 800 
Założenie klasycznej wkładki antykoncepcyjnej
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
+ konieczna Konsultacja ginekologiczna (200 zł)
600

Leczenie nietrzymania moczu (NTM)

Leczenie nietrzymania moczu u kobiet
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet taśmą TVT / TOT
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 3 500 do 5 000 
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet z wykorzystaniem minisystemu
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
5 000
Załonowe podwieszenie szyi pęcherza przy nietrzymaniu moczu
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
3 500
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet wstrzyknięciami okołocewkowymi
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
4000 zł - 4500 zł - Opsys;
4800 zł - 5300 zł - Urolastic;
od 4 000 do 5 300 
Leczenie nadczynności pęcherza moczowego botoksem u kobiet
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
od 3 500 do 4 000 
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet metodą Burcha
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
5 000
Leczenie nietrzymania moczu metodą pessaroterapii
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
dopasowanie i wymiana pessara na bezpłatnych wizytach
przez 1,5 miesiąca od dnia zakupu i użycia na wizycie
300
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet metodą Biofeedback
Inne nazwy:
Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 

Konsultacja ginekologiczna - cena od 250 do 300 
Rehabilitacja przy nietrzymaniu moczu metodą elektrostymulacji połączonej z metodą Biofeedback:
350 zł - pakiet z konsultacją uroginekologiczną;
200 zł - pierwsza wizyta z zakresu rehabilitacji przy nietrzymaniu moczu (2h);
100 zł - kolejne wizyty;
istnieje możliwość wypożyczenia niezbędnego sprzętu do rehabilitacji
od 100 do 350 

Leczenie niepłodności

Leczenie niepłodności u kobiet
Badanie HSG w znieczuleniu miejscowym / ogólnym
Inne nazwy:
Konsultacja z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności - cena od 200 do 300 

Konsultacja z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności - cena od 200 do 300 
od 700 do 1 100 
USG monitorowanie owulacji w leczeniu niepłodności
Inne nazwy:
Konsultacja z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności - cena od 200 do 300 

Konsultacja z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności - cena od 200 do 300 
150

Rehabilitacja medyczna, fizjoterapia

Rehabilitacja przy nietrzymaniu moczu
Rehabilitacja przy nietrzymaniu moczu metodą elektrostymulacji połączonej z metodą Biofeedback:
350 zł - pakiet z konsultacją uroginekologiczną;
200 zł - pierwsza wizyta z zakresu rehabilitacji przy nietrzymaniu moczu (2h);
100 zł - kolejne wizyty;
istnieje możliwość wypożyczenia niezbędnego sprzętu do rehabilitacji
od 100 do 350 

Diagnostyka i badania

Badania ginekologiczne
Badanie GBS
50
Szczepienie przeciwko HPV
od 300 do 900 
Badanie genetyczne zakażenia HPV
300
Badanie genetyczne zakażeń układu moczowo-płciowego
300
USG narządów wewnętrznych
USG piersi
Inne nazwy:

150
USG ginekologiczne i położnicze
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
150
USG ginekologiczne transwaginalne
200
USG szyjki macicy
200
USG narządów rodnych
200
USG I trymestru
150
USG II trymestru
150
USG III trymestru
150
USG Doppler ginekologiczno-położniczy
150
USG ciąży mnogiej
200
Biopsje
Punkcja torbieli piersi pod kontrolą USG
od 300 do 500 
Biopsja aspiracyjna endometrium
biopsji szczoteczkowych endometrium (błony śluzowej macicy)

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Przemysław Kądziołka