Operacyjne i nieoperacyjne leczenie zeza u dzieci

Zez, określany potocznie jako uciekające oko, jest schorzeniem, które może pojawiać się już u niemowląt. Zwykle zaburza proces widzenia i rozwoju układu wzrokowego, dlatego u takich dzieci konieczna jest szybka konsultacja okulistyczna, a niekiedy nawet przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.

Data aktualizacji
Czas czytania
5 min.

Człowiek ma zdolność widzenia świata trójwymiarowo, co możliwe jest dzięki posiadaniu obu dobrze funkcjonujących oczu. Każde oko rejestruje bodźce oddzielnie, a następnie przesyła je do mózgu, który łączy je w jeden przestrzenny obraz. Widzenie przestrzenne wykształca się w pierwszych miesiącach życia dziecka, a sam proces dojrzewania układu wzrokowego trwa jedynie przez kilka pierwszych lat życia.

U małego dziecka z chorobą zezową dochodzi do rozwoju niedowidzenia w oku chorym, gdyż mózg „tłumi” nieprawidłowy obraz pochodzący z oka zezującego. Zahamowanie prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku objawia się brakiem widzenia przestrzennego, widzeniem podwójnym, nieprawidłowym miejscem fiksacji obrazów na ssiatkówce oraz niedowidzeniem. Nie należy więc lekceważyć takich zaburzeń i szybko zgłosić się na konsultację konsultację okulistyczną.

Zez u dziecka - wczesna opieka okulistyczna a perspektywy zdrowego wzroku

Chorobę zezową rozpoznaje się, jeśli oczy dziecka nie są ustawione równolegle. Zez ukryty występuje bardzo często – u około 50% ludzi, a zez jawny u 4-5% dzieci. Oko może być ustawione na zewnątrz (zez rozbieżny), w kierunku nosa (zez zbieżny), na dół lub do góry (zez pionowy), lub też skośnie. Schorzenie to może dotyczyć jednego oka (zez jednostronny) lub obu oczu (zez naprzemienny), w którym zezuje raz jedno, a raz drugie oko.

Niekiedy choroba ta występuje rodzinnie i w takich przypadkach dzieci powinny być objęte wczesną opieką okulistyczną nawet, jeśli nie zauważa się u nich żadnych zmian patologicznych. Za nieprawidłowe ustawienie gałki ocznej najczęściej odpowiada nieprawidłowe napięcie mięśni zewnątrzgałkowych.

Zez jawny jest zawsze objawem patologicznym i wymaga leczenia. Trwałe usunięcie zeza możliwe jest, jeśli terapię rozpoczyna się w dzieciństwie. W leczeniu choroby zezowej najczęściej łączy się wiele metod, np. zaklejanie oka i noszenie okularów, które usprawnia widzenie oraz zabieg operacyjny, który pozwala ustawić gałkę oczną w prawidłowym położeniu.

Ważne: Najlepszym krokiem na drodze do leczenia zeza jest skonsultowanie się z wyspecjalizowanym centrum leczenia zeza. Wizyta w takim specjalistycznym ośrodku zapewnia najlepszą opiekę i wsparcie w przypadku problemów z równowagą mięśni gałek ocznych u dzieci.

Korekcja zeza - terapie wzrokowe a rehabilitacja dzieci

Choroba zezowa może być leczona zachowawczo lub operacyjnie. W przypadkach, w których zez jest konsekwencją wady wzroku dziecko powinno nosić odpowiednio dobrane szkła korekcyjne - zwykłe bądź pryzmatyczne. Właściwie dobrana korekcja okularowa może zmniejszyć, a nawet wyeliminować problem nierównoległego ustawienia gałek ocznych.

Ćwiczenia pleoptyczne

U dzieci w celu leczenia zeza często stosuje się tzw. ćwiczenia pleoptyczne. W metodzie tej wymusza się na dziecku patrzenie na wprost okiem zezującym poprzez całkowite zasłonięcie zdrowego oka przesłoną. Pozwala to osiągnąć w chorym oku poprawę fiksacji. Według badań prowadzonych w latach 70-tych przez fińskich lekarzy, które opublikowano w The British Journal of Opthalmology wynika, że stosowanie ćwiczeń pleoptycznych przyniosło pozytywne efekty u niemal 78% dzieci. Istotnym czynnikiem było współwystępowanie u pacjentów innych zaburzeń, takich jak niedowidzenie czy różnowzroczność. Badania te podkreślają, że skuteczność ćwiczeń pleoptycznych zależy głównie od wieku dziecka w momencie rozpoznania choroby zezowej.

Dziecko powinno poświęcać na ćwiczenia pleoptyczne około godziny dziennie. Jeśli u dziecka dochodzi do poprawy wzroku zaleca się kolejne serie ćwiczeń, aż do uzyskania pełnej ostrości widzenia. Pełna rehabilitacja wzrokowa może trwać nawet wiele miesięcy.

Watro wiedzieć: Ćwiczenia na zeza u dziecka odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie terapeutycznym. Ciągła praktyka ćwiczeń pozwala na kształtowanie trwałych zmian w funkcjonowaniu mięśni oka.

Ćwiczenia ortoptyczne

Innym rodzajem ćwiczeń są ćwiczenia ortoptyczne, które często łączy się z ćwiczeniami pleoptycznymi w procesie rehabilitacji wzrokowej dziecka. Metoda ta powstała w latach 30-tych XXw. W Anglii. Ćwiczenia ortoptyczne mają na celu pobudzenie funkcji ośrodków wzrokowych w mózgu i wykształcenie widzenia obuocznego. Poprawie ulega także praca mięśni gałek ocznych. Wymaganiem do rozpoczęcia stosowania ćwiczeń ortoptycznych u dziecka jest uzyskanie co najmniej zbliżonej ostrości wzroku w obu gałkach ocznych. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie, a jeśli to niemożliwe - co najmniej 2 razy w tygodniu.

Przyczyną zeza u dziecka może czasem być nadmierny przykurcz jednego z mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej. W takich sytuacjach alternatywną metodą w stosunku do zabiegu operacyjnego może być stosowanie preparatów toksyny botulinowej i ostrzykiwanie danego mięśnia wspomnianymi preparatami. Niestety zabiegi takie należy powtarzać w regularnych odstępach czasu. Ponadto najlepsze efekty uzyskuję się głównie przy korekcji wady resztkowej.

Uwaga: Ćwiczenia na zeza u dziecka są kluczowym elementem terapii, ponieważ poprawiają równowagę mięśniową, rozwijają zdolności obuocznej koordynacji wzrokowej i utrwalają efekty terapii.

Operacja zeza u dzieci - techniki i efektywne metody leczenia

Leczenie zeza prowadzi lekarz okulista – strabolog. Operację wykonuje się metodami chirurgii tradycyjnej. Zabieg wymaga znieczulenia ogólnego i trwa około 30-40 minut.

Operacja mięśni gałkoruchowych polega na wzmocnieniu lub osłabieniu określonych mięśni oka chorego lub obu oczu. Jeśli gałka oczna ustawiona jest w kierunku nosa (zez zbieżny) to okulista podczas zabiegu wykonuje korekcję działania dwóch mięśni:

  • osłabia siłę działania mięśnia prostego przyśrodkowego poprzez cofnięcie jego przyczepu lub wydłużenie mięśnia
  • wzmacnia działanie mięśnia prostego bocznego poprzez jego skrócenie (sfałdowanie) lub przesunięcie przyczepu ku przodowi

W przypadku zeza skierowanego na zewnątrz lub w innym kierunku, operacja polega na osłabieniu mięśni, które przyczyniają się do nierównoległego ustawienia oczu. Operacja polega na wykonaniu nacięcia w tkance mięśniowej, a następnie osłabieniu mięśnia poprzez jego delikatne skrócenie, usunięcie fragmentu lub inną technikę, która zmniejsza jego zdolność do przesuwania gałki ocznej w niewłaściwym kierunku.

Pamiętaj, że: Celem operacji jest uzyskanie jak najbardziej naturalnego ustawienia oczu i przywrócenie prawidłowej współpracy mięśni. Po operacji dziecko będzie miało większe szanse na równomierne i koordynowane widzenie, co poprawi jego jakość życia oraz zdolność do wykonywania codziennych aktywności.

Operacja zeza - cena

Operacyjne leczenie zeza objęte jest ubezpieczeniem z Narodowego Funduszu Zdrowia i prowadzone w specjalistycznych ośrodkach okulistycznych. Operacja zeza w prywatnej klinice kosztuje od 3 tyś. zł we Wrocławiu, nawet do 8 tyś. zł w Warszawie.

Źródła:

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Operacja zeza u dzieci

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…