Test DNA na ojcostwo

Badanie DNA to procedura, której jednym z coraz popularniejszych zastosowań jest szybkie i pewne stwierdzenie występowania pokrewieństwa pomiędzy danymi osobami. Przeprowadzony test pozwala w ciągu maksymalnie 10 dni potwierdzić ojcostwo z prawdopodobieństwem 99,9999% lub na 100% wykluczyć je.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) jest organicznym związkiem chemicznym składającym się z nukleotydów. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej u wszystkich żywych organizmów. Badania DNA są procedurą wykorzystywaną powszechnie do wykrywania bakterii i wirusów chorobotwórczych, badaniach kryminalistycznych oraz ustalaniu pokrewieństwa pomiędzy osobami.

Do tej ostatniej grupy należy test na ojcostwo, którym porównuje się materiał genetyczny, pochodzący od dziecka i potencjalnego rodzica. Pozwala on na potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością (99,9999%) lub jego 100% wykluczenie.

Test ojcostwa - przebieg badania

Pierwszym etapem testu na ojcostwo jest pobranie materiału genetycznego – czyli zrobienie wymazu specjalną pałeczką z wewnętrznej części policzka. Mimo, że pobrane komórki naskórka są niewidoczne gołym okiem, to jednak ilość zawartego w nich DNA jest nawet 1000-krotnie większa od ilości niezbędnej do wykonania badania. Jeśli wynik badania ma być dowodem w sprawie sądowej jego pobranie (od dziecka, matki i domniemanego ojca) musi zostać wykonane przez biegłego sądowego.

Pałeczka do wymazu z pobranymi komórkami nabłonkowymi przewożona jest do laboratorium, gdzie w sterylnych warunkach i z zachowaniem szczególnej ostrożności próbka materiału genetycznego zanurzana jest w roztworze środka rozpuszczającego tłuszcze oraz enzymu rozpuszczającego białka. Procedura przeprowadzana jest w specjalnym urządzeniu podgrzewającym (termobloku) i prowadzi to do całkowitego zniszczenia komórek i pozostawienia tylko "czystego" DNA pływającego w powstałym roztworze.

Roztwór zawierający DNA umieszczany jest w wirówce laboratoryjnej o prędkości nawet 13.000 obrotów na minutę. Jej zadaniem jest oddzielenie pozostałości komórek od DNA, które osiada na specjalnym sitku i wymywane jest z niego za pomocą innego roztworu.

Czyste DNA przekazywane jest następnie do "właściwej" analizy. Mimo, że w 99,9% DNA jest identyczna u wszystkich ludzi, to jednak występują w nim tzw. markery DNA, czyli fragmenty znacznie różniące się od siebie u poszczególnych osób. Właśnie te, najbardziej zmianne fragmenty, po wielokrotnym powieleniu, wykorzystywane są przy ustalaniu ojcostwa. Kolejne procedury laboratoryjne sprawiają, że w efekcie otrzymujemy zestaw kilkudziesięciu fragmentów DNA, których kombinacja jest różna dla wszystkich ludzi. Pozyskany materiał umieszczany jest w szklanej kapilarze, rurce o średnicy 50 mikrometrów, wypełnionej specjalnym żelem. Do obu końców kapilary podłączany jest prąd o napięciu 15.000 V, który powoduje przemieszczanie się DNA z jednego jej końca do drugiego. Umieszczony przy nim laser i detektor połączone z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie wykrywają przsuwające się DNA. Czas przejścia danego markera DNA przez rurkę pozwala dokładnie określić jego unikalną długość, która następnie porównywana jest u badanych osób.

Markery DNA występują u każdego człowieka w dwóch wariantach a dziecko dziedziczy od każdego rodzica po jednym z nich. Jeżeli jeden występuje u matki, drugi musi występować u ojca. Gdy wszystkie badane fragmenty pasują do DNA matki i badanego mężczyzny, wówczas obliczane jest prawdopodobieństwo ojcostwa. Aby było ono uznane za wiarygodne wynik musi ona wynosić minimum 99,9999%.

W sytuacji gdy dziecko posiada markery DNA niewystępujące u matki i domniemanego ojca, wówczas wykluczane jest jego ojcostwo. Oznacza to, ze dziecko musiało odziedziczyć tą część DNA po innym mężczyźnie.Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Test DNA na ojcostwo

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę