Co to jest dyskoliza ozonowa?

Dyskoliza ozonowa jest nowoczesną metodą coraz częściej stosowaną w leczeniu dolegliwości bólowych wywołanych dyskopatią. Dyskopatią nazywamy schorzenie krążków międzykręgowych kręgosłupa, które jest uznawane za wczesny etap choroby zwyrodnieniowej. Najczęściej obejmuje ona odcinek szyjny i lędźwiowy. Zabieg dyskolizy ozonowej może stanowić u części chorych bezbolesną i mało inwazyjną alternatywę dla postępowania operacyjnego.

Data publikacji
Czas czytania
3 min.

O właściwościach leczniczych ozonu wiadomo już od ponad stu lat. Jego odkrycia dokonał w 1840r. szwajcarski chemik, Christian Friedrich Schonbein. Początkowo  wykorzystywano przede wszystkim jego działanie bakterio- i grzybobójcze, które znalazło zastosowanie głównie w celach dezynfekcyjnych i uzdatniania wody. Dalsze badania udowodniły, że ozon wykazuje silne działanie utleniające, zwiększa lokalną dystrybucję tlenu oraz rozszerza naczynia krwionośne. Ma wpływ na układ immunologiczny poprzez stymulację wytwarzania interferonu oraz czynnika TNF. Wspomaga także procesy gojenia ran i wykazuje pozytywny wpływ na pobudzenie układu czerwnokrwinkowego. 

Pierwszy raz terapia z wykorzystaniem ozonu w leczeniu dyskopatii została zastosowana w 1989r. przez dr. C.Verge, który zaproponował ostrzykiwanie mieszaniną tlenu i ozonu mięśni międzykręgowych przylegających do zwyrodniałego krążka. Natomiast w latach 90-tych XX wieku włoscy lekarze, M.Muto oraz F.Avella, jako pierwsi wykonali zabieg wstrzyknięcia mieszaniny ozonu i tlenu bezpośrednio do wnętrza krążka międzykręgowego- technika jaką zastosowali pozostaje niezmienna aż do dziś. Najwięcej ośrodków wykonujących zabiegi dyskolizy ozonowej znajduje się w Azji i Europie. 

Na czym polega dyskoliza ozonowa

Dyskoliza ozonowa jest zabiegiem z zakresu neurologii interwencyjnej. Odbywa się pod ciągłą kontrolą radiograficzną z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Polega na wprowadzeniu do jądra miażdżystego zwyrodniałego krążka jałowej igły oraz podaniu 1-3ml mieszaniny ozonu i tlenu. Następnie około 7-9ml mieszaniny wstrzykiwane jest w okoliczne mięśnie międzykręgowe. Według części specjalistów doskonałym uzupełnieniem terapii jest wstrzyknięcie sterydów. Zabieg ten jest bezpieczny, bezbolesny i bardzo rzadko wiąże się z wystąpieniem jakichkolwiek powikłań, co można tłumaczyć przeciwzapalnymi i antyseptycznymi właściwościami ozonu. Cała procedura trwa około 30 minut i jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym. Skuteczność dyskolizy ozonowej można ocenić już po pierwszym zabiegu. Ryzyko powikłań pozabiegowych jest takie samo jak to związane z podaniem zastrzyku i dotyczy głównie rozwoju infekcji w miejscu wkłucia.

Jaka jest skuteczność dyskolizy ozonowej

Skuteczność dyskolizy ozonowej jest porównywana do skuteczności zabiegu operacyjnego. W magazynie Journal of Vascular and Interventional Radiology ukazał się artykuł będący metaanalizą, czyli podsumowaniem wyników 12 prac poświęconych leczeniu dyskopatii z wykorzystaniem ozonu. Jednym z ocenianych parametrów był poziom satysfakcji odczuwany przez pacjenta po zabiegu związany z ustąpieniem dolegliwości oceniany w skali MacNab.  Według autorów powyższej pracy pacjenci zaobserwowali u siebie ustąpienie dolegliwości oraz poprawę samopoczucia na poziomie 80%. Ciekawym aspektem jest, że do badania zakwalifikowano pacjentów w wieku od 13 do 94 lat, u których zdiagnozowano różne rodzaje dyskopatii. Ponadto, ryzyko powikłań po zabiegu dyskolizy ozonowej wynosi <1%. 

W International Journal of Ozone Therapy opublikowano z kolei pracę, której wyniki wykazały, że dyskoliza ozonowa jest skuteczna u 88% pacjentów poddanych zabiegowi. Do badania zakwalifikowano 492 chorych- u 68% udało się całkowicie usunąć dolegliwości związane z dyskopatią, a u 20% zaobserwowano znaczną poprawę. U 12% pacjentów zabieg dyskolizy nie wpłynął w żaden sposób na odczuwane dolegliwości i zostali oni poddani postępowaniu chirurgicznemu.

Ciekawe są również wyniki porównujące skuteczność zabiegu w przypadku uzupełnienia dyskolizy ozonowej o iniekcję dawki sterydów. W czasopismie American Journal of Neuroradiology zostało opublikowano badanie, które wykazało, że skuteczność zabiegu uzupełniona podaniem sterydów przynosi korzyści u dodatkowych 8% pacjentów (70,3% v. 78,3%). Oceny dokonano z wykorzystaniem wspomnianej już skali MacNam po upływie 6 miesięcy od zabiegu. 

Choć dyskoliza ozonowa jest bardzo obiecującym zabiegiem warto przed jej wykonaniem skonsultować się ze specjalistą, który oceni stopień zaawansowania dyskopatii i oceni szansę na powodzenie zabiegu. 

Bibliografia: "A metaanalysis of the Effectiveness and Safety of Ozone Treatmens for Hernaited Lumbar Discs" J.Steppan, T.Meaders, M.Muto, K.J.Murphy, Journal of Vascular&Interventional Radiology 21:534-548;  "Ozonoterapia oraz zastosowanie ozonu w dezynfekcji" D.Białoszewski, E.Bocian, S.Tyski Post.Mikrobiol. 12,51,3:177-184 ; www.cure-back-pain.org; "Minimally invasive oxygen-ozone therapy for lumbar disk herniation" Andreula CF, L.Simonetti, F. De Santis, R.Agati, R.Ricci, M.Leonardi AJNR American Journal of Neuroradiology 24(5) 996-1000; International Journal of Ozone Therapy 2013,12(2)

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę