Wskazania do badania USG węzłów chłonnych

Prawidłowe węzły chłonne często są niewyczuwalne. Inaczej dzieje się, kiedy te narządy objęte zostaną jakimś procesem chorobowym. Chorób tych jest stosunkowo dużo, przy czym część z nich stanowi zagrożenie życia pacjenta, dlatego tak istotną rolę odgrywa diagnostyka zmian w obrębie węzłów chłonnych - jedną ze stosowanych technik stanowi badanie ultrasonograficzne.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Węzły chłonne stanowią jeden z elementów układu limfatycznego. Ich głównym zadaniem jest udział w reakcjach odpornościowych organizmu. Przepływająca przez węzły limfa jest filtrowana, a pod wpływem obecnych w niej antygenów odpowiednia populacja białych krwinek produkuje m.in. przeciwciała. 

Jak w przypadku w zasadzie każdego narządu, również i węzły limfatyczne mogą zostać objęte procesem chorobowym. Schorzenia, zajmujące te struktury, mogą mieć naprawdę różnoraki charakter: od procesów zapalnych do nawet rozrostów nowotworowych. Z tego właśnie względu niezwykle ważne znaczenie mają podstawowe metody oceny tych elementów układu limfatycznego.

Badanie USG węzłów chłonnych - wskazania

Zazwyczaj pierwszym sposobem oceny węzłów chłonnych jest badanie palpacyjne, wykonywane przez lekarza. Ma ono jednak pewne mankamenty - pozwala bowiem zbadać tylko te struktury, które leżą powierzchnie, dodatkowo jest ono dość subiektywne. Większą dokładność uzyskać można dzięki zastosowaniu u pacjenta jednej z technik obrazowych, którą jest badanie ultrasonograficzne.

Skłonić do wykonania USG może wystąpienia u pacjenta powiększenia węzłów chłonnych. Jak podają twórcy książki "Choroby wewnętrzne" pod red. P. Gajewskiego, za znaczące uznawane jest stwierdzenie zwiększania rozmiaru węzła przewyższające wielkość 10 mm. Innym zjawiskiem, które w przypadku węzłów chłonnych może wzbudzać niepokój, jest bolesność tych narządów, może być ona bowiem związana z dość szybkim powiększaniem się rozmiaru węzła. Kolejnym wskazaniem do badania USG węzłów chłonnych są zmiany w obrębie skóry pokrywającej te struktury.

Wymienione wyżej dolegliwości dotyczące węzłów limfatycznych pojawiać się mogą zarówno w przypadku schorzeń stosunkowo niegroźnych, jak i tych zagrażających życiu. Przykładami zaburzeń, w których przebiegu pojawiać się mogą tego typu objawy, są:

  • choroby bakteryjne (np. gruźlica, infekcja gronkowcowa)
  • zakażenia wirusowe (np. wirusem HIV czy mononukleozy)
  • schorzenia nowotworowe (jak chłoniaki czy białaczki, oprócz tego węzły mogą stanowić lokalizację przerzutów nowotworów wywodzących się z innych narządów)
  • choroby autoimmunologiczne (toczeń układowy)

Istnienie podejrzenia występowania u pacjenta wyżej wymienionych zaburzeń może stanowić wskazanie do oceny ultrasonograficznej węzłów chłonnych. Podczas procedury zbadane mogą zostać zarówno te leżące dość powierzchnie (jak węzły szyjne, podżuchwowe, nadobojczykowe), ale i te znajdujące się w głębszych częściach organizmu (np. węzły zaotrzewnowe, obecne w jamie brzusznej).

Badanie USG węzłów chłonnych nie stwarza zagrożenia dla pacjenta, wobec czego może być wykonane w zasadzie u każdego, również u dzieci i u pacjentek w ciąży. W razie potrzeby istnieje możliwość jego powtarzania. W przypadku diagnostyki schorzeń, obejmujących węzły chłonne, przed wizytą w gabinecie lekarskim nie są wymagane specjalne przygotowania - wyjątkiem jest konieczność oceny węzłów znajdujących się w jamie brzusznej, wtedy pacjent powinien być na czczo (ostatni posiłek chory powinien spożyć około 8-10 godzin przed badaniem).

Opisywana procedura jest bezbolesna i zajmuje niedługi czas - zazwyczaj ocena węzłów zajmuje około 20 minut. Badanie USG węzłów chłonnych jest refundowane przez NFZ, jednak jeżeli pacjent zdecyduje się skorzystać z usług placówek prywatnych, powinien się liczyć z poniesieniem kosztów równych od 50 do 200 złotych.

Opracowano na podstawie: www.macmillan.org.uk; www.emedicine.medscape.com; "Choroby wewnętrzne" na podstawie Interny Szczeklika pod red. P. Gajewskiego, Medycyna Praktyczna, Kraków 2013

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

USG węzłów chłonnych

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…