Badanie USG piersi

Badania ultrasonograficzne znajdują szerokie zastosowanie w nieinwazyjnej diagnostyce obrazowej gruczołu sutkowego. Są one szczególnie przydatne w określaniu charakteru wyczuwalnych palpacyjnie guzków piersi u młodych kobiet, w przypadku których przewaga utkania gruczołowego nad tłuszczowym gruczołów sutkowych stwarza dobre warunki do obrazowania za pomocą ultradźwięków.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Początki badań ultrasonograficznych piersi (w terminologii medycznej definiowane jako USG gruczołu sutkowego) sięgają lat 50' XX. wieku. Wraz z postępem technologicznym rozdzielczość i jakość obrazu uzyskiwanego za pomoca ultrasonografii umożliwiła poszerenie zastosowań USG w diagnostyce zmian gruczołu sutkowego, m. in.  lepsze różnicowanie zmian torbielowatych (zawierających płyn) od litych guzów piersi.

Obecnie badanie wykorzystywane jest w celu pogłębienia diagnostyki zmian wyczuwalnych palpacyjnie lub zobrazowanych uprzednio w mammografii, wyjaśnienia przyczyn bólu piersi i wciągnięcia brodawki sutkowej oraz do okresowej kontroli guzków piersi w przypadku ich stabilnego charakteru (zmiany, które nie powiększają się i nie naciekają okalających tkanek, a biopsja nie jest konieczna ze względu na bardzo małe prawdopodobieństwo złośliwego charakteru). Ponadto badanie ultrasonograficzne piersi służy lokalizacji zmian przed planowanym leczeniem chirurgicznym i radioterapią, jest wykorzystywane jako narzędzie pomocnicze przy biopsji gruczołu sutkowego i węzłów pachowych oraz w celu oceny implantów piersiowych przy podejrzeniu ich uszkodzenia (objawy kliniczne w takim przypadku są niespecyficzne, a USG pozwala na pewne rozpoznanie tej komplikacji).

Istotną zaletą badania USG piersi jest możliwość oceny prawdopodobieństwa złośliwego charakteru zmian na podstawie ich ultrasonograficznego obrazu, bez konieczności każdorazowego wykonywania biopsji tego gruczołu - cechy obrazu ultrasonograficznego zmian świadczące o ich potencjalnie złośliwym charakterze są zawarte w tzw. skali BIRADS, na podstawie której można stwierdzić, czy wymagana jest biopsja gruczołu, czy dalsza okresowa kontrola kliniczna i ultrasonograficzna. W związku z powyższym, badanie USG piersi jest dobrym testem przesiewowym w kierunku raka piersi, zwłaszcza u młodych kobiet z piersiami o gęstym utkaniu gruczołowym. Za dużą wartością tego badania dla stanu zdrowia ogólnej populacji kobiet na świecie przemawiają statystyki dotyczące raka piersi: wg danych fundacji Breast Cancer Research Foundation diagnozowanych jest około 1,7 miliona nowych zachorowań rocznie, każdego roku umiera na ten nowotwór  ok. pół miliona osób, a odsetek przypadków raka piersi pośród wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet wynosi 25%, co czyni go najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w 140 na 184 państwa na świecie.

Jak wygląda badanie USG piersi?

Badanie ultrasonograficzne gruczołu piersiowego wykonywane jest za pomocą standardowego aparatu USG zazwyczaj przy wykorzystaniu sondy (głowicy aparatu) liniowej, służącej badaniu struktur znajdujących się płytko pod powierzchnią skóry.  W przypadku piersi w dużym rozmiarze stosowane są tzw. głowice typu Convex, służące do badania struktur głębioko leżących, np. do USG jamy brzusznej. Lekarz wykonujący badanie przykłada głowicę aparatu do gruczołu piersiowego w kilku płaszczyznach i dokonuje nią kontrolowanego ucisku, co umożliwia dokładne zobrazowanie całej piersi, wykrycie występujących w niej zmian oraz pozwala na określenie stopnia ich podatności na ucisk, przesuwalności względem tkanek otaczających oraz obecności zwapnień. Badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne, nieinwazyjne, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia oraz nie wymaga specjalnego przygotowania, przy czym wnosi istotne dane kliniczne wpływające na dalsze postępowanie terapeutyczne.

Źródła: Wild JJ, Neal D. Use of high-frequency ultrasonic waves for detecting changes of texture in living tissues 1951. Lancet; Dempsey, P. J. The history of breast ultrasound. Journal of Ultrasound in Medicine. 2001; Hallett RL. Imaging in Breast Implant Rupture; RJ, Scoutt LM, Philpotts LE. Breast ultrasonography: state of the art. Radiology 2013; www.bcrfcure.org; www.onkologia.org.pl

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

USG piersi

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…