Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej - kiedy się go przeprowadza?

Piękny i naturalny uśmiech wymaga niekiedy specjalistycznej pomocy stomatologicznej, co w przypadku istniejących braków w uzębieniu wiązać się może z zastosowaniem odpowiednich implantów. To nowoczesne rozwiązanie pomaga pacjentom w skutecznym uzupełnieniu ubytków uzębienia, jednakże w wybranych przypadkach dla osiągnięcia jak najlepszego rezultatu dokonanej korekcji konieczne jest przeprowadzenie tzw. zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Procedura ta umożliwia przeprowadzenie zabiegu wprowadzenia implantów nawet u osób, u których było to wcześniej niemożliwe.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Na stan zdrowia naszych zębów wpływ ma wiele różnorodnych czynników: część z nich działa ochronnie, a część negatywnie, przyspieszając m.in. proces demineralizacji szkliwa. Utrata nawet kilku zębów potrafi w znaczący sposób zmienić wygląd naszego uśmiechu, co wywiera niebagatelny wpływ na naszą samoocenę i poczucie własnej wartości. 

Jedną z gałęzi medycyny, która pomaga pacjentom odzyskać utracony, pełny stan uzębienie jest implantoprotetyka stomatologiczna. Zabiegi tego typu wpływają nie tylko na poprawę ogólnej estetyki uzębienia, ale odgrywają również istotną i pozytywną rolę m.in. w mechanice żucia i ścieraniu się powierzchni poszczególnych zębów. Jednym z ważniejszych zabiegów z zakresu implantoprotetyki jest podniesienie dna zatoki szczękowej - procedura ta w znacznym stopniu poprawia warunki dla wprowadzenia implantu i zwiększa szansę na jego utrzymanie się.

U kogo stosuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej?

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej jest znaczącym osiągnięciem implantoprotetyki stomatologicznej, gdyż pozwala na wprowadzenie tytanowych wkrętów (implantów) u pacjentów, u których było to wcześniej niemożliwe do zrealizowania. Najogólniej mówić, procedura ta polega na wprowadzeniu w powstałą przestrzeń pomiędzy kością szczęki, a uniesioną błoną śluzową zatoki szczękowej wybranego biomateriału lub kości własnej pacjenta.

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej znajduje zastosowanie głównie u osób, które dawno temu utraciły uzębienie w tylnych odcinkach kości szczęk. W przypadku utraty zębów w tej okolicy dochodzi do względnie szybkiego procesu utraty kości i zaniku pionowego wyrostka zębodołowego, czemu towarzyszy postępująca pneumatyzacja zatoki szczękowej. Zmiany te często uniemożliwiają prawidłowe i stabilne wszczepienie implantów z powodu braku wystarczającej ilości tkanki kostnej, a sam zabieg ma za zadanie przywrócić jej odpowiednią ilość i stworzyć warunki anatomiczne umożliwiające zastosowanie implantów.

Pacjenci, którzy dawno temu utracili część górnego uzębienia są osobami, które zazwyczaj odnoszą  największe korzyści z zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. W zależności m.in. od czasu jaki upłynął od utraty uzębienia i wieku pacjenta stwierdzić można różnego stopnia zanik pionowy kości wyrostka zębodołowego. Stopień i charakter tego zaniku determinuje sposób, w jaki przeprowadzony zastanie zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. W przypadku pacjentów, u których stwierdzić można niewielkiego stopnia zanik tkanki kostnej po utracie zębów sposobem z wyboru jest podniesienie dna zatoki szczękowej tzw. metodą zamkniętą. Osoby, wymagające bardziej poważnej rekonstrukcji kości, wymagają najczęściej przeprowadzenia podniesienia dna zatoki szczękowej tzw. metodą otwartą. Obie metody różnią się pomiędzy sobą m.in. rozległością, inwazyjnością czy właśnie docelową grupą pacjentów, u których się je najczęściej stosuje.

Niezależnie od wybranej metody, zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej pozwalają na wprowadzenie implantów stomatologicznych u osób, które w wyniku utraty zębów w przeszłości, nie mogły poddać się zabiegowi rekonstrukcji górnego uzębienia. 

Ceny podniesienia dna zatoki szczękowej w Polsce zależą m.in. od zastosowanej metody i wahają się w przedziale od 800 do 4 500 zł.

Bibliografia: www.ada.org

Inne przydatne linki


Komentarze (0)

Komentarze (0)

Akcja
Krok
odyl
Hej,
zaczekaj!
Masz szansę wygrać rower!
Zadbaj o zdrowie. Dołącz do akcji Krokodyl!
Podniesienie dna zatoki

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…