Biopsja cienkoigłowa piersi

Biopsja cienkoigłowa to prosta w wykonaniu procedura diagnostyczna, która pozwala na określenie charakteru często spotykanych patologii jakimi są guzki piersi i znacząco wpływa na dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Większość znajdowanych w ten sposób zmian to guzki łagodne, jednak około 15% stanowią zmiany złośliwe wymagające szybkiej i adekwatnej interwencji medycznej.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Biopsja cienkoigłowa piersi (Fine Needle Aspiration, FNA) jest procedurą polegającą na nakłuciu zmiany obecnej w gruczole sutkowym za pomocą cienkiej igły (zazwyczaj o średnicy 0,6mm, przypominającej standardową igłę do pobierania krwi żylnej) oraz aspiracji komórek guzka lub płynu w przypadku nakłuwania cysty (torbieli piersi). Z pobranego w ten sposób materiału przygotowuje się preparaty mikroskopowe, które następnie są oceniane histopatologicznie, co pozwala na stwierdzenie, ze zmianą o jakim charakterze mamy do czynienia. Ponadto biopsja cienkoigłowa piersi umożliwia całkowite opróżnienie cysty z obecnego w niej płynu i tym samym znosi objawy takie jak ból i tkliwość gruczołu piersowego - jest to zatem procedura nie tylko diagnostyczna, ale i lecznicza.

Zabieg ten jest często  wykonywany pod kontrolą USG lub mammografu w celu dokładnej lokalizacji zmiany, co znacznie ułatwia jej nakłucie.

Kiedy wykonuje się biopsję cienkoigłową piersi ?

Wytyczne Polskiego Towarzysztwa Patologów określają następujące sytuacje kliniczne, w których badanie jest szczególnie przydatne:

  • ewakuacja płynu z torbieli;
  • podejrzenie zmiany niezłośliwej w badaniach obrazowych;
  • wznowa miejscowa raka piersi;
  • diagnostyka guzów o zaawansowaniu miejscowym i regionalnym - czyli guzów o charakterze złośliwym, które nie naciekają otaczających tkanek i dają przerzuty wyłącznie do najbliższych węzłów chłonnych;
  • pozyskanie materiału do oznaczenia stanu receptorów estrogenowych i progesteronowych w raku piersi - badanie takie służy ocenie ewentualnej odpowiedzi komórek guza na leczenie hormonalne.

Skuteczność badania w wykrywaniu zmian wymagających leczenia.

Liczne badania kliniczne wskazują na wysoką czułość badania w rozpoznawaniu zmian atypowych (podejrzanych) i nowotworowych - podsumowanie biopsji cienkoigłowych wspomaganych metodami badania obrazowego wykonanych u 209 pacjentek  w Department of Pathology, Louisiana State University Health Sciences Center wykazało czułość biopsji cienkoigłowej w wykrywaniu wspomnianych zmian rzędu 93,8% - oznacza to, że na każdy 1000 pacjentek, u których występują zmiany sutka atypowe i złośliwe, biopsja cienkoigłowa jest w stanie to potwierdzić u 938 pacjentek. Inne, duże badanie populacyjne przeprowadzone na grupie 697 kobiet przez Department of Surgery, Loyola University Medical Center, Maywood, u których wykonano biopsję cienkoigłową zmian gruczołu sutkowego wykazało 97% czułość tego badania w rozpoznawaniu zmian wymagających leczenia.

Zalety biopsji cienkoigłowej piersi.

Biopsja cienkoigłowa pozwala na małoinwazyjny, bezpieczny, szybki i możliwy do ambulatoryjnego wykonania pobór materiału do dalszych badań ze zmiany w gruczole sutkowym, nie wymaga stosowania znieczulenia, a w połączeniu z badaniami obrazowymi, w tym dwupłaszczyznowym obrazowaniem radiologicznym (tzw. biopsja stereotaktyczna) pozwala na dokładną lokalizację i nakłucie zmian niewyczuwalnych w badaniu paplacyjnym. Uwzględniając powyższe cechy i wysoką czułość badania w rozpoznawaniu charakteru zmian gruczołu piersiowego, biopsja cienkoigłowa jest wartościowym i atrakcyjnym narzędziem diagnostycznym.

Źródła: Biopsja  cienkoigłowa a gruboigłowa Polish Journal of Pathology 2009; Breast stereotactic fine needle biopsy, medscape.com 2013; Comparison of fine-needle aspiration cytology and core biopsy for diagnosis of breast cancer, Diagnostic cytopathology 2001; Stereotactic breast biopsy is accurate, minimally invasive, and cost effective, American Journal of Surgery 1996; Fine-needle aspiration of 697 palpable breast lesions with histopathologic correlation,Surgery 1997

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę