Na czym polega zapłodnienie metodą IMSI

Zapłodnienie metodą IMSI jest jednym z rodzajów zapłodnienia pozaustrojowego. Ta nowoczesna metoda, poza standardowymi procedurami stosowanymi podczas zapłodnienia in vitro, wykorzystuje dodatkowo szczegółową ocenę plemników pod kątem ich przydatności do późniejszego połączenia z komórką jajową.

Data aktualizacji
Czas czytania
4 min.

IMSI - co to jest i jak działa?

IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) oznacza docytoplazmatyczną iniekcję plemnika, który został wyselekcjonowany pod względem morfologicznym. IMSI jest rodzajem standardowej procedury przeprowadzanej podczas zapłodnienia pozaustrojowego, czyli ICSI (docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika), wzbogaconym jednak o dużo dokładniejszą analizę budowy męskich komórek rozrodczych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych mikroskopów, umożliwiających uzyskanie powiększenia rzędu 6000 razy (dla porównania, podczas standardowego ICSI stosuje się powiększenia kilkunastokrotnie mniejsze). Pozwala na uwidocznienie niedostrzegalnych wcześniej elementów morfologicznych plemników.

Pierwszy raz zapłodnienie in vitro metodą IMSI zostało wykonane przez zespół prowadzony przez Benjamin'a Bartoov'a w 2002 roku w Izraelu. Na pojawienie się nowej techniki w Polsce trzeba było czekać 4 lata, kiedy to w 2006 roku dr Krzysztof Grettka i dr Mariusz Kiecka przeprowadzili w Katowicach zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem tej metody.

Uwaga: Metoda IMSI jest często wybierana, gdy występuje niska proporcja plemników o odpowiedniej morfologii, znana jako teratozoospermia.

Możliwości zapłodnienia IMSI

Podczas IMSI embriolog ma możliwość oceny nie tylko ruchliwości plemników, ale także budowy ich główek. Może mieć to istotne znaczenie przy wyborze komórki do zapłodnienia, gdyż w główkach znajduje się jądro, zawierające materiał genetyczny przekazywany potomstwu. Oprócz jądra, ocenie mogą podlegać również inne struktury plemnika, np. akrosom czy szyjka.

Analiza morfologii i wybór plemnika do zapłodnienia dokonywane są bezpośrednio przed jego wstrzyknięciem do komórki jajowej. Możliwości IMSI trafnie podsumowuje dr Mónica Alarcón, ginekolog z kliniki rozrodczości w Hiszpanii: "IMSI pozwala nam na coś, co nie było wcześniej możliwe - na badanie nasienia z powiększeniem 6000 razy. Możemy ocenić strukturę plemników z malutkimi szczegółami i usunąć te z deformacjami lub nie nadające się naszym zdaniem do zapłodnienia in vitro". 

Dotychczasowe badania wykazały, że połączenie komórki jajowej z plemnikiem o prawidłowo zbudowanej główce zwiększa szansę na powodzenie całego procesu zapłodnienia in vitro i późniejsze donoszenie ciąży. Testy te były jednakże prowadzone na niewielkich grupach badawczych i aby naukowo udokumentować rzeczywistą przewagę IMSI nad standardowym ICSI potrzebne będą jeszcze dodatkowe badania. Niewątpliwie jednak, dokładniejsze poznanie struktury morfologicznej komórek biorących udział w zapłodnieniu jest krokiem ku poprawie efektywności zabiegów in vitro.

Ważne: Poprzez analizę mikroskopową z powiększeniem do 6000 razy, IMSI umożliwia identyfikację i eliminację plemników z deformacjami, co zwiększa szanse na sukces zapłodnienia in vitro i donoszenie ciąży.

Zgodnie z badaniami firmy produkującej sprzęt do IMSI, w 2008 roku w Europie urodziło się ponad 200 dzieci poczętych przy użyciu metody IMSI.

Dla kogo metoda IMSI?

Do tej pory nie powstały dokładne i jednoznacznie wskazania do zastosowania metody IMSI. Jest ona jednak polecana przede wszystkim osobom z wcześniejszymi niepowodzeniami zapłodnienia metodą ICSI. Dzięki umożliwieniu analizy morfologii plemników, IMSI jest użyteczne także w przypadku męskiego czynnika niepłodności (np. wysoki poziom aneuploidii czy defragmentacji DNA plemników) lub gdy inne wcześniejsze badania nasienia dały niezadowalające wyniki. IMSI pozwala również parom na uniknięcie korzystania z banku nasienia, w przypadku, gdy problem niepłodności leży po stronie mężczyzny.

Pamiętaj: Wykorzystanie metody IMSI w leczeniu niepłodności pozwala na szczegółową ocenę morfologii plemników, w tym budowy ich główek, co ma kluczowe znaczenie dla wyboru odpowiedniego plemnika do zapłodnienia.

Ograniczeniami zapłodnienia metodą IMSI są przede wszystkim konieczność posiadania przez ośrodek zaawansowanego technicznie sprzętu oraz stosunkowo wysokie koszty, w porównaniu do tradycyjnych metod in vitro.

Kiedy zaleca się stosowanie metody IMSI w procedurach in vitro?

Metoda IMSI jest szczególnie zalecana w określonych przypadkach, kiedy tradycyjne podejścia do zapłodnienia in vitro (IVF) mogą być mniej skuteczne. Oto główne wskazania do wykorzystania techniki IMSI:

  • Niska jakość plemników - kiedy tradycyjne badania spermiogramu wykazują niską morfologię plemników, IMSI może być użyte do wyselekcjonowania tych o najlepszych cechach morfologicznych, co zwiększa szanse na zapłodnienie.

  • Niepowodzenia poprzednich cykli IVF/ICSI - pacjenci, którzy doświadczyli niepowodzeń w poprzednich próbach zapłodnienia in vitro, szczególnie z wykorzystaniem standardowej metody ICSI, mogą skorzystać z IMSI w celu poprawy szans na sukces.

  • Uszkodzenia DNA plemników - w przypadkach, gdzie istnieje podejrzenie uszkodzeń DNA plemników, IMSI pozwala na dokładniejszą selekcję plemników, minimalizując ryzyko wykorzystania uszkodzonych komórek.

  • Powtarzające się poronienia: - pary, które doświadczyły wielokrotnych poronień, mogą skorzystać z IMSI, aby zmaksymalizować jakość genetyczną użytych plemników, co może pomóc w utrzymaniu ciąży.

  • Starszy wiek mężczyzny - u mężczyzn w starszym wieku częściej występują problemy z jakością plemników. IMSI umożliwia dokładniejszy wybór zdrowych plemników, co jest kluczowe w tej grupie.

  • Idiopatyczna niepłodność - w sytuacjach, kiedy przyczyny niepłodności nie są jasne, IMSI może dostarczyć dodatkowych korzyści przez zwiększenie prawdopodobieństwa wyboru najlepszej jakości plemników.

Źródła:

  • Giuseppe Lo Monte, Fabien Murisier, Isabella Piva, Marc Germond, Roberto Marci, "Focus on intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI): a mini-review", National Center of Biology Information
  • Clinical outcome after IMSI procedure in an unselected infertile population, Roberto Marci, Fabien Murisier, Giuseppe LO Monte, Ilaria Soave, Alain Chanson, Francoise Urner, Marc Germond, "Clinical outcome after IMSI procedure in an unselected infertile population", reproductive-health-journal.com
  • Esmat Mangoli, Mohammad Ali Khalili, "The Beneficial Role of Intra Cytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) in Assisted Reproduction" (www.ncbi.nlm.nih.gov), https://www.ncbi.nlm.nih.gov, 2020

Komentarze (0)

Komentarze (0)

Akcja
Krok
odyl
Nie opuszczaj
nas jeszcze!
Sprawdź, jak zdobyć smartwatcha dzięki akcji Krokodyl!
Zapłodnienie in vitro metodą IMSI

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…