Biopsje w Częstochowie - gdzie najlepiej?

Wykrycie zmiany w badaniu fizykalnym lub obrazowym jest zwykle wskazaniem do przeprowadzenia biopsji, czyli pobrania fragmentu zmienionej struktury. Otrzymany materiał jest następnie barwiony i oglądany przez patomorfologa, który określa z jaką zmianą mamy do czynienia. Na podstawie wyniku biopsji określa się, czy jest potrzebne leczenie, a jeśli tak to jakiego typu.

Gdzie można wykonać biopsję w Częstochowie?

Diagnostyką i leczeniem chorób piersi zajmuje się specjalista chirurgii ogólnej lek. med. Przemysław Jasnowski, który przyjmuje pacjentów w gabinecie przy ul. Św. Rocha. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii onkologicznej, którą odbywa w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Przeprowadza biopsje aspiracyjne cienkoigłowe celowane pod kontrolą USG. Uczestniczy w kursach dotyczących schorzeń piersi, m.in. "Wybrane problemy współczesnego leczenia raka piersi", w Nałęczowie. W 2004r został uhonorowany tytułem "Lekarz Przyjacielem Kobiety" miesięcznika "Twój Styl".

Po pomoc można się udać do Gabinetu Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Grzegorza Celbana. Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, wykonuje badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz biopsje aspiracyjne, wycinkowe i wycinające, w zależności od rodzaju diagnozowanej zmiany. Pracuje w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Poszerza zakres swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych, takich jak "Diagnostyka obrazowa i kwalifikacje do leczenia chorych z nowotworami wątroby" oraz "Innowacje w rekonstrukcyjnej i estetycznej chirurgii piersi". Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Pacjenci potrzebujący diagnostyki wycinków prostaty mogą udać się do Ośrodka Urologii Laserowej i Małoinwazyjnej, gdzie zabiegi wykonuje specjalista chirurgii ogólnej i urologii dr n. med. Zenon Rudzki. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń urologicznych zdobywał m.in. w Lund i Upssali w Szwecji. Materiał do badania jest uzyskiwany przy użyciu pistoletu biopsyjnego, pod kontrolą transrektalnego USG, dzięki czemu zabieg przebiega szybko i precyzyjnie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w badaniu, istnieje możliwość leczenia zielonym laserem KTP 532 nm, podczerwonym laserem diodowym 820 nm / 750 mW lub aparatem TEMPRO z wykorzystaniem fal radiowych.

Pacjenci szukali zabiegu biopsje w pobliżu Częstochowy, w miejscowościach: Lubliniec, Radomsko, Zawiercie oraz Tarnowskie Góry.

Więcej na temat biopsje

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…