Rezonans magnetyczny Częstochowa

Rezonans magnetyczny w Częstochowie - gdzie najlepiej?

Diagnostyka obrazowania rezonansem magnetycznym to nieinwazyjna i bezbolesna metoda, wykorzystująca oddziaływanie pola magnetycznego na organizm człowieka. Jest to badanie, które może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku (także dzieci i kobiet w ciąży), nie powodujące reakcji alergicznych. Służy do wczesnego rozpoznawania i oceny wielu chorób tkanek miękkich organizmu, rozpoznawania nowotworów, chorób serca i naczyń krwionośnych oraz schorzeń tkanki mięśniowej i kości. Ponadto badanie MR umożliwia nieinwazyjną ocenę dróg żółciowych bez środka kontrastowego. Lekarz w czasie obrazowania rezonansem magnetycznym może ocenić strukturę, jak i funkcjonowanie badanego narządu.

Rezonans magnetyczny w ofercie częstochowskich placówek diagnostycznych

Badania metodą rezonansu magnetycznego oferowane są w Częstochowie w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Med-Sport. Za pomocą aparatu RM można tutaj wykryć u pacjenta schorzenia ośrodkowego układu nerwowego (w badaniu mózgu i rdzenia kręgowego, opon mózgowo-rdzeniowych i przysadki mózgowej), schorzenia gardła i krtani oraz nieprawidłowości w węzłach chłonnych szyi i ślinianek. Ponadto badania rezonansem magnetycznym są pomocne w diagnozie chorób narządów wewnętrznych jamy brzusznej (nerki, wątroba i śledziona), narządów rozrodczych, serca i naczyń.

Na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego można udać się także do Pracowni Rezonansu Magnetycznego, mieszczącej się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Pracownia ta posiada na swoim wyposażeniu aparat RM o polu magnetycznych 1,5 tesli, za pomocą którego lekarze wykonują badania RM bez kontrastu, badania RM z kontrastem, badania RM ze znieczuleniem a także angiografię MR (z kontrastem lub bez) czy perfuzję MR oraz spektroskopię.

Częstochowskim lekarzem, wykonującym badania obrazowe za pomocą rezonansu magnetycznego, jest lek. med. Barbara Rudowicz-Pietruszewska, radiodiagnosta (specjalizacja I stopnia w 1992 i II stopnia w 1995 roku), która swoje doświadczenie z przeprowadzania takich badań zdobywała m.in. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Wykonując badania MR posługuje się nowoczesnym aparatem rezonansu magnetycznego Certified Signa HDxt 23 o polu 1,5 teslowym. Wśród przeprowadzanych przez nią badań można wymienić badania MR z podaniem środka kontrastowego lub bez podania tego środka.

Pacjenci szukali zabiegu rezonans magnetyczny w pobliżu Częstochowy, w miejscowościach: Lubliniec, Radomsko, Zawiercie oraz Tarnowskie Góry.

Więcej na temat rezonans magnetyczny