Przetoka odbytu - przyczyny powstawania

Nieprawidłowe połączenie pomiędzy kanałem odbytu a skórą nazywane jest przetoką odbytu. Do jej powstawania prowadzić mogą różne stany: najczęściej przyczyną przetoki okołoodbytniczej są ropnie, jednak problem pojawiać się może również na skutek ogólnoustrojowych zakażeń czy w związku z zapalnymi chorobami jelit. Wśród różnych patologii, prowadzących do występowania tego schorzenia, wymienia się również komplikacje zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych czy to w obrębie krocza i samej okolicy odbytu, czy też w obrębie żeńskich narządów rozrodczych.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Przetoką odbytu (określaną także mianem przetoki okołoodbytniczej) nazywa się istnienie połączenia pomiędzy kanałem odbytu a skórą. Kanał przetoki może przybierać rozmaitą formę - spotykane są zarówno kanały proste, jak i wielokrotnie rozgałęzione. Problem znany jest medycynie od niepamiętnych czasów - zabieg leczenia przetoki odbytu został opisany już przez Hipokratesa. 

Schorzenie powodować może różnego typu dolegliwości, takie jak ból, świąd i pieczenie w okolicy odbytu, oprócz tego prowadzić może ono do występowania nawracających ropni we wspomnianej okolicy ciała. Chorych z przetoką odbytu leczy się operacyjnie. Czym jest, jak się objawia i w jaki sposób jest leczona przetoka okołoodbytnicza, zostało już nakreślone, skąd się jednak bierze ten problem?

Jakie są przyczyny powstawania przetoki odbytu?

Przetoka odbytu jest ściśle związana z innym schorzeniem - ropniami. Ropniami odbytniczymi nazywa się zbiorniki, zawierające treść ropną, które powstają na skutek zakażenia gruczołów okołoodbytniczych. W sytuacji, kiedy ściana ropnia ulegnie przebiciu do skóry, dochodzi do powstania przetoki odbytu.

Ropnie odbytnicze są najczęstszą przyczyną przetok okołoodbytniczych. Jak podaje American Society of Colon and Rectal Surgeons, nawet u aż do 50% pacjentów z ropniami okołoodbytniczymi dochodzi do pojawiania się przetok. Istnieje nawet pewna tendencja do klasyfikowania ropni i przetok jako dwóch postaci tak naprawdę jednego schorzenia - ropnie traktowane są jako ostra postać zakażenia, z kolei przetoki uznawane są za przewlekłą formę infekcji gruczołów okolicy odbytu.

Przyczynami przetoki odbytu mogą być jednak także inne niż ropnie jednostki chorobowe. Problem spotykany jest u pacjentów z zapalnymi chorobami jelit, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Według emedicine.medscape.com, przetoki obserwowane są u nawet 30-50% pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna - jednym z rodzajów przetok, które pojawiają się u tych chorych, są właśnie przetoki okołoodbytnicze.

Do powstania przetoki odbytu przyczyniać się mogą również zakażenia ogólnoustrojowe, takie jak infekcja gruźlicza czy zakażenie wirusem HIV. Innymi przyczynami schorzenia bywają:

  • promienica,
  • kiła,
  • ziarniniak weneryczny,
  • ciało obce w odbycie lub odbytnicy,
  • zapalenie uchyłków jelita grubego,
  • infekcja Chlamydią,
  • tzw. trądzik odwrócony,
  • nowotwory okolicy odbytu.

Zdarza się także, że przetoka okołoodbytnicza stanowi powikłanie leczenia, które przeszedł dany pacjent. Do takiej sytuacji dochodzić może np. u chorych, którzy byli operowani - przetoka odbytu może pojawiać się jako komplikacja po zabiegach przeprowadzanych zarówno w okolicy odbytu, jak i po operacjach ginekologicznych. Do pojawiania się patologicznego kanału pomiędzy odbytem a skórą dochodzić może również u tych pacjentów, którzy przebyli radioterapię skierowaną na okolice krocza lub miednicy.

Źródła: www.emedicine.medscape.com; www.fascrs.org; www.pkk.org.pl

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę