Zastosowanie fal radiowych w leczeniu hemoroidów

Żylaki odbytu bywają uciążliwą dolegliwością. Świąd, ból i pieczenie stanowią jedynie kilka z przyczyn, które skłaniają chorych do podjęcia leczenia zmienionych hemoroidów. Wśród stosunkowo szerokiej oferty zabiegów, jedną z metod terapii żylaków odbytu są procedury, wykorzystujące działanie fal radiowych.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Choroba hemoroidalna jest znacznie częstsza, niż można by potencjalnie przypuszczać. Według statystyk, publikowanych przez portal medicalnewstoday.com, pojawienie się dolegliwości ze strony zmienionych naczyń żylnych odbytu może wystąpić w trakcie całego życia u nawet 75% osób. Pozostawienie problemu samemu sobie nie jest dobrym rozwiązaniem - brak leczenia może bowiem spowodować progresję do bardziej zaawansowanych zmian, których wyleczenie prawdopodobnie będzie trudniejsze. 

Początkowo można próbować poradzić sobie z żylakami odbytu nawet domowymi sposobami - ale tylko w pierwszym stadium choroby i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. W przypadku zmian o wyższym stopniu zaawansowania problemu nie da się rozwiązać bez wizyty w gabinecie lekarskim.

Jak przebiega leczenie hemoroidów zabiegami, wykorzystującymi fale radiowe?

Fale radiowe o wysokiej częstotliwości mogą być wykorzystane w leczeniu hemoroidów dzięki temu, że transmitują one wraz ze sobą energię. Podstawowe założenie ich działania bazuje na tym, że doprowadzenie ich w okolicę patologicznie zmienionych naczyń skutkuje wzrostem temperatury w ich obrębie do około 60-80 stopni Celsjusza. Efektem jest wystąpienia zjawiska koagulacji, a ostatecznie dochodzi do zbliznowacenia i zaniku żylaków odbytu.

Zabiegi leczenia hemoroidów falami radiowymi zajmują od 15 do 30 minut - zależne jest to głównie od stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej u pacjenta. Uwzględniając wspomniany fakt, różne jest też stosowane znieczulenie - przy żylakach odbytu stopnia I i II wystarczające jest miejscowe, z kolei u pacjentów z chorobą hemoroidalną w stopniu III i IV preferowane jest znieczulenie ogólne. Fale radiowe doprowadzane są bezpośrednio do poszerzonych naczyń żylnych odbytu, odbywa się to dzięki wprowadzeniu do nich generującego je światłowodu.

Terapia omawianą metodą pozwala szybko powrócić do codzienności. W przypadku zabiegów ze znieczuleniem miejscowym pacjent w zasadzie od razu po przebyciu procedury może wrócić do domu, jeżeli zaś zastosowanie miało znieczulenie ogólne, wymagane jest pozostanie w klinice przez okres kilku godzin. Po koagulacji żylaków odbytu falami radiowymi pojawiać się mogą (trwające kilka dni) dolegliwości bólowe, które mogą być łagodzone poprzez stosowanie dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych.

Fale radiowe w leczeniu żylaków odbytu wykazują dużą skuteczność. Jak podają autorzy pracy "Bipolar radiofrequency-induced thermotherapy of haemorrhoids: a new minimally invasive method for haemorrhoidal disease treatment. Early results of a pilot study", odsetek nawrotów po zastosowaniu tej metody u ich pacjentów sięgał 2,8%. Odwrotną wartość uzyskał stopień zadowolenia chorych z efektów leczenia, sięgał on bowiem 99,5%.

Opracowano na podstawie: Duben J. et al, Bipolar radiofrequency-induced thermotherapy of haemorrhoids: a new minimally invasive method for haemorrhoidal disease treatment. Early results of a pilot study, Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2013 Mar; 8(1): 43–48; www.medicalnewstoday.com,

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Leczenie hemoroidów falami radiowymi

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…