Jakimi metodami leczy się jaskrę pierwotną otwartego kąta przesączania?

Jaskry nie wolno lekceważyć: jak podaje czasopismo American Family Physician, z powodu tej właśnie choroby wzrok utraciło 120 000 obywateli Stanów Zjednoczonych. Nieodwracalnemu uszkodzeniu nerwu wzrokowego można zapobiec poprzez wdrożenia odpowiedniego dla danego pacjenta leczenia. W przypadku jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania, początkowo polega ono zwykle na farmakoterapii, a gdy przyjmowanie leków przestaje dawać rezultaty, stosowane jest leczenie zabiegowe.

Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Przyczyną zniszczeń, do których dochodzi u chorych na jaskrę, jest wzmożone ciśnienie wewnątrzgałkowe. W przypadku postaci pierwotnej jaskry z otwartym kątem przesączania, dochodzi do zaburzeń pomiędzy produkcją cieczy wodnistej oka oraz jej odpływem. W warunkach fizjologicznych płyn ten jest odpowiedzialny m.in. za transport substancji odżywczych, kiedy znajduje się go jednak we wnętrzu gałki ocznej zbyt dużo, zaczyna wywierać działanie szkodliwe. 

Celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia panującego w oku. Uzyskiwane jest to dzięki leczeniu farmakologicznemu lub poprzez zastosowanie którejś z wielu z dostępnych obecnie procedur zabiegowych. Niezależnie od rodzaju terapii ostateczny skutek ma być ten sam: uchronienie pacjenta przed ślepotą.

Sposoby leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania

Zazwyczaj pierwszą metodą terapeutyczną, która proponowana jest osobom chorującym na jaskrę, jest farmakoterapia. Zastosowanie w omawianym schorzeniu ma wiele leków, różniących się od siebie mechanizmem terapeutycznym, działaniami niepożądanymi oraz przeciwwskazaniami. Środkami obniżającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe, dostępnymi w postaci kropel do oczu, są m.in.:

  • beta-blokery;
  • inhibitory anhydrazy węglanowej;
  • parasympatykomimetyki;
  • analogi prostaglandyn.

Wybór konkretnego leku zależny jest od wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz od innych schorzeń, obecnych u pacjenta. Nierzadko łączy się ze sobą 2 lub 3 preparaty. Leki należy przyjmować zwykle już do końca życia.

Zdarzają się sytuacje, w których działanie niepożądane zmuszają do odstawienia leków. U niektórych pacjentów z biegiem czasu preparaty aplikowane do oczu przestają z kolei dawać oczekiwane rezultaty. W takich przypadkach kolejny krok w terapii jaskry stanowią metody zabiegowe.

Współczesna okulistyka oferuje pacjentom z jaskrą pierwotną otwartego kąta przesączanie wiele procedur terapeutycznych. Jednym z popularnych zabiegów jest stosunkowo małoinwazyjna trabekuloplastyka laserowa, na której skutek dochodzi do usprawnienia przepływu cieczy w obrębie kąta przesączania.

Czasami wspomniany wyżej zabieg nie jest wystarczający, wtedy zaproponowana pacjentowi może zostać trabekulektomia. Podczas procedury przeprowadza się resekcję fragmentu kąta przesączania oraz wytwarza nową drogę odpływu cieczy, lokując pod spojówką niewidoczny zbiornik płynu.

Kolejną procedurą, mającą zastosowanie w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania, jest zakładanie implantów do wnętrza oka. Umieszcza się je w obrębie przedniej komory gałki ocznej. Struktury o kształcie kanalików połączone są ze zbiorniczkami zamontowanymi poza gałką oczną (wybierane są takie części oka, by elementy te były one niewidoczne). Dostępne są również zabiegi, podczas których wytwarza się połączenie implantu z przestrzenią nadnaczyniówkową oka.

Leczenie jaskry odbywać może się również poprzez dokonywanie zmian w obrębie ciałka rzęskowego - struktury, produkującej ciecz wodnistą. Zabiegi cyklofotokoagulacji uszkadzają część tej struktury, dzięki czemu zmniejsza się ilość powstającego płynu. Inna metoda - kanałoplastyka - skupia się na dokonywaniu modyfikacji kanału Schlemma, elementu zaangażowanego w przepływ cieczy wodnistej.

Zaskakująca może być opinia niektórych środowisk, dotycząca zastosowania medycznej marihuany w leczeniu jaskry. Ze względu na działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe, środek ten został dopuszczony do użycia w omawianej chorobie oczu m.in. w niektórych stanach USA. Ze względu na niepewny i ograniczony czas działania substancji znaczna część organizacji okulistycznych nie zaleca jednak jej stosowania w terapii jaskry.

Opracowano na podstawie: www.emedicine.medscape.com; www.aao.org; www.nhs.uk; www.aafp.org

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Operacja jaskry

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…