Czym są implanty jednofazowe?

Implanty zębowe jednofazowe stanowią alternatywę dla bardziej popularnych implantów dwufazowych, od których odróżniają się monolityczną budową oraz możliwością natychmiastowego zastosowania nadbudowy protetycznej, z pominięciem kilkumiesięcznego etapu gojenia. Ingerencja w tkanki otaczające implant jest jednorazowa, a pacjent opuszcza gabinet od razu z nowymi zębami.

Data aktualizacji
Czas czytania
2 min.

Implanty stomatologiczne to specjalny rodzaj śrub (najczęściej tytanowych), wszczepianych chirurgicznie w kości szczęki. Ich zadaniem jest zastąpienie korzenia brakującego zęba, na którym mocowana jest nadbudowa protetyczna (np. porcelanowa korona), czyli sztuczny ząb. Implanty stomatologiczne mogą być stosowane zarówno w przypadku braku pojedynczych zębów, jak i pełnego bezzębia. Dobrze wykonane, są praktycznie nie do odróżnienia od naturalnego uzębienia. 

Największą zaletą rekonstrukcji uzębienia na bazie implantów jest ich trwałość, naturalny wygląd oraz komfort użytkowania, na który wpływ ma fakt, że implanty pozwalają podczas jedzenia przenosić nacisk na kości szczęki lub żuchwy, podobnie jak ma to miejsce przy naturalnych zębach. Według przytaczanych przez producentów statystyk, pozytywna integracja implantu zębowego z tkanką kostną po trzech latach utrzymuje się na poziomie ok. 98%, co jak na medycynę jest wskaźnikiem bardzo wysokim, zaś po dziesięciu latach uszkodzeniu ulega ok. 5% wszczepionych implantów.

Czym są implanty jednoczęściowe?

Ze względu na sposób umieszczania w żuchwie lub szczęce i uzupełniania nadbudową protetyczną, implanty stomatologiczne podzielić można na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej (częściej spotykanej) zaliczają się tzw. implanty odroczone (dwufazowe). Procedura ich "montażu" polega na tym, że wszczep najpierw osadzany jest wkręcany chirurgicznie w kość bez zakładania korony protetycznej lub innej odbudowy (np. mostu czy protezy). Dopiero po upływie 2-6 miesięcy, potrzebnych na zagojenie rany i osteointegrację (obrośnięcie tkanką kostną) obciąża się implant odbudową protetyczną – jest ona mocowana za pomocą specjalnych śrub zwanych łącznikami.

Drugą grupą są implanty jednofazowe (zwane również natychmiastowymi lub jednoczęściowymi), odróżniające się od dwufazowych następującymi cechami:

  • mają formę monolitu - ich gwint stanowi całość z łącznikiem (nie występują więc tzw. „mikroszczeliny”, jak w przypadku implantów dwufazowych)
  • Ich zastosowanie pozwala na pominięcie etapu gojenia kości i natychmiastowe obciążenie wkręconego implantu nadbudową protetyczną w postaci korony lub przygotowanymi uprzednio protezami tymczasowymi, które pozostaną na miejscu przez okres potrzebny do wykonania protezy stałej.

Zalety i wady implantów jednofazowych

Zwolennicy implantów zębowych jednofazowych uważają, że natychmiastowe obciążenie implantu odbudową stymuluje szybszą integrację filaru z kością wyrostka zębodołowego. Ingerencja w tkanki otaczające implant jest jednorazowa a pacjent wychodzi z gabinetu od razu z nowymi zębami. Technologia ta ma także swoje minusy – zabieg jest trudniejszy do wykonania, a w przypadku niepowodzenia (np. nieodpowiedniego ustawienia filaru implantu lub uszkodzenia jego górnej cześci) pacjent narażony jest na dodatkowe koszty, związane z koniecznością usunięcia całego implantu.

Implanty zębowe jednofazowe mogą być zastosowane tylko w przypadku korzystnych warunków w jamie ustnej, czyli występowania odpowiedniej grubości i gęstości kości wyrostka zębodołowego, umożliwiającej prawidłowe zakotwiczenie implantu wraz z odbudową. Podczas procesu gojenia elementy zewnętrzne wszczepu są widoczne aż do momentu otoczenia ich przez błonę śluzową dziąseł.

Źródła:

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Implanty zębowe jednoczęściowe

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę

Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…