Traktografia MR - badania włókien nerwowych

Traktografia jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą diagnostyczną, wykorzystującą obrazowanie przy użyciu rezonansu magnetycznego. Badanie pozwala na trójwymiarowe odtworzenie struktury istoty białej ośrodkowego układu nerwowego oraz połączeń pomiędzy jej elementami.

Data aktualizacji
Czas czytania
3 min.

Traktografia MR (Magnetic Resonance Tractography) wykorzystuje wpływ silnego pola magnetycznego na atomy komórek człowieka. Oddziaływanie to jest następnie odbierane i przetwarzane na użyteczny diagnostycznie obraz na ekranie komputera. Warto zaznaczyć, że w metodzie tej pacjent nie ma do czynienia ze szkodliwym dla zdrowia promieniowaniem jonizującym (tak jak np. w tomografii komputerowej), a bezpiecznym polem magnetycznym.

Zainwestuj w Kliniki.pl

Więcej »

Na czym polega traktografia?

W przypadku traktografii MR wykorzystywane jest jeszcze jedno zjawisko - dyfuzja, czyli ruch cząsteczek wody. Zachodzi ona jednakowo we wszystkich kierunkach, jednak ze względu na obecność barier anatomicznych dochodzi do jej modyfikacji. Wykazano zależność pomiędzy kierunkiem poruszania się owych cząsteczek, a mikrostrukturą przestrzeni w której się znajdują (tzw. zjawisko anizotropii). Okazało się, że molekuły cieczy mają tendencję do przemieszczania się wzdłuż naturalnych torów - czyli aksonów, będących elementami budowy komórek nerwowych. Dzięki temu, analizując ruch płynu, można pośrednio wnioskować o przebiegu nerwów  w obrębie mózgowia i rdzenia kręgowego.

Traktografia MR - dokładność badania

Traktografia pozwala na odwzorowanie struktury anatomicznej istoty białej z ograniczoną dokładnością. Najdokładniejsze pomiary obejmują sześcienny fragment tkanki o krawędzi około 2 mm, podczas gdy średnica pojedynczej wypustki neuronu może być wieleset razy mniejsza. Jednakże, aksony są najczęściej zgrupowane w pęczki, w których biegną równolegle. Pozwala to na bardziej makroskopową (ogólną) ocenę dróg i połączeń nerwowych, uniemożliwiając jednak badanie szlaków poszczególnych aksonów. W uzyskiwanych obrazach stosowane jest kodowanie kolorem. W zależności od kierunku przebiegu danej drogi nerwowej nadawany jest jej odpowiedni kolor (niebieski, czerwony lub zielony). W ten sposób tworzone są trójwymiarowe odwzorowania struktury szlaków nerwowych.

Traktografia - co warto wiedzieć?

Traktografia z użyciem rezonansu magnetycznego jest jedną z najmłodszych metod diagnostycznych. Jej początki sięgają lat 90. XX w., jednak prawdziwy rozwój nastąpił dopiero w obecnym tysiącleciu. Przełomowe okazały się badania Susumu Moriego, opublikowane w 2003 roku. Obecnie jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii udoskonalenia traktografii. Współczesne prace skupiają się przede wszystkim na ograniczeniu czasu potrzebnego na wykonanie badania oraz na poprawie jakości i dokładności uzyskiwanych obrazów. Niezbędny jest również wyższy stopnień standaryzacji oceny wyników, co mogłoby umożliwić wprowadzenie tej metody w diagnostyce klinicznej na szeroką skalę.

Zastosowanie traktografii MR w ujęciu klinicznym

Traktografia nie jest powszechnie wykonywanym badaniem, jednak w pewnych przypadkach umożliwia otrzymanie dokładniejszych informacji niż te, które uzyskiwane są w innych metodach. Może być zastosowana przedoperacyjnie, w celu zaplanowania zabiegu w rejonach trudno dostępnych chirurgicznie. Dodatkowo, w przypadku nowotoworów, pozwala ocenić czy guz nacieka istotę białą mózgu, czy też jest od niej odseparowany. Swoje kliniczne zastosowanie traktografia znalazła w ocenie rokowań u pacjentów po przebytych udarach. Ponadto, pozwala wykryć niektóre choroby degeneracyjne obejmujące istotę białą. Należy zaznaczyć, że diagnostyka z zastosowaniem traktografii MR jest w większości przypadków na etapie badań i trzeba będzie jeszcze wielu testów, zanim zacznie odgrywać istotną rolę.

Źródła:

Rezonans magnetyczny - więcej na ten temat

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Badanie rezonansem magnetycznym umożliwia dokładne sprawdzenie stanu, w jakim znajdują poszczególne narządy ludzkiego ciała. Lekarze kierują pacjentów na rezonans…

Dodaj komentarz

Chcesz zainwestować w serwis Kliniki.pl?

Dowiedz się więcej »
Jaki wybrać rozmiar implantów piersiowych?

Jaki wybrać rozmiar implantów piersiowych?

Kobiety chcące powiększyć biust mają przed sobą szereg decyzji do podjęcia. Pierwsza z nich dotyczy metody zabiegowej. Jeśli pacjentka wybierze operację z wykorzystaniem implantów, będzie musiała postanowić jeszcze czy chce mieć protezy...

Domowe sposoby na zatoki

Domowe sposoby na zatoki

Zapalenie zatok to uciążliwe schorzenie, które objawia się bólem głowy, niedrożnością nosa, katarem oraz utratą powonienia. W walce z dolegliwościami można wykorzystać nie tylko leki dostępne w aptekach, ale również sprawdzone domowe...