Rekonstrukcja piersi po mastektomii

Profesor Edward Towpik, chirurg plastyczny specjalizujący się w rekonstrukcji piersi po mastektomii, w jednym ze swych wywiadów podkreślił, że współczesne leczenie kobiety z rakiem piersi powinno mieć charakter kompleksowy i odbywać się przy udziale wielu specjalistów, również z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej.

Data publikacji
Czas czytania
4 min.

W ostatnich miesiącach przypomniała nam o tym Angelina Jolie. Poddając się obustronnej mastektomii z rekonstrukcją uświadomiła kobietom, że utrata własnych piersi nie musi wiązać się z trudnym do akceptacji okaleczeniem. Zdaniem profesora świadomość , iż rekonstrukcja piersi jest możliwa, pomaga kobietom złagodzić ogromny stres związany z chorobą a odtworzenie utraconej piersi pozwala odzyskać nie tylko dobry wygląd, ale i lepsze samopoczucie.

W celu uzyskania jak najlepszych wyników, również estetycznych operacja wykonywana jest po zakończeniu radio- lub chemioterapii. Operację nazywamy wówczas rekonstrukcją odroczoną. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest również rekonstrukcja natychmiastowa. W tej sytuacji chirurg w czasie jednej operacji usuwa nowotwór z częścią lub całą piersią i od razu uzupełnia ubytek. Dobór metody rekonstrukcji powinien być indywidualny. Zależy od stanu ogólnego kobiety, uwarunkowań miejscowych po wcześniejszym leczeniu , jej osobistego wyboru oraz motywacji.

Operacja rekonstrukcji wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym i obejmuje odtworzenie niedostatku powłok oraz wytworzenie wyniosłości piersi. W czasie operacji chirurg dąży do nadania nowej piersi właściwego kształtu, tak aby odtworzona pierś miała wygląd jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Możliwe jest również odbudowanie brodawki sutkowej i jej otoczki. W uzasadnionych przypadkach chirurg może wykonać również korekcję piersi przeciwległej dla uzyskania symetrii.

Rekonstrukcja piersi płatem TRAM

Istnieje kilka możliwości rekonstrukcji piersi. Pierwszy typ operacji odbywa się z zastosowaniem wyłącznie tkanek własnych pacjentki, które pobierane są w postaci płatów z innych okolic ciała. Najczęściej stosowanym jest tzw. płat TRAM – płat z mięśnia prostego brzucha. Składa się on głównie z tkanki tłuszczowej i pozwala na odtwarzanie piersi nawet znacznych rozmiarów. Modyfikacją tej metody jest płat DIEP. Jego zaletą jest możliwość operowania bez naruszania mięśnia prostego brzucha. Operacja jest trudna technicznie i nie zawsze możliwa. Kolejnym jest płat z mięśnia najszerszego grzbietu (LD). Jest on odpowiedni do wymodelowania piersi o małych rozmiarach. Rekonstrukcja może być także wykonana z użyciem płatów pośladkowych (SGAP). Ze względów estetycznych ten typ operacji stosowany jest tylko u kobiet ze znacznym nadmiarem tkanki tłuszczowej w tej okolicy. Kobietom, które obawiają się kolejnej blizny związanej z pobraniem płata skórnego i nie są przeciwniczkami wszczepienia sztucznego elementu wykonuje się otworzenie piersi za pomocą tzw. implantów. Trzecia z metod rekonstrukcji jest natomiast kombinacją dwóch pierwszych i polega na przesunięciu fragmentu skóry niezbędnego do przykrycia silikonowego implantu, z niedalekich okolic ciała. Bardziej odpowiednia dla kobiet szczupłych z mniejszymi piersiami.

Każda z opisanych technik ma swoje wady i zalety. Rekonstrukcja piersi tkankami własnymi wiąże się z dłuższym czasem trwania operacji oraz powstaniem blizny w miejscu pobrania tkanek. Niewątpliwą zaletą jest natomiast użycie własnych tkanek, które z powodzeniem mogą służyć wypełnieniu w rekonstrukcji dużych piersi. Dodatkowym atutem jest pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej z okolic brzucha. Operacje z wykorzystaniem implantów wymagają natomiast zastosowania tzw. ekspandera rozprężającego tkanki. Jest to pusty silikonowy pojemniczek, który wszczepiony pod skórę i mięsień systematycznie wypełniany jest roztworem soli fizjologicznej aż do uzyskania docelowej objętości piersi. W trzecim etapie ekspander jest usuwany a w jego miejsce umieszcza się implant. Wadą tej metody może być konieczność zgłaszania się na aplikacje dopełniające ekspander. Jest też dobra wiadomość. Tego typu zabiegi można obecnie skrócić do dwóch etapów, dzięki zastosowaniu ekspanderoprotez, które są połączeniem ekspandera i implantu.

Ostatnim już etapem leczenia odtwórczego jest rekonstrukcja otoczki i brodawki, jeśli nie zostały zachowane w czasie mastektomii. Wytworzenie brodawki przeprowadzane jest metodami chirurgicznymi. W przypadku otoczki coraz częściej stosowane są tatuaże o odpowiednio dobranej barwie.

W ostatnich latach pojawiły się również operacje określane jako onkoplastyczne. Leczenie tego typu obejmuje jednoczasowe usunięcie guza z określonego obszaru piersi i następującą po tym operację plastyczną. Postępowanie to ma zapewnić pacjentce uzyskanie optymalnego wyniku estetycznego. Zasadniczą zaletą tych operacji jest wypełnienie ubytku w piersi odpowiednio przesuniętymi fragmentami zdrowej części piersi.

Terapia z zastosowaniem systemu Brava

Najnowszą metodą odtwórczą skierowaną do kobiet po mastektomii jest rekonstrukcja piersi tkanką tłuszczową pacjentki pobieraną z różnych okolic ciała. Opracowana przez amerykańskiego chirurga plastyka dr Rogera Khouri metoda, wymaga zastosowania Systemu Brava, specjalnego biustonosza rozciągającego skórę w okolicy blizny po mastektomii. Wstrzykiwanie pobranego tłuszczu wykonuje się cienkimi kaniulami, dzięki czemu zabieg jest małoinwazyjny i nie powoduje żadnych blizn a pozwala uzyskać piersi o naturalnym wyglądzie. Zabieg z wykorzystaniem autoprzeszczepu tkanki tłuszczowej ogranicza ryzyko powikłań praktycznie do minimum.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych chirurgów w Polsce dostępne są wszystkie rodzaje operacji odtwórczych. Wykonywane są w wyspecjalizowanych ośrodkach z zastosowaniem najnowszych technik.

Inne przydatne linki


Dodaj pierwszy komentarz

Rekonstrukcja piersi

Wybierz miasto, aby znaleźć placówkę
lub zadzwoń po bezpłatną pomoc w wyborze specjalisty: 22 417 40 12