Wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny to bezpieczna, nieinwazyjna technika obrazowania róznych narządów ciała za pomocą pola magnetycznego o odpowiednim natężeniu. Wśród wskazań do jego zastosowania wymienić można m.in. badanie mózgu i rdzenia kręgowego, a także ocenę kręgosłupa i układu kostno-stawowego. Badania metodą rezonansu magnetycznego mają także zastosowanie w diagnostyce schorzeń jamy brzusznej, miednicy, stosowane są również oceny stanu naczyń krwionośnych.

Data publikacji
Czas czytania
3 min.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, określane angielskim skrótem MR lub MRI (Magnetic Resonance Imaging), to nowoczesna technika diagnostyczna, umożliwiająca uzyskanie bardzo dokładnych i wielopłaszczyznowych obrazów różnych narządów ciała. Jest jedną z podstawowych metod diagnostyki obrazowej w medycynie oraz badaniach naukowych. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Istotą działania MRI jest wykorzystanie pola magnetycznego o dużym natężeniu, wytwarzanego przez nadprzewodzący elektromagnes i oddziałującego na jądra atomów wodoru w ludzkim ciele. Ich pobudzenie prowadzi do wyemitowania sygnału (o różnym natężeniu w zależności od rodzaju tkanki), który przetwarzany jest za pomocą oprogramowania komputerowego w obrazy, interpretowane następnie przez radiologów.

Kiedy stosuje się badanie rezonansem magnetycznym?

Zakres wskazań medycznych do wykonania diagnostyki z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest bardzo szeroki. Można je podzielić na kilka grup, zależnie od części i obszaru ciała, która podawana będzie badaniu:

  • Głowa – badanie pozwala na ocenę stanu tkanek mózgu oraz wszystkich obszarów wewnątrzczaszkowych. Jest podstawową metodą obrazowania struktur nadnamiotowych, oczodołowych oraz tylnej jamy czaszki (zwłaszcza móżdżku, mostu i rdzenia przedłużonego). Możliwość oceny stanu naczyń wewnątrzczaszkowych znajduje zastosowanie w przypadkach podejrzenia zmian tętniakowatych. Badanie rezonansem magnetycznym stosuje się także w celu rozwiania wątpliwości, związanych z wynikami tomografii komputerowej (zwłaszcza w przypadku zmian ogniskowych).
  • Kręgosłup – rezonans magnetyczny umożliwia uwidocznienie wszystkich struktur kręgosłupa, m.in. trzonów i łuków kręgów, dysków międzykręgowych oraz rdzenia kręgowego (pozwala na wykrycie zmian demielinizacyjnych i stanów zapalnych). Jest metodą z wyboru w przypadku podejrzenia zmian nowotworowych pierwotnych i wtórnych. Ze względu na fakt, że rezonans magnetyczny pozwala na ocenę nieprawidłowości na wielu poziomach jednocześnie, zakres wskazań obejmuje również ocenę zmian pourazowych (zwłaszcza podejrzenie uszkodzenia rdzenia lub ucisku na nerwy), zwyrodnieniowych oraz kontrolę pooperacyjną.
  • Układ kostno-stawowy – główne wskazania obejmują przede wszystkim ocenę zmian pourazowych, zarówno w przypadku stawów dużych (kolanowy, ramienny, biodrowy, skokowy), jak i małych (nadgarstek, śródręcze, śródstopie), w tym również kontrolę stanu ścięgien, więzadeł, chrząstek i obecności płynu. Badanie rezonansem magnetycznym umożliwia diagnostykę uszkodzeń kości (złamań, przemieszczeń, stłuczeń i wewnętrznych obrzęków) oraz zmian zapalnych, martwiczych, zwyrodnieniowych i nowotworowych kości oraz stawów.
  • Jama brzuszna – możliwa jest ocena stanu wątroby, trzustki i śledziony, a także nadnerczy, nerek i pęcherzyka żółciowego (bez stosowania kontrastu). Badanie jamy brzusznej rezonansem magnetycznym wykonuje się w przebiegu procesów nowotworowych, w przypadku niejednoznacznych wyników tomografii komputerowej lub zaistnienia przeciwwskazań do jej przeprowadzenia.
  • Miednica mała – wysoka rozdzielczość przestrzenna i kontrastowa rezonansu magnetycznego oraz wielopłaszczyznowość badania umożliwiają diagnostykę gruczołu krokowego u mężczyzn oraz szyjki i trzonu macicy u kobiet (zwłaszcza w razie podejrzenia zmian nowotworowych). Badanie pozwala na różnicowanie zmian (od torbielowatych do nowotworowych) w obrębie jajowodów i jajników, a także wykrywanie przypadków endometriozy. Jest również elementem procedury kwalifikacji do zabiegu embolizacji mięśniaków macicy.
  • Badania naczyniowe – wykorzystując rezonans magnetyczny można ocenić drożność tętnic szyjnych i kręgowych oraz stopień zwężenia ich światła (badanie uzupełniające się z USG dopplerowskim). Specjalne techniki umożliwiają zobrazowanie przepływu krwi w naczyniach bez podawania środka kontrastującego. Rezonans magnetyczny pozwala uwidocznić tętniaki, malformacje tętniczo-żylne oraz naczyniaki żylne.

Badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie nieinwazyjne gdyż, w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych, nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe.

Rezonans magnetyczny
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Na podstawie: eurodiagnostic.pl

Rezonans magnetyczny - więcej na ten temat

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Badanie rezonansem magnetycznym umożliwia dokładne sprawdzenie stanu, w jakim znajdują poszczególne narządy ludzkiego ciała. Lekarze kierują pacjentów na rezonans…

Dodaj komentarz

Wskazania do rezonansu magnetycznego głowy

Wskazania do rezonansu magnetycznego głowy

Obrazowanie z użyciem rezonansu magnetycznego, obok tomografii komputerowej, jest jednym z największych osiągnięć współczesnej radiologii. Dzięki temu badaniu, już na wczesnym etapie, jesteśmy w stanie zdiagnozować wiele chorób i podjąć...

Czy badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne?

Czy badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne?

Badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych badań obrazowych, które jednocześnie stało się badaniem powszechnie dostępnym. Aparaty MRI znajdują się dziś w większości placówek szpitalnych i...